Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxc:1btxcini [2020/04/01 18:55]
tbielsa
tutor:1btxc:1btxcini [2020/05/14 09:39] (actual)
tbielsa
Línia 58: Línia 58:
  
 {{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}} {{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}}
- 
- 
-==== LListat correus alumnes 1r C ==== 
- 
- 
-{{:tutor:1btxc:1r_c_-_correusss.pdf|clickar aquí}} 
- 
- 
- 
-