rmargarit:qui2_bat - Espai Web Cooperatiu IES CAN PUIG

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:qui2_bat [2018/04/29 12:26]
rmargarit
rmargarit:qui2_bat [2018/05/03 23:06] (actual)
rmargarit
Línia 192: Línia 192:
  
 {{:rmargarit:quimica2:espectrometria_de_masses_-solucions_casals.pdf|espectromestria masses solucions}} {{:rmargarit:quimica2:espectrometria_de_masses_-solucions_casals.pdf|espectromestria masses solucions}}
 +
 +[[https://chem.libretexts.org/Core/Organic_Chemistry/Spectroscopy/Infrared_Spectroscopy|Exemple espectroscopia IR]]
  
 {{:rmargarit:quimica2:espectrometria_de_ir.doc|espectrometria IR}} {{:rmargarit:quimica2:espectrometria_de_ir.doc|espectrometria IR}}