Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxc:1btxcini [2020/01/03 16:40]
tbielsa
tutor:1btxc:1btxcini [2020/09/08 08:57] (actual)
tbielsa
Línia 29: Línia 29:
  
  
-{{:tutor:1btxc:ponderacions-2020.pdf|TAULA DE PONDERACIONS DE MATÈRIES DE FASE ESPECÍFICA, any 2020}}+{{:tutor:1btxc:document_2_ponderacions-2021.pdf|TAULA DE PONDERACIONS DE MATÈRIES DE FASE ESPECÍFICA, any 2021}}
  
  
  
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/|WEB DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB TOTA LA INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LES PROVES PAU]]+[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/|WEB DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB TOTA LA INFORMACIÓ GENERAL DE LES PROVES PAU]] 
 + 
 + 
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/|Web de la Generalitat amb tota la informació sobre cadascuna de les proves específiques de les PAU]]
  
  
Línia 55: Línia 58:
  
 {{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}} {{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}}
- 
- 
- 
- 
-