FILOSOFIA I CIUTADANIA 1r DE BATX. 2020-21

Benvinguts a la matèria de Filosofia del 1r de batxillerat

Et trobes en una introducció a la wiki de la matèria; la presentació de la matèria pròpiament es fa a classe per part del professor.

Al llarg del curs apareixeran informacions i materials diversos en aquest espai wiki, i l'alumne/a n'haurà d'estar al cas. Per tant, és recomanable que es visiti amb certa periodicitat, i obligadament si el professor així ho indica.

El correu electrònic del professor procurarà ser consultat cada 24 hores com a mínim, i és el següent:

tbielsa@iescanpuig.com

Podeu fer els comunicats, consultes, comentaris,… que necessiteu o desitgeu, sempre relacionats amb la matèria i la marxa del curs, i us respondré per escrit o personalment al centre.

Tingueu present que per obrir molts dels documents accessibles des d'aquest espai web, necessitareu el paquet de Libreoffice (antic OpenOffice) (També es poden fer servir els programes de l'Office, o d'altres processadors de textos i imatges compatibles) Libreoffice és un programari lliure tan o més fàcil de fer servir que els programes de Microsoft, però de lliure accés, és a dir, gratuït. Us el podeu descarregar en el següent enllaç. Són cinc minuts.

Accés a descàrrega de Libreoffice

Informacions i enllaços diversos

Criteris d'avaluació de la matèria, (entregat a classe en paper el primer dia de curs)

Webs filosòfiques

Bibliografia de suport i Lectures recomanades

Procés de recuperació juny, setembre, i pujada de nota juny

ATENCIÓ: les feines per entregar al professor, siguin les que siguin, s'han de presentar escrites “a ordinador” i en paper. Qualsevol altre format resta pendent per part del professor de l'acceptació dels motius del canvi

Materials del curs

Aquests documents i enllaços s'han de consultar a mesura que el professor ho indiqui. Alguns no seran utilitzats, i d'altres seran inclosos o modificats

1. PROJECCIONS

2. Materials introducció filosofia

3. Teoria d'idees principals

4. Exercici 4 idees, 4 texts + Exercici de reforç idees principals

5. Bloc 1, 3 texts sobre característiques de la filosofia

6. Video Qué es ciencia y qué no es ciencia: CLICKAR AQUÍ

7. Video Debate Ciencia versus Filosofía: CLICKAR AQUÍ

8. TEXTS FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

9. Diferència saber-coneixement

10. Escepticisme

11. El cervell en un cubell

12. Idealisme

13. Enllaç al programa de TV3 El viatge

14. Video per idea principal "The secret"

15. Exercici amb autocorrecció sobre deducció-inducció

16. Texts racionalisme-empirisme, versió en Libreoffice. Versió en Word

17. Taula aristotèlica de virtuts i vicis

18. Lectures Irrational man:
En PDF En Libreoffice

19. Qüestions sobre les lectures Irrational man, de W. Allen:

En Libreoffice

En PDF

20. EXERCICI INDUCCIÓ-DEDUCCIÓ

Solucionari inducció-deducció

22.3 teories sobre la intel·ligència WORD

3 teories sobre la intel·ligència PDF

23. Exercici VOLUNTARI Idees principals

24. El relativisme lingüístic

25. Exercicis de formalització amb solucions

26.Dossier exercicis The Florida Park

27. Document substitutiu de l'explicació a classe, del quadre comparatiu Tècnica-Tecnologia (darrera diapositiva bloc 2)

28. Extra de filosofia de la ciència.

29. Plató i Shakespeare

30. Text de suport Kuhn

31. Text de suport Feyerabend

32. LÒGICA

LECTURES