Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tbielsa:exercici_0_5_3r_trimestre [2019/03/28 13:29]
tbielsa
tbielsa:exercici_0_5_3r_trimestre [2019/03/28 13:34] (actual)
tbielsa
Línia 1: Línia 1:
  
 <note important>ELS EXERCICIS ES PRESENTARAN "A ORDINADOR"</note> <note important>ELS EXERCICIS ES PRESENTARAN "A ORDINADOR"</note>
 +
 +
 +{{:tbielsa:exercici_kant-hegel-marx.pdf|Exercici 0'5}}
 +
 +