Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:rmargaritini [2018/06/27 10:43]
rmargarit
rmargarit:rmargaritini [2019/01/04 19:10] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
-===CURS 2017-18=== +===CURS 2018-19===
  
  
 +[[https://ca.wikipedia.org/wiki/Taula_peri%C3%B2dica|taula periodica]]
  
 [[http://www.ptable.com/|{{:rmargarit:taula_periodica.png?600|}}]] [[http://www.ptable.com/|{{:rmargarit:taula_periodica.png?600|}}]]
Línia 33: Línia 33:
  
 [[rmargarit:FISICA 1 BATXILLERAT]] [[rmargarit:FISICA 1 BATXILLERAT]]
 +
 +[[rmargarit:FISICA 2 BATXILLERAT]]
  
 [[rmargarit:nanociencia|NANOCIENCIA ]] [[rmargarit:nanociencia|NANOCIENCIA ]]
Línia 40: Línia 42:
  
 [[rmargarit: competencies basiques |PROVA DE COMPETENCIES BASIQUES ]] [[rmargarit: competencies basiques |PROVA DE COMPETENCIES BASIQUES ]]
 +
 +<html><iframe src="http://www.ccma.cat/video/embed/5790499/" allowfullscreen scrolling="no" frameborder="0" width="500px" height="281px"></iframe></html>
  
  
Línia 47: Línia 51:
  
 <html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_8ODs2eFcWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html> <html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_8ODs2eFcWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html>
 +
 +