Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2018/09/12 17:35]
tbielsa
tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2018/09/12 17:42] (actual)
tbielsa
Línia 72: Línia 72:
  
 [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2015-2018]] [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2015-2018]]
 +
 +
 +=== Llibre de lectura obligatòria ===
 +
 +
 +En la nostra matèria, i pels motius que es donaran a classe al principi de curs, hi haurà un llibre de lectures que es farà servir amb freqüència i que és MOLT RECOMENABLE que l'alumne l'adquireixi (no és obligatori). La referència bibliogràfica és
 +
 +V.V.A.A., **Atena**, Edicions La magrana, Barcelona, 2018 (ISBN 9788482648316).
 +
 +<note tip>ATENCIÓ: EL PROFESSOR FARÀ A CLASSE UNA PROPOSTA D'ADQUISICIÓ DEL LLIBRE QUE POT INTERESSAR ALS ALUMNES DES DE DIVERSOS PUNTS DE VISTA (ECONÒMIC, PRÀCTIC,...)</note>
 +