Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxb:1btxbini [2019/11/20 19:17]
dgarcia
tutor:1btxb:1btxbini [2020/03/07 08:47] (actual)
dgarcia
Línia 1: Línia 1:
 +====== Presentació del curs ======
 +
 +{{:tutor:1btxc:presentacio_families_1r_btx_2019-20.pptx|Projecció del dia 3 d'octubre de 2019, presentació de l'equip de tutors amb els pares i mares de 1r de batx}}
 +
 +
 +
 +====== Projecte de recerca i Treball de recerca ======
 +
 +[[http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/|Web del departament d'ensenyament sobre Recerca al batxillerat ]]
 +
 +
 +
 +[[ÀMPLIA PROPOSTA DE TEMES DE PROJECTE DE RECERCA I TREBALL DE RECERCA]]
 +
 +
 +
 +[[https://www.uab.cat/web/programa-argo/programa-argo-estudiants/estudiants/com-funcionen-la-inscripcio-i-assignacio-dels-assessoraments-a-treballs-de-recerca-1345718647390.html|Programa ARGO]]
 +
 +[[https://www.imet.cat/batxillerat_formacio_professional_grau_mitja_superior|oferta formativa Vilanova i la Geltrú ]]
 +
 +
 +====== PAU i Cicles ======
 +
 +Document projectat en la presentació dels pares i mares del dia 3 d'octubre de 2019, on s'explica l'estructura de la prova PAU i com es calcula la nota del batxillerat: {{:tutor:1btxc:noves_pau_17-1888888.pdf|CLICKAR AQUÍ}}
 +
 +
 +
 +{{:tutor:1btxc:ponderacions-2020.pdf|TAULA DE PONDERACIONS DE MATÈRIES DE FASE ESPECÍFICA, any 2020}}
 +
 +
 +
 +
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/|WEB DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB TOTA LA INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LES PROVES PAU]]
 +
 +
 +
 +
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|TOTES LES PROVES DE TOTES LES MATÈRIES DE LES CONVOCATÒRIES DELS DARRERS TRES ANYS]]
 +
 +
 +
 +
 +{{:tutor:1btxc:notes_tall_1a_assignacio_11-07-19_juny_2019.pdf|Notes de tall per accés als estudis universitaris. Juny 2019, referència vàida per juny 2020}}
 +
 +
 +
 +
 +[[http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
 +|WEB de la Generalitat sobre ensenyaments de grau mig i superior de Catalunya (proves 2019, centres,...)]]
 +
 +
 +
 +{{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
-__ENLLAÇOS:__ 
  
-Càlcul de la nota de Batxillerat i estructura de la prova PAU (pdf projectat en la presentació dels pares i mares del dia 3 d'octubre de 2019) 
  
-[[Què he de saber per fer la PAU? //http://universitats.gencat.cat/ca/pau/]]