Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:qui2_bat [2018/05/03 23:06]
rmargarit
rmargarit:qui2_bat [2018/10/15 12:21] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
  
  
-[[http://www.ub.edu/futursinousestudiants/fql-calendari.html|horari sortida 17 gener facultat química]]+
  
 [[https://experimentaciolliure.wordpress.com/2012/02/25/nous-simbols-de-perill-per-als-productes-quimics/|Nous pictogrames de seguretat]] [[https://experimentaciolliure.wordpress.com/2012/02/25/nous-simbols-de-perill-per-als-productes-quimics/|Nous pictogrames de seguretat]]
Línia 40: Línia 40:
 {{:rmargarit:quimica2:problemes_cicle_de_born_llibre.doc|problemes cicle born habber}} {{:rmargarit:quimica2:problemes_cicle_de_born_llibre.doc|problemes cicle born habber}}
  
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:t_4.pdf|solucionari llibre santillana tema 4 }} 
  
  
Línia 46: Línia 45:
  
 {{:rmargarit:pau_quim16jl.pdf|pau born haber enunciat}} {{:rmargarit:pau_quim16jl.pdf|pau born haber enunciat}}
 +
 +{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:t_4.pdf|Solucionari T4}}
  
  
Línia 67: Línia 68:
 [[https://www.chemguide.co.uk/physical/basicrates/temperature.html|Distribucio de maxwell boltzmann]] [[https://www.chemguide.co.uk/physical/basicrates/temperature.html|Distribucio de maxwell boltzmann]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:t5.pdf|solucionari cinetica llibre }} 
  
  
Línia 87: Línia 87:
 [[http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/pluginfile.php/122974/mod_resource/content/1/Problemes_resolts_equilibri.pdf.pdf|Problemes resolts equilibri]] [[http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/pluginfile.php/122974/mod_resource/content/1/Problemes_resolts_equilibri.pdf.pdf|Problemes resolts equilibri]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:solucionari_quimica_2_bat2016_equilibri.pdf|solucionari llibre tema 6 equilibri}}+
  
  
Línia 122: Línia 122:
  
  
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:acid-base_santillana_2016_qui_2_bat.pdf|solucionari acid-base Santillana}}+
  
  
Línia 151: Línia 151:
  
 [[https://www.youtube.com/watch?v=pMEiyKZ4H4g|video refinament metalls]] [[https://www.youtube.com/watch?v=pMEiyKZ4H4g|video refinament metalls]]
- 
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:redox.pdf|solucionari llibre redox}} 
  
  
Línia 160: Línia 158:
 [[https://es.slideshare.net/joseangelb7/models-atmics-ies-badalona-vii|JoseAngel models atomics]] [[https://es.slideshare.net/joseangelb7/models-atmics-ies-badalona-vii|JoseAngel models atomics]]
  
-{{:rmargarit:quimica1:electrons_catala.pdf|configuracions electròniques}} 
- 
-{{:rmargarit:quimica1:7_light_catala.pdf|teoria espectres}} 
  
 [[http://ia800307.us.archive.org/27/items/AP_Physics_B_Lesson_52/Container.html|problemes espectres ( simulació )]] [[http://ia800307.us.archive.org/27/items/AP_Physics_B_Lesson_52/Container.html|problemes espectres ( simulació )]]
  
 [[http://ia800205.us.archive.org/32/items/AP_Physics_B_Lesson_51/Container.html|Efecte fotoelectric]] [[http://ia800205.us.archive.org/32/items/AP_Physics_B_Lesson_51/Container.html|Efecte fotoelectric]]
- 
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:santillana_quim_2_bat_solucionari_t_1.pdf|solucionari llibre t 1 }} 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:santillana_quim_2_bat_solucionari_t2.pdf|solucionari llibre t 2}} 
  
  
 === La radiació, els àtoms i les molècules === === La radiació, els àtoms i les molècules ===
  
-{{:rmargarit:quimica2:gasos_reals_2_batcatala.pdf|gasos reals presentacio}} 
  
 [[https://www.slideshare.net/joseangelb7/elmondelaquimicaorganica|Quimica orgànica. Isomeria]] [[https://www.slideshare.net/joseangelb7/elmondelaquimicaorganica|Quimica orgànica. Isomeria]]
Línia 195: Línia 185:
 [[https://chem.libretexts.org/Core/Organic_Chemistry/Spectroscopy/Infrared_Spectroscopy|Exemple espectroscopia IR]] [[https://chem.libretexts.org/Core/Organic_Chemistry/Spectroscopy/Infrared_Spectroscopy|Exemple espectroscopia IR]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:espectrometria_de_ir.doc|espectrometria IR}} 
  
 {{:rmargarit:quimica2:espectroscopia_infraroig_casals.pdf|espectroscopia IR C}} {{:rmargarit:quimica2:espectroscopia_infraroig_casals.pdf|espectroscopia IR C}}
Línia 201: Línia 190:
 {{:rmargarit:quimica2:espectroscopia_infraroig_-solucions_casals.pdf|solucions espectres IR C}} {{:rmargarit:quimica2:espectroscopia_infraroig_-solucions_casals.pdf|solucions espectres IR C}}
  
-{{:rmargarit:quimica2:espectroscopia_de_ressonancia_magnetica.doc|Resonancia magnètica nuclear}}