Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxc:1btxcini [2017/09/27 17:00]
tbielsa
tutor:1btxc:1btxcini [2020/09/08 08:57] (actual)
tbielsa
Línia 1: Línia 1:
-[[CALENDARI DE PROVES FINALS DE TRIMESTRE]]+====== Presentació del curs ======
  
-[[INFORMACIÓ P.A.U.]]+{{:tutor:1btxc:presentacio_families_1r_btx_2019-20.pptx|Projecció del dia 3 d'octubre de 2019, presentació de l'equip de tutors amb els pares i mares de 1r de batx}}
  
-[[DOCUMENTS SOBRE PROJECTE DE RECERCA-TREBALL DE RECERCA DEL BATXILLERAT (elaborats exposats en la sessió de tutoria del 4 de novembre de 2016 per part del tutor de 1r B, Lluís Pinto)]]+ 
 + 
 +====== Projecte de recerca Treball de recerca ======
  
 [[http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/|Web del departament d'ensenyament sobre Recerca al batxillerat ]] [[http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/|Web del departament d'ensenyament sobre Recerca al batxillerat ]]
 +
 +
 +
 +[[ÀMPLIA PROPOSTA DE TEMES DE PROJECTE DE RECERCA I TREBALL DE RECERCA]]
 +
 +
 +
 +[[https://www.uab.cat/web/programa-argo/programa-argo-estudiants/estudiants/com-funcionen-la-inscripcio-i-assignacio-dels-assessoraments-a-treballs-de-recerca-1345718647390.html|Programa ARGO]]
 +
 +
 +{{:tutor:1btxc:guia-practica-per-fer-un-bon-tr-btx-20-consells.pdf|Document TRBATX, molt útil a l'hora de l'elaboració del treball}}
 +
 +
 +
 +
 +====== PAU i Cicles ======
 +
 +Document projectat en la presentació dels pares i mares del dia 3 d'octubre de 2019, on s'explica l'estructura de la prova PAU i com es calcula la nota del batxillerat: {{:tutor:1btxc:noves_pau_17-1888888.pdf|CLICKAR AQUÍ}}
 +
 +
 +
 +{{:tutor:1btxc:document_2_ponderacions-2021.pdf|TAULA DE PONDERACIONS DE MATÈRIES DE FASE ESPECÍFICA, any 2021}}
 +
 +
 +
 +
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/|WEB DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB TOTA LA INFORMACIÓ GENERAL DE LES PROVES PAU]]
 +
 +
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/|Web de la Generalitat amb tota la informació sobre cadascuna de les proves específiques de les PAU]]
 +
 +
 +
 +
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|TOTES LES PROVES DE TOTES LES MATÈRIES DE LES CONVOCATÒRIES DELS DARRERS TRES ANYS]]
 +
 +
 +
 +
 +{{:tutor:1btxc:notes_tall_1a_assignacio_11-07-19_juny_2019.pdf|Notes de tall per accés als estudis universitaris. Juny 2019, referència vàida per juny 2020}}
 +
 +
 +
  
 [[http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ [[http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
-|WEB de la Generalitat sobre ensenyaments de grau mig i superior de Catalunya (proves 2017, centres,...)]]+|WEB de la Generalitat sobre ensenyaments de grau mig i superior de Catalunya (proves 2019, centres,...)]] 
 + 
 + 
 + 
 +{{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}} 
 +