Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:qui2_bat [2019/04/09 07:41]
rmargarit
rmargarit:qui2_bat [2019/06/17 17:32] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
  
  
 +=== PAU QUIMICA ===
  
  
-[[https://experimentaciolliure.wordpress.com/2012/02/25/nous-simbols-de-perill-per-als-productes-quimics/|Nous pictogrames de seguretat]] 
  
-[[http://ciencia.ara.cat/centpeus/2015/10/13/control-de-ph-i-bombolles-a-la-boca/|Control pH bombolles]]+[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|PAU: Models examens criteris]]
  
-=== PAU Química ===+[[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=xkLfLA6Smh1CYerktw3mRTRuKTD4mH_JJCsKbp7cTzdAVjhOJEnA!667980023!46637596?0|Posa't a prova]]
  
 +{{:rmargarit:quimica2:dossierquimica_10-18.pdf|EXAMENS PAU PER TEMES}}
  
 +[[http://patufetgran.net84.net/inici.html|SOLUCIONARI EXAMENS PAU]]
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|PAU: Models examens i criteris]]+=== Practiques ===
  
-[[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=xkLfLA6Smh1CYerktw3mRTRuKTD4mH_JJCsKbp7cTzdAVjhOJEnA!667980023!46637596?0|Posa't a prova]]+[[https://experimentaciolliure.wordpress.com/2012/02/25/nous-simbols-de-perill-per-als-productes-quimics/|Nous pictogrames de seguretat]]
  
  
Línia 48: Línia 50:
 {{:rmargarit:quimica2:born_haber_angles.pdf|cicles de born haber en angles}} {{:rmargarit:quimica2:born_haber_angles.pdf|cicles de born haber en angles}}
  
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:t_4.pdf|Solucionari T4}}+
  
  
Línia 77: Línia 79:
 [[https://www.chemguide.co.uk/physical/basicrates/temperature.html|Distribucio de maxwell boltzmann]] [[https://www.chemguide.co.uk/physical/basicrates/temperature.html|Distribucio de maxwell boltzmann]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:solucionari_santillana_cinetica.pdf|solucionari cinetica t3}} 
  
  
Línia 103: Línia 104:
  
 [[http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/pluginfile.php/122974/mod_resource/content/1/Problemes_resolts_equilibri.pdf.pdf|Problemes resolts equilibri]] [[http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/pluginfile.php/122974/mod_resource/content/1/Problemes_resolts_equilibri.pdf.pdf|Problemes resolts equilibri]]
- 
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:solucionari_quimica_2_bat2016_equilibri.pdf|sol equilibri}} 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:13_equilibrium_catala.pdf|presentacio equilibri}} 
  
  
Línia 139: Línia 136:
  
 [[https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_en.html|simulació dissolció àcids i bases]] [[https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_en.html|simulació dissolció àcids i bases]]
- 
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:acid-base_santillana_2016_qui_2_bat.pdf|sol.acid-base}} 
- 
  
  
Línia 173: Línia 167:
 [[https://www.youtube.com/watch?v=pMEiyKZ4H4g|video refinament metalls]] [[https://www.youtube.com/watch?v=pMEiyKZ4H4g|video refinament metalls]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:redox.pdf|sol redox}} 
  
  
Línia 186: Línia 179:
 [[http://ia800205.us.archive.org/32/items/AP_Physics_B_Lesson_51/Container.html|Efecte fotoelectric]] [[http://ia800205.us.archive.org/32/items/AP_Physics_B_Lesson_51/Container.html|Efecte fotoelectric]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:santillana_quim_2_bat_solucionari_t_1.pdf|sol t1}} 
  
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:santillana_quim_2_bat_solucionari_t2.pdf|sol t 2}} 
  
 === La radiació, els àtoms i les molècules === === La radiació, els àtoms i les molècules ===
Línia 212: Línia 203:
  
  
-{{:rmargarit:quimica2:espectroscopia_infraroig_casals.pdf|espectroscopia IR C}} 
  
-{{:rmargarit:quimica2:espectroscopia_infraroig_-solucions_casals.pdf|solucions espectres IR C}} 
  
 +=== PREMIS EXTRAORDINARIS DEL BATXILLERAT ===
 +
 +[[https://www.educastur.es/estudiantes/premios-extraordinarios-bachillerato/modelos-examen|Asturias]]
 +
 +[[http://www.educa.jccm.es/recursos/es/premios-concursos/premios-extraordinarios-rendimiento-academico-diversas-moda/premios-extraordinarios-bachillerato|Castilla la Mancha]]
  
 +[[http://www.colegiobuenpastor.com/examenes-premio-extraordinario-de-bachillerato.html|Andalucia]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:treballs_practics_quimica_2_batxillerat.doc|{{:rmargarit:quimica2:gasos_reals_2_batcatala.pdf|1}}}}