Aquesta és una revisió antiga del document —-

====== Tutoria d

iki de la tutora Cristina Batalla

ADRECES D'INTERÈS http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm

Orientació d'estudis posteriors
http://www.gencat.net/educació/estudis/estudis.htm
http://www.xtec.cat/fp/html/index_ci.fo.htm http://www.uab.es/estudiants/ http://www.ub.edu/homeub/welcome.html http://www.upc.edu/

INFORMACIÓ PAU
Convocatòria de juny
Les PAU del curs 2007/08 es faran els dies 10, 11 i 12 de juny

Els alumnes matriculats a 2n curs de Batxillerat, haureu de fer la matrícula en dues fases: prematrícula i formalització de la matrícula.
a) Prematrícula
A final de febrer al portal https://accesnet.gencat.net b) Formalització definitiva de la matrícula
Del 20 al 30 de maig al portar http://accesnet.gencat.net El pagament de les taxes dins d’aquest termini

Convocatòria de setembre

Les proves es faran els dies 8, 9 i 10 de setembre.

Del 17 al 23 de juliol al portal https://accesnet.gencat.net El pagament de les taxes s’ha de fer en aquest termini de temps.

TAULELL D'ANUNCIS
El dia 15 d’octubre finalitza el termini per fer canvis en les matèries del vostre currículum.
La primera avaluació finalitza el dia 3 de desembre.
Per tal de preparar la junta, la setmana del 26 de novembre al 2 de desembre, trobareu a l’apartat d’activitats, el qüestionari que s’ha d’omplir.
Un cop el tingueu omplert, cal lliurar-lo al vostre delegat/da abans del 5 de desembre.