Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxa:1btxaini [2008/10/14 09:34]
pisaiz creat
tutor:1btxa:1btxaini [2016/10/12 13:22] (actual)
mpellicer
Línia 1: Línia 1:
 +**====== Tutoria de 1er de Batxillerat A ======
 +**
 ====== ADRECES D'INTERÈS ====== ====== ADRECES D'INTERÈS ======
 == Treball de recerca == == Treball de recerca ==
Línia 14: Línia 16:
  
  
 +[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=tutor:1btxc:1btxcini|INFORMACIÓ TUTORIA]]
  
  
-====== INFORMACIÓ PAU ====== 
-**Convocatòria de juny** 
-Les PAU del curs 2007/08 es faran els dies 10, 11 i 12 de juny 
- 
-Els alumnes matriculats a 2n curs de Batxillerat, haureu de fer la matrícula en dues fases: prematrícula i formalització de la matrícula. 
-__a) Prematrícula__ 
-A final de febrer al portal https://accesnet.gencat.net 
-__b) Formalització definitiva de la matrícula__ 
-Del 20 al 30 de maig al portar http://accesnet.gencat.net 
-El pagament de les taxes dins d'aquest termini 
- 
-**Convocatòria de setembre** 
-Les proves es faran els dies 8, 9 i 10 de setembre. 
- 
-Del 17 al 23 de juliol al portal https://accesnet.gencat.net 
-El pagament de les taxes s'ha de fer en aquest termini de temps. 
- 
- 
- 
- 
-====== TAULELL D'ANUNCIS ====== 
- 
-El proper dia 27 de febrer els alumnes que vulguin fer les PAU, faran la preinscripció via telemàtica de 14-15 h. 
-El mateix dia es prepararà la junta de la 2a avaluació. 
- 
-Els alumnes que esteu interessat en fer les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, poseu-vos en contacte amb els vostres tutors. La convocatòria va sortir publicada al DOG el dia 18 de febrer. El 28 s'obre el portal per fer la inscripció via telemàtica. 
- 
-  * **Treball de recerca**. 
-Les exposicions seran els dies 10 i 11 de març, segons l'horari que s'exposarà a l'aula el dia 5 de març.