Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2018/09/12 17:42]
tbielsa
tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2019/05/22 21:06] (actual)
tbielsa
Línia 47: Línia 47:
  
 Aquest apartat està confeccionat conjuntament per a 1r i 2n de batxillerat. Per tant, clicant [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=tbielsa:bibliografia_de_suport_i_lectures_recomenades|AQUÍ]] obrireu un apartat de la pàgina de 1r que també està pensat per als alumnes de 2n Aquest apartat està confeccionat conjuntament per a 1r i 2n de batxillerat. Per tant, clicant [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=tbielsa:bibliografia_de_suport_i_lectures_recomenades|AQUÍ]] obrireu un apartat de la pàgina de 1r que també està pensat per als alumnes de 2n
- 
- 
-=== Recuperació 1r de batxillerat: data per determinar === 
- 
-Els alumnes que han de recuperar la matèria realitzaran una prova de recuperació en el dia, hora i lloc indicats, acordats entre professor i alumnes. 
-Serà, com sempre s'ha fet, per trimestres suspesos, tot i que l'alumne/a pot pujar nota de qualsevol trimestre per intentar pujar la mitja a un 5. 
-L'alumne/a haurà de desenvolupar un o uns temes per per trimestre en el que intenta pujar nota. En aquest examen no hi haurà textos. 
-Els temes avaluables per trimestres són:  
-1r trimestre: 1r i 2n bloc 
-2n trimestre: 3r i 4t bloc. 
-3r trimestre: 5è bloc. 
-Si no recordeu les notes dels vostres trimestres o teniu qualsevol altra dubte, poseu-vos en contacte amb mi. 
-Sort! 
  
  
Línia 71: Línia 58:
 A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosa, dels darrers quatre anys. També hi ha pautes de correcció. Tal i com s'ha explicat a classe, en la prova final dels trimestres i de les recuperacions, es seguirà el mateix model d'examen: A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosa, dels darrers quatre anys. També hi ha pautes de correcció. Tal i com s'ha explicat a classe, en la prova final dels trimestres i de les recuperacions, es seguirà el mateix model d'examen:
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2015-2018]]+[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2018-19]]
  
  
Línia 96: Línia 83:
  
 [[PER AL DOCUMENT WEB SOBRE LOCKE, CLIQUEU AQUÍ]] [[PER AL DOCUMENT WEB SOBRE LOCKE, CLIQUEU AQUÍ]]
 +
 +[[PER ALS MATERIALS SOBRE HUME, CLIQUEU AQUÍ]]
 +
 +[[PER ALS MATERIALS SOBRE KANT, CLIQUEU AQUÍ]]
  
 [[PER AL DOCUMENT WEB SOBRE MILL, CLIQUEU AQUÍ]] [[PER AL DOCUMENT WEB SOBRE MILL, CLIQUEU AQUÍ]]
  
 [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE NIETZSCHE, CLIQUEU AQUÍ]] [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE NIETZSCHE, CLIQUEU AQUÍ]]
- 
-(En preparació la web de Hume i la de Kant) 
  
 <note important>ÉS MOLT ACONSELLABLE QUE L'ALUMNE/A S'IMPRIMEIXI ELS TEXTOS QUE APAREIXEN EN AQUESTS ENLLAÇOS; NO SERAN VISUALITZATS AMB PROJECCIÓ A CLASSE</note> <note important>ÉS MOLT ACONSELLABLE QUE L'ALUMNE/A S'IMPRIMEIXI ELS TEXTOS QUE APAREIXEN EN AQUESTS ENLLAÇOS; NO SERAN VISUALITZATS AMB PROJECCIÓ A CLASSE</note>
  
-Una altra web interessant per la preparació PAU, on hi són els autors seleccionats, és al següent enllaç+Una altra web interessant per la preparació PAU, on hi són els autors seleccionats, és al següent enllaç
  
 [[http://www.alcoberro.info/selectivitat-catalunya-autors-i-links.html|CLIQUEU AQUÍ]] [[http://www.alcoberro.info/selectivitat-catalunya-autors-i-links.html|CLIQUEU AQUÍ]]
Línia 124: Línia 113:
 [[Materials Tercer Trimestre]] [[Materials Tercer Trimestre]]
  
-[[Feina nadalenca]] Aquesta feina no s'ha de fer fins que el professor no faci les indicacions pertinents a classe+[[Feina nadalenca]]
  
 [[Exercici "0'5" 3r trimestre]] [[Exercici "0'5" 3r trimestre]]
 +
 +{{:tbielsa:2n_a_notes_finals.pdf|QUALIFICACIONS FINALS 2n A}}
 +
 +{{:tbielsa:2n_b_notes_finals.pdf|QUALIFICACIONS FINALS 2n B}}
 +
 +{{:tbielsa:prova_de_recuperacio.pdf|Resultats recuperació i pujada de nota de 10 de maig}}