Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxc:calendari_de_proves_finals_de_trimestre [2017/08/28 10:22]
tbielsa
tutor:1btxc:calendari_de_proves_finals_de_trimestre [2017/09/26 18:47] (actual)
tbielsa
Línia 5: Línia 5:
 Quan veieu "Bloc", es refereix a matèria de modalitat. Els alumnes saben en cada cas de quina matèria es tracta</note> Quan veieu "Bloc", es refereix a matèria de modalitat. Els alumnes saben en cada cas de quina matèria es tracta</note>
  
-EN PREPARACIÓ+ 
 +{{:tutor:1btxc:calendari_examens_1a_av_2b.doc|Calenadari exàmens finals 1r trimestre}}