Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:qui2_bat [2019/11/08 08:00]
rmargarit
rmargarit:qui2_bat [2020/05/25 08:11] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
  
  
-=== PAU QUIMICA ===+ <fs large>**QUIMICA 2n BAT Preparació PAU 
 +**</fs> 
 +Si necessiteu resums, aclariments,  etc m'escriviu al correu <fs larger>**mmargar1@xtec.cat**</fs> o al correu del centre
  
  
 +Teniu el llibre, els resums, el dossier dels problemes PAU i les solucions compartides en un **DRIVE.**
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|PAU: Models examens i criteris]] 
  
-[[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=xkLfLA6Smh1CYerktw3mRTRuKTD4mH_JJCsKbp7cTzdAVjhOJEnA!667980023!46637596?0|Posa't a prova]]+<note important> 
 +<fc #FF0000><fs large>**CLASSES PREPARACIO PAU 2020 
 +**</fs></fc>;
  
-{{:rmargarit:quimica2:dossierquimica_10-18.pdf|EXAMENS PAU PER TEMES}}+  * **Contacte**A les hores de classe estaré connectada per si em voleu enviar un correu o un hangouts. Qualsevol altra hora per correu i respondré aixi que pugui. Els dimarts i divendres podeu solicitar entrevista amb video hangouts o zoom 
 +  * ** Estructura de les classes** Es tracta que feu examens de les PAU començant pels de l'ultim anySi veieu que hi ha algun tema que se us resisteix, repasseu la teoria amb el llibre, el resum que teniu al drive i les presentacions que us he penjat jo o les del Jose Angel que teniu a la wiki. I sempre podeu preguntar-me   
 +  * **Temari**: Donada la flexibilitat de les PAU d'aquest any, podeu deixar el tema dels  ESPECTRES que no l'hem fet gens a classe. De tota manera el podeu estudiar amb les presentacions i els problemes 
 +</note>
  
-[[http://patufetgran.net84.net/inici.html|SOLUCIONARI EXAMENS PAU]] 
  
-=== Practiques === 
  
-[[https://experimentaciolliure.wordpress.com/2012/02/25/nous-simbols-de-perill-per-als-productes-quimics/|Nous pictogrames de seguretat]]+** PAU**  
 +  * [[ 
 +http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/quimica|Estructura examen quimica PAU en temps de covid]]
  
 +L’examen consisteix a respondre a **<fc #FF0000>QUATRE de set preguntes</fc>**. Cada pregunta val 2,5 punts.
  
-=== Termodinàmica === 
  
 +  * {{:rmargarit:quimica2:orientacions-per-a-lexamen-de-quimica.pdf|Orientacions examen de química}}
  
-{{:rmargarit:quimica2:sol_u4_termodinamica.pdf|sol U4 termodinamica}}+  * [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|PAU: Models examens i criteris]]
  
-[[https://es.slideshare.net/joseangelb7/termodinamica-quimica-presentation|Presentació termodinamica JoseAngel]]+  * [[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=xkLfLA6Smh1CYerktw3mRTRuKTD4mH_JJCsKbp7cTzdAVjhOJEnA!667980023!46637596?0|Posa't a prova]]
  
-[[https://media.pearsoncmg.com/bc/bc_0media_chem/chem_sim/calorimetry/Calor.php|simulacio calorimetre]] 
  
  
-[[http://www.educaplus.org/game/transformaciones-termodinamicas|Transformacions termodinàmica educaplus]] 
  
-[[http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~yuasa1436/EngF7.htm|simulacio primer principi de la termodinamica]] 
  
-[[http://www.quimitube.com/videos/termodinamica-teoria-3-transferencia-de-energia-como-trabajo-trabajo-de-expansion-y-compresion-de-un-gas|Explicacio formula treball expansio d'un gas]]+  * [[https://www.selecat.cat/|Examens PAU i solucions Selecat]]
  
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=jNKVylDT7rc|Bomba calorimetrica]]+** PRACTIQUES** 
  
 +  * [[https://experimentaciolliure.wordpress.com/2012/02/25/nous-simbols-de-perill-per-als-productes-quimics/|Nous pictogrames de seguretat]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:entropia_normal_de_les_substancies.doc|entropia normal de les substancies}} 
  
-[[https://youtu.be/FrK0Qo6u3ys|video Born Habber pel bromur de potassi]]+** U4 TERMODINAMICA** 
  
-{{:rmargarit:quimica2:lattice_enthalpy.doc|energia reticular ( angles )}} 
  
 +  
  
 +  * [[https://es.slideshare.net/joseangelb7/termodinamica-quimica-presentation|Presentació termodinamica JoseAngel]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:problemes_cicle_de_born_llibre.doc|problemes cicle born habber}}+  * {{:rmargarit:quimica2:sol_u4_termodinamica.pdf|sol U4 Termodinamica}}
  
 +** U5 CINÈTICA**
  
 +  * [[https://www.slideshare.net/joseangelb7/cintica-qumica-201718?ref=https://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=14|cinètica quimica jose angel]]
  
-{{:rmargarit:quimica2:pau_quim16jp.pdf|pau born haber solucio}} 
  
-{{:rmargarit:pau_quim16jl.pdf|pau born haber enunciat}}+  * {{:rmargarit:quimica2:sol_u5_cinetica.pdf|sol. U5 cinètica}}
  
  
  
  
 +** U6 EQUILIBRI** 
 +  * [[https://www.slideshare.net/joseangelb7/equilibri-qumic-ies-badalona-vii|Equilibri quimic Jose Angel]]
  
  
-=== Cinètica ===+  * {{:rmargarit:sol._u6_equilibri.pdf|sol U6 equilibri}}
  
-[[https://www.slideshare.net/joseangelb7/cintica-qumica-201718?ref=https://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=14|cinètica quimica jose angel]] 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=KrvwzE_HP60|video orientacio colisions mhe]]+**U6 EQUILIBRI COMPOSTOS IÒNICS POC SOLUBLES**
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=hgrGX37RlH8|video energia activacio mhe]]+  * [[http://www.slideshare.net/joseangelb7/equilibris-heterogenis?ref=http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=18|Joseangel equilibris ionics]]
  
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/kinetics/Molecular_collision_Ea.html|Energia activació. collisions]] 
  
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/kinetics/NOplusH2_ver_1-640.gif|Mecanisme una sola etapa]] 
  
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/kinetics/NOplusH2_ver_2-640.gif|mecanisme dues etapes]]+  * {{:rmargarit:quimica2:sol_u6_precipitacio.pdf|sol U6 precipitació}}
  
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/kinetics/NOplusH2_ver_3-640.gif|mecanisme dues etapes (2)]]+** U7 ACID-BASE**  
 +  * [[https://www.slideshare.net/joseangelb7/reaccions-cidbaseacid base Jose Angel]]
  
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/chem5.htm|simulacions]] 
  
  
-[[https://www.chemguide.co.uk/physical/basicrates/introduction.html|chemguide teoria col·lisions]]+  * {{:rmargarit:quimica2:sol_u7_acid_base.pdf|sol. U7 àcid-base}}
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=k2kpz_8ntJY|video capa d'ozó ( anglès )]] 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=RS0Q3WIdosE|Forat capa ozó Antàrtida ( anglès )]] 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=I1wrEvc2URE|Reaccio del cfc amb ozò]] 
  
-[[http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28586&p_niv=2234&p_are=6453|vídeo capa ozó]] 
  
-[[https://www.chemguide.co.uk/physical/basicrates/temperature.html|Distribucio de maxwell boltzmann]]+ 
  
 +** U8 REACCIONS D'OXIDACIÓ REDUCCIÓ** 
 +  * [[https://www.slideshare.net/joseangelb7/reaccions-redox|Redox Jose Angel]]
  
  
 +  * {{:rmargarit:quimica2:sol_u8_redox.pdf|sol U8 Redox}}
  
-=== Equilibri === 
-{{:rmargarit:quimica2:grafiques_equilibri.png?200|gràfiques equilibri}} 
  
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/equilibrium/N2-O2_Equilibrium.html|Simulacio equilibri N2 O2]] 
  
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/equilibrium/Equilibrium-1.gif|Diagrama d'equilibri amb mes producte que reactiu]] 
  
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/equilibrium/Equilibrium-2.gif|Diagrama d'equilibri amb més reactiu que productes]]+** U1 ESTRUCTURA ATÒMICA**   
 +  * [[https://es.slideshare.net/joseangelb7/models-atmics-ies-badalona-vii|JoseAngel models atomics]]
  
-[[http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/equilibrium_expressions_s.html|significat constant d'equilibri]]+  * {{:rmargarit:quimica2:sol_u1_estructura_atomica.pdf|Sol U1 estructura atòmica}}
  
-[[http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/equilibrium_expressions_t.html|expressio constant equilibri]]+ ** U2 TAULA PERIÒDICA, PROPIETATS PERIÒDIQUES**  
 +  * [[https://es.slideshare.net/joseangelb7/taula-peridica|taula peròdica Jose Angel]]
  
-[[http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/equilibrium_state_s.html|Estat equilibri]]+  * {{:rmargarit:quimica2:sol_u2_sistema_periodic.pdf|sol U2 sistema periodic}}
  
-[[http://cbc.arizona.edu/chemt/Flash/PCl5.html|simulacio PCl3 Cl2]] 
  
-[[http://highered.mheducation.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::525::530::/sites/dl/free/0072857684/322633/2Equilibrium.swf::Le%20Chatelier%20Principle|simulacio le chatelier]] 
  
-[[http://www.skoool.es/content/ks4/chemistry/11_effect_of_pressure_on_reactions/index.html|Produccio industrial d'amoniac]]+**U3  LA RADIACIÓ, ELS ÀTOMS I LES MOLÈCULES**  
  
-[[http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/pluginfile.php/122974/mod_resource/content/1/Problemes_resolts_equilibri.pdf.pdf|Problemes resolts equilibri]] 
  
 +  * [[https://www.slideshare.net/joseangelb7/elmondelaquimicaorganica|Quimica orgànica. Isomeria]]
  
 +  * [[https://es.slideshare.net/joseangelb7/interaccioradiacionsamblamateria|interaccio entre les radiacions electromagnetiques i la materia joseangel]]
  
-=== Diagrama de fases  === +  * {{:rmargarit:quimica2:sol_u3_atoms_i_molecules.pdf|sol U3 àtoms i molècules}}
-{{:rmargarit:quimica2:mes_problemes_diagrama_de_fases.docx|Problema diagrama de fases}}+
  
-[[http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/3311/3391416/blb1106.html|Diagrama de fases CO2 i H2O]] 
  
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/phase/PhaseDiagram-H2O.gif|Tiger diagrama de fases de l'aigua]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/phase/PhaseDiagram-CO2.gif|Tiger diagrama de fases CO2]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/phase/VaporPress_vs_Temp.gif|Diagrama pressio vapor vs. temperatura]] 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:diagrama_de_fases.doc|teoria diagrama de fases}} 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:queestions_diagrama_fases.pdf|problemes diagrama de fases}} 
- 
- 
- 
- 
-=== Acid -base === 
-[[http://es.slideshare.net/joseangelb7/acids-i-bases-ies-badalona-vii|Power point acid base]] 
- 
-[[http://pages.uoregon.edu/tgreenbo/ph_measure.html|simulacio mesura pH]] 
- 
- 
-[[http://labovirtual.blogspot.com.es/search/label/Curvas%20de%20valoraci%C3%B3n%20%C3%A1cido-base|simulacio valoracio acid-base S. Hurtado]] 
- 
-[[http://pages.uoregon.edu/tgreenbo/acid_base.html|simulacio valoracio]] 
- 
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_en.html|simulació dissolció àcids i bases]] 
- 
- 
- 
- 
-=== Equilibri compostos iònics poc solubles === 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=8yZOPNH8sf4|simulacio dissolucio NaCl]] 
- 
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/equilibrium/Solubility_of_AgCl.html|Equilibri solubititat AgCl]] 
- 
-[[http://apchemistryatgwhs.yolasite.com/resources/Precipitation%20Reactions.JPG|reaccio precipitacio iodur de plom]] 
- 
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/moles/DoubleDisp_Reaction-Precipitation.html|simulacio precipitacio iodur de plom]] 
- 
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/equilibrium/CaO-CaCO3.html|Simulacio equilibri heterogeni Cao-CaCO3]] 
- 
-[[http://www.slideshare.net/joseangelb7/equilibris-heterogenis?ref=http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=18|Joseangel equilibris ionics]] 
- 
-{{:rmargarit:entalpia_de_dissolucio_definitiu.doc|entalpia dissolucio}} 
- 
- 
-=== Redox === 
-[[http://es.slideshare.net/joseangelb7/reaccions-redox-2n-batxillerat|reaccions redox jose angel]] 
- 
-[[http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/chemistry_interactive/daniell_cell.htm|simulacio pila daniell]] 
- 
-[[http://www.sepuplhs.org/high/hydrogen/fuelcell_sim5.html|simulacio pila de combustible]] 
- 
-[[https://ca.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B2lisi|Que es la electrolisi]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=pMEiyKZ4H4g|video refinament metalls]] 
- 
- 
- 
- 
-=== Estructura atòmica, taula periòdica,  propietats periòdiques  Temes llibre 1 i 2 === 
- 
-[[https://es.slideshare.net/joseangelb7/models-atmics-ies-badalona-vii|JoseAngel models atomics]] 
- 
- 
-[[http://ia800307.us.archive.org/27/items/AP_Physics_B_Lesson_52/Container.html|problemes espectres ( simulació )]] 
- 
-[[http://ia800205.us.archive.org/32/items/AP_Physics_B_Lesson_51/Container.html|Efecte fotoelectric]] 
- 
- 
- 
-=== La radiació, els àtoms i les molècules === 
- 
- 
-[[https://www.slideshare.net/joseangelb7/elmondelaquimicaorganica|Quimica orgànica. Isomeria]] 
- 
-[[https://es.slideshare.net/joseangelb7/interaccioradiacionsamblamateria|interaccio entre les radiacions electromagnetiques i la materia joseangel]] 
- 
-[[https://experimentaciolliure.wordpress.com/altres-materials/introduccio-a-lanalisi-espectroscopic-al-batxillerat/|Introduccio analisi espectroscopic al batxillerat]] 
- 
-[[https://experimentaciolliure.wordpress.com/altres-materials/espectrometria-de-masses/|Espectrometria de masses]] 
- 
-[[http://ef.engr.utk.edu/hyperphysics/hbase/mod3.html|Interaccio radiacions amb la matèria]] 
- 
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/molecules-and-light/latest/molecules-and-light_en.html|Interaccio radiacions amb algunes molècules]] 
- 
-[[https://phet.colorado.edu/en/simulation/microwaves|simulació microones]] 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:espectrometria_de_masses_-solucions_casals.pdf|espectromestria masses solucions}} 
- 
-[[https://chem.libretexts.org/Core/Organic_Chemistry/Spectroscopy/Infrared_Spectroscopy|Exemple espectroscopia IR]] 
- 
- 
- 
- 
-=== PREMIS EXTRAORDINARIS DEL BATXILLERAT === 
- 
-[[https://www.educastur.es/estudiantes/premios-extraordinarios-bachillerato/modelos-examen|Asturias]] 
- 
-[[http://www.educa.jccm.es/recursos/es/premios-concursos/premios-extraordinarios-rendimiento-academico-diversas-moda/premios-extraordinarios-bachillerato|Castilla la Mancha]] 
- 
-[[http://www.colegiobuenpastor.com/examenes-premio-extraordinario-de-bachillerato.html|Andalucia]]