Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxc:1btxcini [2019/10/05 15:06]
tbielsa
tutor:1btxc:1btxcini [2019/10/09 18:01] (actual)
tbielsa
Línia 7: Línia 7:
 [[http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ [[http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
 |WEB de la Generalitat sobre ensenyaments de grau mig i superior de Catalunya (proves 2019, centres,...)]] |WEB de la Generalitat sobre ensenyaments de grau mig i superior de Catalunya (proves 2019, centres,...)]]
 +
 +{{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}}