Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2018/08/10 15:53]
tbielsa
tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2019/01/20 18:39] (actual)
tbielsa
Línia 1: Línia 1:
 {{:tbielsa:magritteclechamps.jpg}} {{:tbielsa:magritteclechamps.jpg}}
-====== Història de la Filosofia. 2n de batxillerat. 2017/2018======+====== Història de la Filosofia. 2n de batxillerat. 2018/2019======
  
  
Línia 22: Línia 22:
  
 ===== Informacions i enllaços diversos ===== ===== Informacions i enllaços diversos =====
 +
 +<note tip>Aquesta matèria té un estatus especial en el conjunt de les matèries de 2n de batxillerat: és una matèria comuna, però no apareix en la fase general de les PAU, sinó en l'específica (en aquest sentit, s'assembla a Ciències del Món Contemporani, tot i que aquesta és de 1r, i amb un pes d'hores lectives menor). El professsor explicarà a classe la influència de l'assignatura en el procés de les PAU</note>
  
  
 === Programació === === Programació ===
  
-El programa del curs és el de la Història de la Filosofia des del seu origen fins al segle XX. La selecció dels seus continguts es farà segons els criteris de les proves PAU, que aquest curs 2017-2018 no varien en la seva composició respecte al curs anterior. Aquesta informació sobre la programació serà explicada pel professor a classe.+El programa del curs és el de la Història de la Filosofia des del seu origen fins al segle XX. La selecció dels seus continguts es farà segons els criteris de la prova PAU, que es planteja sobre PLATÓ, DESCARTES, LOCKE, HUME, KANT, MILL I NIETZSCHE. Aquesta informació sobre la programació serà ampliada pel professor a classe.
  
  
Línia 47: Línia 49:
  
  
-=== Recuperació 1r de batxillerat: 19 de desembre, 8.15 h., aula 2n batx. B ===+=== Recuperació extraordinària del mes maig-juny ===
  
-Els alumnes que han de recuperar la matèria realitzaran una prova de recuperació en el dia, hora i lloc indicats. +Per determinar
-Serà, com sempre s'ha fet, per trimestres suspesos, tot i que l'alumne/a pot pujar nota de qualsevol trimestre per intentar pujar la mitja a un 5. +
-L'alumne/a haurà de desenvolupar dos temes per trimestre en el que intenta pujar nota. En aquest examen no hi haurà textos. +
-Els temes avaluables per trimestres són:  +
-1r trimestre: 1r i 2n bloc +
-2n trimestre: 3r i 4t bloc, menys l'antropologia filosòfica del 4t (darrera diapositiva del bloc 4t) +
-3r trimestre: Antropologia filosòfica (darrera diapositiva del bloc 4t) i bloc 5è. +
-Si no recordeu les notes dels vostres trimestres o teniu qualsevol altra dubte, poseu-vos en contacte amb mi. +
-Sort!+
  
  
-=== Recuperació extraordinària del mes maig-juny ===+=== Preparació PAU ===
  
-La prova de recuperació de la matèria es farà el dijous dia 31 de maiga les 9.15 hores +A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosadels darrers quatre anysTambé hi ha pautes de correccióTal i com s'ha explicat a classe, en la prova final dels trimestres i de les recuperacions, es seguirà el mateix model d'examen:
-Per qualsevol dubteposeu-vos en contacte amb el professor.+
  
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2015-2018]]
  
-=== Preparació PAU === 
  
-A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosa, dels darrers tres anys. També hi ha pautes de correcció. Tal i com s'ha explicat a classe, en la prova final dels trimestres i de les recuperacions, es seguirà el mateix model d'examen:+=== Llibre de lectura obligatòria ===
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2014-2016]] 
  
 +En la nostra matèria, i pels motius que es donaran a classe al principi de curs, hi haurà un llibre de lectures que es farà servir amb freqüència i que és MOLT RECOMENABLE que l'alumne l'adquireixi (no és obligatori). La referència bibliogràfica és
  
 +V.V.A.A., **Atena**, Edicions La magrana, Barcelona, 2018 (ISBN 9788482648316).
  
 +<note tip>ATENCIÓ: EL PROFESSOR FARÀ A CLASSE UNA PROPOSTA D'ADQUISICIÓ DEL LLIBRE QUE POT INTERESSAR ALS ALUMNES DES DE DIVERSOS PUNTS DE VISTA (ECONÒMIC, PRÀCTIC,...)</note>
  
-==== Materials del curs ==== 
  
  
-En la nostra matèria, i pels motius que es donaran a classe al principi de curs, hi haurà un llibre de lectures que es farà servir amb freqüència i que és MOLT RECOMENABLE que l'alumne l'adquireixi (no és obligatori). La forma de fer-ho serà facilitada pel professor el primer dia de cur. La referència és 
  
-V.V.A.A., **Atena**, Edicions La magrana, Barcelona, 2017. 
  
-<note tip>ATENCIÓ: EL PROFESSOR FARÀ A CLASSE UNA PROPOSTA D'ADQUISICIÓ DEL LLIBRE QUE POT INTERESSAR ALS ALUMNES DES DE DIVERSOS PUNTS DE VISTA (ECONÒMIC, PRÀCTIC,...)</note>+=== Materials WEB PAU(dossiers===
  
-Per altra banda, farem servir uns recursos en format web que apareixen i apareixeran al llarg del curs a continuació. Cadascun d'ells es correspondrà amb un dels autors de les PAU, i per tant el primer està dedicat a Plató. 
  
-== WEBS d'autors PAU == 
  
 [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE PLATÓ, CLIQUEU AQUÍ]] [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE PLATÓ, CLIQUEU AQUÍ]]
Línia 93: Línia 83:
  
 [[PER AL DOCUMENT WEB SOBRE LOCKE, CLIQUEU AQUÍ]] [[PER AL DOCUMENT WEB SOBRE LOCKE, CLIQUEU AQUÍ]]
 +
 +[[PER ALS MATERIALS SOBRE HUME, CLIQUEU AQUÍ]]
 +
 +[[PER ALS MATERIALS SOBRE KANT, CLIQUEU AQUÍ]]
  
 [[PER AL DOCUMENT WEB SOBRE MILL, CLIQUEU AQUÍ]] [[PER AL DOCUMENT WEB SOBRE MILL, CLIQUEU AQUÍ]]
Línia 100: Línia 94:
 <note important>ÉS MOLT ACONSELLABLE QUE L'ALUMNE/A S'IMPRIMEIXI ELS TEXTOS QUE APAREIXEN EN AQUESTS ENLLAÇOS; NO SERAN VISUALITZATS AMB PROJECCIÓ A CLASSE</note> <note important>ÉS MOLT ACONSELLABLE QUE L'ALUMNE/A S'IMPRIMEIXI ELS TEXTOS QUE APAREIXEN EN AQUESTS ENLLAÇOS; NO SERAN VISUALITZATS AMB PROJECCIÓ A CLASSE</note>
  
-Una altra web interessant per la preparació PAU, on hi són els autors seleccionats, és al següent enllaç+Una altra web interessant per la preparació PAU, on hi són els autors seleccionats, és al següent enllaç
  
 [[http://www.alcoberro.info/selectivitat-catalunya-autors-i-links.html|CLIQUEU AQUÍ]] [[http://www.alcoberro.info/selectivitat-catalunya-autors-i-links.html|CLIQUEU AQUÍ]]
Línia 106: Línia 100:
  
  
-==== Materials i feines ====+=== Materials de suport i feines ===
  
  
Línia 112: Línia 106:
  
 <note important>Aquests documents i enllaços s'han de consultar a mesura que el professor ho indiqui. Alguns no seran utilitzats, i d'altres seran inclosos o modificats</note> <note important>Aquests documents i enllaços s'han de consultar a mesura que el professor ho indiqui. Alguns no seran utilitzats, i d'altres seran inclosos o modificats</note>
-http://example.com|Enllaç extern+
 [[Materials primer trimestre]] [[Materials primer trimestre]]
  
Línia 119: Línia 113:
 [[Materials Tercer Trimestre]] [[Materials Tercer Trimestre]]
  
-[[Feina nadalenca]] Aquesta feina no s'ha de fer fins que el professor no faci les indicacions pertinents a classe+[[Feina nadalenca]]
  
-[[Exercici "0'5" 3r trimestre]]+[[Exercici "0'5" 3r trimestre]] (aquest apartat no s'ha de tenir present fins que no es digui el contrari)
  
  
  
-==== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ====+=== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ===
  
  
 COM QUE LA FILOSOFIA ÉS UNA ACTIVITAT A VEGADES FEIXUGA, CLICANT AQUÍ US ARRIBARÀ UN COP DE MA MUSICAL PER ALLEUGERIR PES: [[http://www.youtube.com/watch?v=g7LWANJFHEs&feature=fvw|CLICAR AQUÍ]] per J. S. Bach, o [[https://www.youtube.com/watch?v=j4I4ObsHtCQ|AQUÍ]] per Händel (no heu de tenir problemes, és Youtube) COM QUE LA FILOSOFIA ÉS UNA ACTIVITAT A VEGADES FEIXUGA, CLICANT AQUÍ US ARRIBARÀ UN COP DE MA MUSICAL PER ALLEUGERIR PES: [[http://www.youtube.com/watch?v=g7LWANJFHEs&feature=fvw|CLICAR AQUÍ]] per J. S. Bach, o [[https://www.youtube.com/watch?v=j4I4ObsHtCQ|AQUÍ]] per Händel (no heu de tenir problemes, és Youtube)