Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2020/06/17 10:05]
tbielsa
tbielsa:historia_de_la_filosofia_---_2n_batx [2020/09/19 08:59] (actual)
tbielsa
Línia 3: Línia 3:
  
  
-====== Història de la Filosofia. 2n de batxillerat. 2019-20======+====== Història de la Filosofia. 2n de batxillerat. 2020-21 ======
  
  
Línia 11: Línia 11:
 Aquest és l'espai dedicat a la Història de la Filosofia de l'INS Can Puig. Aquí trobareu informació important sobre el desenvolupament del curs i materials diversos. És aconsellable que la visiteu amb certa periodicitat, especialment si no heu assistit a classe. Aquest és l'espai dedicat a la Història de la Filosofia de l'INS Can Puig. Aquí trobareu informació important sobre el desenvolupament del curs i materials diversos. És aconsellable que la visiteu amb certa periodicitat, especialment si no heu assistit a classe.
  
-El correu electrònic del professor al que podeu accedir en la Wiki de l'IES és el següent: (s'intentarà obrir-lo cada 48 hores com a mínim)+El correu electrònic del professor al que podeu accedir en la Wiki de l'IES és el següent: (s'intentarà obrir-lo cada 24 hores com a mínim)
  
 **tbielsa@iescanpuig.com** **tbielsa@iescanpuig.com**
  
-El primer que podeu consultar és el document repartit per escrit el primer dia de classe: {{:tbielsa:criteris_avaluacio._historia-filosofia.odt|CRITERIS D'AVALUACIÓ}} (Atenció als afegits que trobareu en l'apartat Materials del curs en aquesta mateixa web)+El primer a tenir present són els criteris d'avaluació i les orientacions generals del curs: {{:tbielsa:criteris_avaluacio._historia-filosofia.pdf|CLICKAR AQUÍ}} 
  
-<note important>Tingueu present que per obrir la majoria dels documents accessibles des de aquest espai web, necessitareu el paquet de Libreoffice (antic OpenOffice). És un programari lliure tan o més fàcil de fer servir que el Microsoft Office, però de lliure accés, és a dir, gratuït. Us el podeu descarregar en el següent enllaç. Són cinc minuts.</note>+<note important>Tingueu present que per obrir la majoria dels documents accessibles des de aquest espai web, necessitareu el paquet de Libreoffice (antic OpenOffice). És un programari lliure tan o més fàcil de fer servir que el Microsoft Office, però de lliure accés, és a dir, gratuït. Us el podeu descarregar en el següent enllaç. Són cinc minuts (també podeu fer servir d'altres de pagament, com l'Office de Microsoft</note>
  
 [[https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice-nuevo/|Clicar aquí]] per a Accés a descàrrega de Libreoffice [[https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice-nuevo/|Clicar aquí]] per a Accés a descàrrega de Libreoffice
Línia 52: Línia 52:
  
  
-En la nostra matèria, i pels motius que es donaran a classe al principi de curs, hi haurà un llibre de lectures que es farà servir amb freqüència i que és MOLT RECOMENABLE que l'alumne l'adquireixi (no és obligatori). La referència bibliogràfica és+En la nostra matèria, i pels motius que es donaran a classe al principi de curs, hi haurà un llibre de lectures que es farà servir amb freqüència i que és MOLT RECOMANABLE que l'alumne l'adquireixi (no és obligatori). La referència bibliogràfica és
  
-V.V.A.A., **Atena**, Edicions La magrana, Barcelona, 2019 (ISBN 978-84-8264-850-7).+V.V.A.A., **Atena (curs 2020-2021**, Edicions La magrana, Barcelona, 2020 (ISBN 9788482648569).
  
-<note tip>ATENCIÓ: EL PROFESSOR FARÀ A CLASSE UNA PROPOSTA D'ADQUISICIÓ DEL LLIBRE QUE POT INTERESSAR ALS ALUMNES DES DE DIVERSOS PUNTS DE VISTA (ECONÒMIC, PRÀCTIC,...)</note>+<note tip>ATENCIÓ: LA PRIMERA SETMANA DEL CURS, EL PROFESSOR FARÀ A CLASSE UNA PROPOSTA D'ADQUISICIÓ DEL LLIBRE QUE POT INTERESSAR ALS ALUMNES DES DE DIVERSOS PUNTS DE VISTA (ECONÒMIC, PRÀCTIC,...)</note>
  
  
Línia 62: Línia 62:
 === Informació PAU === === Informació PAU ===
  
-A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosa, dels darrers vint anys, amb les seves pautes de correcció. Evidentment, les que més us interessen són les dels darrers anys, ja que són les més actualitzades. També hi ha un enllaç a apunts diversos sobre els temes i autors que entren per les PAU, tot i que s'ha d'anar amb compte perquè són elaborats per alumnes de batxillerat, no per professors. +A l'enllaç que apareix a continuació teniu accés a les proves PAU del juny i setembre de totes les matèries, Història de la Filosofia inclosa, dels darrers vint anys, fins al 2019, amb les seves pautes de correcció. Evidentment, les que més us interessen són les dels darrers anys, ja que són les més actualitzades. També hi ha un enllaç a apunts diversos sobre els temes i autors que entren per les PAU, tot i que s'ha d'anar amb compte perquè són elaborats per alumnes de batxillerat, no per professors. 
  
-[[https://seleactivitat.cat/|Web amb proves, pautes de correcció i apunts per preparació de les PAU]]+[[https://seleactivitat.cat/|Web amb proves, pautes de correcció i apunts per preparació de les PAU, fins al 2019]]
  
-En el següent enllaç, trobareu tota la informació sobre la prova PAU d'Història de la filosofia de juny i setembre del 2020, amb la seva adaptació a causa de la situació excepcional del present curs.+El següent enllaç és l'oficial del departament d'ensenyament per a tot el necessari relacionat amb el darrer examen PAU del 2020 d'Història de la filosofia. Teniu el temari __(el mateix que per al curs 2020-21)__, la prova, criteris de correcció, etc,... Tingueu present que en aquesta edició de les PAU va haver-hi una adaptació a l'estat de confinament que facilitava la tria d'autors alhora de respondre les preguntes, i que aquesta adaptació s'ha d'anunciar si es tornarà a fer o no per a l'edició del 2021.
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/hist_filosofia/|Prova PAU Història de la filosofia 2020]]+[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/hist_filosofia/|Informació completa oficial PAU 2020]]
  
  
  
-=== Materials PAU ===+=== Materials PAU, i de seguiment del curs ===
  
  
Línia 90: Línia 90:
 [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE NIETZSCHE, CLIQUEU AQUÍ]] [[PER ALS MATERIALS WEB SOBRE NIETZSCHE, CLIQUEU AQUÍ]]
  
-<note important>ÉS MOLT ACONSELLABLE QUE L'ALUMNE/A S'IMPRIMEIXI ELS TEXTOS QUE APAREIXEN EN AQUESTS ENLLAÇOS; NO SERAN VISUALITZATS AMB PROJECCIÓ A CLASSE</note>+<note important>ÉS MOLT ACONSELLABLE QUE L'ALUMNE/A S'IMPRIMEIXI ELS TEXTOS QUE APAREIXEN EN AQUESTS ENLLAÇOS; NO SERAN VISUALITZATS AMB PROJECCIONS A CLASSE</note>
  
 Una altra web interessant per la preparació PAU, on hi són els autors seleccionats, és al següent enllaç Una altra web interessant per la preparació PAU, on hi són els autors seleccionats, és al següent enllaç
Línia 105: Línia 105:
  
  
-<note important>Aquests documents i enllaços s'han de consultar a mesura que el professor ho indiqui. Alguns no seran utilitzats, i d'altres seran inclosos o modificats</note>+{{:tbielsa:guia_1r_trim_historia_de_la_filosofia.pdf|GUIA 1r TRIMESTRE (Origen de la filosofia-Aristòtil)}} 
 + 
 + 
 +<note important>Aquests documents i enllaços s'han de consultar a mesura que el professor ho indiqui.</note>
  
 [[Materials primer trimestre]] [[Materials primer trimestre]]
Línia 117: Línia 120:
 [[Exàmens resolts tipus PAU]] [[Exàmens resolts tipus PAU]]
  
- 
- 
-==== PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS PERÍODE CONFINAMENT ==== 
- 
-=== NOTA FINAL DE CURS I RECUPERACIÓ === 
- 
-En el cas dels alumnes que tenen una mitjana de 5 o més del 1r i 2n trimestre, el tercer trimestre els pot pujar la nota: es farà una mitjana entre aquest 3r trimestre, i la seva nota del 1r i 2n, i el resultat serà la nota final, sempre que sigui superior a la mitjana del 1r i 2n trimestre; sinó, serà aquesta darrera mitjana. La mitjana del tercer trimestre s’extraurà de les activitats realitzades i entregades fins el 20 de maig. 
-En el cas dels alumnes que tenen un 3 o un 4 de mitjana del 1r i 2n trimestre, l’entrega i l’avaluació de les activitats del tercer trimestre serà el procés de recuperació que tenen al seu abast per poder aprovar la matèria. La nota mínima que obtindran s’extraurà amb el mateix procediment que en el cas dels aprovats. 
-Els alumnes amb menys d’un 3 en la mitjana del 1r i 2n trimestre, hauran de fer unes activitats de recuperació específiques que el professor els comunicarà de manera personal quan es posin en contacte amb ell. En aquest cas, el contacte directe per correu entre el professor i l’alumne o alumna és necessari. 
- 
-<note important>Els alumnes amb una mitjana de 1r-2n trimestre inferior a un 3, han de fer un procés de recuperació diferent a la resta descrit anteriorment; en el següent enllaç podeu trobar aquest procés de recuperació diferent: clickar{{:tbielsa:recuperacio_1-2.pdf|AQUÍ}}</note> 
- 
- 
-=== ACTIVITATS === 
- 
- 
-[[Activitat "confiloment Locke" anterior al 14 d'abril]] 
- 
-[[Activitat lectiva a partir del 14 d'abril]] 
- 
- 
-=== QUALIFICACIONS ACTIVITATS === 
- 
-[[Locke]] 
- 
-[[Kant]] 
- 
-[[Hegel-Marx-Mill, i qualificacions finals]] 
- 
- 
-=== Examen de recuperació extraordinària mes de juny === 
- 
-La prova de recuperació del mes de juny serà el dilluns dia 22, a les 11.00 h, a l'aula A de 2n de batx