Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2019/03/28 13:34]
tbielsa
tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2019/05/22 21:06] (actual)
tbielsa
Línia 58: Línia 58:
 A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosa, dels darrers quatre anys. També hi ha pautes de correcció. Tal i com s'ha explicat a classe, en la prova final dels trimestres i de les recuperacions, es seguirà el mateix model d'examen: A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosa, dels darrers quatre anys. També hi ha pautes de correcció. Tal i com s'ha explicat a classe, en la prova final dels trimestres i de les recuperacions, es seguirà el mateix model d'examen:
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2015-2018]]+[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Exàmens i pautes de correcció PAU 2018-19]]
  
  
Línia 116: Línia 116:
  
 [[Exercici "0'5" 3r trimestre]] [[Exercici "0'5" 3r trimestre]]
 +
 +{{:tbielsa:2n_a_notes_finals.pdf|QUALIFICACIONS FINALS 2n A}}
 +
 +{{:tbielsa:2n_b_notes_finals.pdf|QUALIFICACIONS FINALS 2n B}}
 +
 +{{:tbielsa:prova_de_recuperacio.pdf|Resultats recuperació i pujada de nota de 10 de maig}}