Power point resum Quatre Grans Cròniquespp_croniques.pptx

2n ESO A - DEURES - Acabar relat de misteri segons les premisses de la descripció. Hi podeu afegir música de terror.
2n ESO B - DEURES - Acabar relat de misteri segons les premisses de la descripció. Hi podeu agefir música de terror.

Web Quatre Grans Cròniques
http://www.xtec.cat/monografics/croniques/cronicamuntaner.htm

Taulell digital Sònia Luque LLENGUA
https://padlet.com/sluque8/llenguabatxillerat

Taulell digital LITERATURA
https://padlet.com/sluque8/t51kp94o67hv