Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2018/08/10 15:53]
tbielsa
tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2018/12/10 16:40] (actual)
tbielsa
Línia 1: Línia 1:
 {{:tbielsa:magritteclechamps.jpg}} {{:tbielsa:magritteclechamps.jpg}}
-====== Història de la Filosofia. 2n de batxillerat. 2017/2018======+====== Història de la Filosofia. 2n de batxillerat. 2018/2019======
  
  
Línia 22: Línia 22:
  
 ===== Informacions i enllaços diversos ===== ===== Informacions i enllaços diversos =====
 +
 +<note tip>Aquesta matèria té un estatus especial en el conjunt de les matèries de 2n de batxillerat: és una matèria comuna, però no apareix en la fase general de les PAU, sinó en l'específica (en aquest sentit, s'assembla a Ciències del Món Contemporani, tot i que aquesta és de 1r, i amb un pes d'hores lectives menor). El professsor explicarà a classe la influència de l'assignatura en el procés de les PAU</note>
  
  
 === Programació === === Programació ===
  
-El programa del curs és el de la Història de la Filosofia des del seu origen fins al segle XX. La selecció dels seus continguts es farà segons els criteris de les proves PAU, que aquest curs 2017-2018 no varien en la seva composició respecte al curs anterior. Aquesta informació sobre la programació serà explicada pel professor a classe.+El programa del curs és el de la Història de la Filosofia des del seu origen fins al segle XX. La selecció dels seus continguts es farà segons els criteris de la prova PAU, que es planteja sobre PLATÓ, DESCARTES, LOCKE, HUME, KANT, MILL I NIETZSCHE. Aquesta informació sobre la programació serà ampliada pel professor a classe.
  
  
Línia 47: Línia 49:
  
  
-=== Recuperació 1r de batxillerat: 19 de desembre, 8.15 h., aula 2n batx. B ===+=== Recuperació 1r de batxillerat: 17 de desembre de 2018, 8.15 h., aula laboratori Curie ===
  
-Els alumnes que han de recuperar la matèria realitzaran una prova de recuperació en el dia, hora i lloc indicats. +Els alumnes que han de recuperar la matèria realitzaran una prova de recuperació en el dia, hora i lloc indicats, acordats entre professor i alumnes
-Serà, com sempre s'ha fet, per trimestres suspesos, tot i que l'alumne/a pot pujar nota de qualsevol trimestre per intentar pujar la mitja a un 5. +Serà, com sempre s'ha fet, per trimestres suspesos, tot i que l'alumne/a pot pujar nota de qualsevol trimestre per intentar pujar la mitja a un 5 (4,5)
-L'alumne/a haurà de desenvolupar dos temes per trimestre en el que intenta pujar nota. En aquest examen no hi haurà textos.+L'alumne/a haurà de desenvolupar un o uns temes per trimestre en el que intenta pujar nota. 
 Els temes avaluables per trimestres són:  Els temes avaluables per trimestres són: 
 1r trimestre: 1r i 2n bloc 1r trimestre: 1r i 2n bloc
-2n trimestre: 3r i 4t bloc, menys l'antropologia filosòfica del 4t (darrera diapositiva del bloc 4t) +2n trimestre: 3r i 4t bloc. 
-3r trimestre: Antropologia filosòfica (darrera diapositiva del bloc 4t) i bloc 5è.+3r trimestre: 5è bloc.
 Si no recordeu les notes dels vostres trimestres o teniu qualsevol altra dubte, poseu-vos en contacte amb mi. Si no recordeu les notes dels vostres trimestres o teniu qualsevol altra dubte, poseu-vos en contacte amb mi.
 Sort! Sort!
Línia 62: Línia 64:
 === Recuperació extraordinària del mes maig-juny === === Recuperació extraordinària del mes maig-juny ===
  
-La prova de recuperació de la matèria es farà el dijous dia 31 de maig, a les 9.15 hores.  +Per determinar
-Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el professor.+
  
  
 === Preparació PAU === === Preparació PAU ===
  
-A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosa, dels darrers tres anys. També hi ha pautes de correcció. Tal i com s'ha explicat a classe, en la prova final dels trimestres i de les recuperacions, es seguirà el mateix model d'examen:+A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosa, dels darrers quatre anys. També hi ha pautes de correcció. Tal i com s'ha explicat a classe, en la prova final dels trimestres i de les recuperacions, es seguirà el mateix model d'examen:
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2014-2016]]+[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2015-2018]]
  
  
 +=== Llibre de lectura obligatòria ===
  
  
-==== Materials del curs ====+En la nostra matèria, i pels motius que es donaran a classe al principi de curs, hi haurà un llibre de lectures que es farà servir amb freqüència i que és MOLT RECOMENABLE que l'alumne l'adquireixi (no és obligatori). La referència bibliogràfica és
  
 +V.V.A.A., **Atena**, Edicions La magrana, Barcelona, 2018 (ISBN 9788482648316).
  
-En la nostra matèria, i pels motius que es donaran a classe al principi de curs, hi haurà un llibre de lectures que es farà servir amb freqüència i que és MOLT RECOMENABLE que l'alumne l'adquireixi (no és obligatori)La forma de fer-ho serà facilitada pel professor el primer dia de curLa referència és+<note tip>ATENCIÓ: EL PROFESSOR FARÀ A CLASSE UNA PROPOSTA D'ADQUISICIÓ DEL LLIBRE QUE POT INTERESSAR ALS ALUMNES DES DE DIVERSOS PUNTS DE VISTA (ECONÒMIC, PRÀCTIC,...)</note>
  
-V.V.A.A., **Atena**, Edicions La magrana, Barcelona, 2017. 
  
-<note tip>ATENCIÓ: EL PROFESSOR FARÀ A CLASSE UNA PROPOSTA D'ADQUISICIÓ DEL LLIBRE QUE POT INTERESSAR ALS ALUMNES DES DE DIVERSOS PUNTS DE VISTA (ECONÒMIC, PRÀCTIC,...)</note> 
  
-Per altra banda, farem servir uns recursos en format web que apareixen i apareixeran al llarg del curs a continuació. Cadascun d'ells es correspondrà amb un dels autors de les PAU, i per tant el primer està dedicat a Plató. 
  
-== WEBS d'autors PAU ==+ 
 +=== Materials WEB PAU(dossiers) === 
 + 
  
 [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE PLATÓ, CLIQUEU AQUÍ]] [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE PLATÓ, CLIQUEU AQUÍ]]
Línia 97: Línia 100:
  
 [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE NIETZSCHE, CLIQUEU AQUÍ]] [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE NIETZSCHE, CLIQUEU AQUÍ]]
 +
 +(En preparació la web de Hume i la de Kant)
  
 <note important>ÉS MOLT ACONSELLABLE QUE L'ALUMNE/A S'IMPRIMEIXI ELS TEXTOS QUE APAREIXEN EN AQUESTS ENLLAÇOS; NO SERAN VISUALITZATS AMB PROJECCIÓ A CLASSE</note> <note important>ÉS MOLT ACONSELLABLE QUE L'ALUMNE/A S'IMPRIMEIXI ELS TEXTOS QUE APAREIXEN EN AQUESTS ENLLAÇOS; NO SERAN VISUALITZATS AMB PROJECCIÓ A CLASSE</note>
Línia 106: Línia 111:
  
  
-==== Materials i feines ====+=== Materials de suport i feines ===
  
  
Línia 112: Línia 117:
  
 <note important>Aquests documents i enllaços s'han de consultar a mesura que el professor ho indiqui. Alguns no seran utilitzats, i d'altres seran inclosos o modificats</note> <note important>Aquests documents i enllaços s'han de consultar a mesura que el professor ho indiqui. Alguns no seran utilitzats, i d'altres seran inclosos o modificats</note>
-http://example.com|Enllaç extern+
 [[Materials primer trimestre]] [[Materials primer trimestre]]
  
Línia 119: Línia 124:
 [[Materials Tercer Trimestre]] [[Materials Tercer Trimestre]]
  
-[[Feina nadalenca]] Aquesta feina no s'ha de fer fins que el professor no faci les indicacions pertinents a classe+[[Feina nadalenca]]
  
-[[Exercici "0'5" 3r trimestre]]+[[Exercici "0'5" 3r trimestre]] (aquest apartat no s'ha de tenir present fins que no es digui el contrari)
  
  
  
-==== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ====+=== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ===
  
  
 COM QUE LA FILOSOFIA ÉS UNA ACTIVITAT A VEGADES FEIXUGA, CLICANT AQUÍ US ARRIBARÀ UN COP DE MA MUSICAL PER ALLEUGERIR PES: [[http://www.youtube.com/watch?v=g7LWANJFHEs&feature=fvw|CLICAR AQUÍ]] per J. S. Bach, o [[https://www.youtube.com/watch?v=j4I4ObsHtCQ|AQUÍ]] per Händel (no heu de tenir problemes, és Youtube) COM QUE LA FILOSOFIA ÉS UNA ACTIVITAT A VEGADES FEIXUGA, CLICANT AQUÍ US ARRIBARÀ UN COP DE MA MUSICAL PER ALLEUGERIR PES: [[http://www.youtube.com/watch?v=g7LWANJFHEs&feature=fvw|CLICAR AQUÍ]] per J. S. Bach, o [[https://www.youtube.com/watch?v=j4I4ObsHtCQ|AQUÍ]] per Händel (no heu de tenir problemes, és Youtube)