Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:qui2_bat [2019/11/08 07:51]
rmargarit
rmargarit:qui2_bat [2019/11/08 08:00] (actual)
rmargarit
Línia 64: Línia 64:
  
 [[https://www.youtube.com/watch?v=KrvwzE_HP60|video orientacio colisions mhe]] [[https://www.youtube.com/watch?v=KrvwzE_HP60|video orientacio colisions mhe]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=hgrGX37RlH8|video energia activacio mhe]]
  
 [[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/kinetics/Molecular_collision_Ea.html|Energia activació. collisions]] [[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/kinetics/Molecular_collision_Ea.html|Energia activació. collisions]]