Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2018/03/25 16:49]
tbielsa
tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2018/05/23 17:05] (actual)
tbielsa
Línia 62: Línia 62:
 === Recuperació extraordinària del mes maig-juny === === Recuperació extraordinària del mes maig-juny ===
  
-En preparació.+La prova de recuperació de la matèria es farà el dijous dia 31 de maig, a les 9.15 hores.  
 +Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el professor.