Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:qui2_bat [2019/04/09 07:38]
rmargarit
rmargarit:qui2_bat [2019/04/09 07:41] (actual)
rmargarit
Línia 218: Línia 218:
  
  
-{{:rmargarit:quimica2:treballs_practics_quimica_2_batxillerat.doc|treballs practics}}+{{:rmargarit:quimica2:treballs_practics_quimica_2_batxillerat.doc|{{:rmargarit:quimica2:gasos_reals_2_batcatala.pdf|1}}}}