Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

sluque:1r_batxillerat [2020/06/17 09:14]
sluque
sluque:1r_batxillerat [2020/06/17 09:14] (actual)
sluque
Línia 91: Línia 91:
  
 Activitat per posar en pràctica la teoria: pàgina 202 n.1,2 i pàgina 203 n.1,2 Activitat per posar en pràctica la teoria: pàgina 202 n.1,2 i pàgina 203 n.1,2
 +
 +<fc #FF00FF>CORRECCIÓ</fc>
  
 {{:sluque:correccio_202_203.jpg?linkonly|}} {{:sluque:correccio_202_203.jpg?linkonly|}}