Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxc:documents_sobre_projecte_de_recerca-treball_de_recerca_del_batxillerat_elaborats_i_exposats_en_la_sessio_de_tutoria_del_4_de_novembre_per_part_del_tutor_de_1r_b_lluis_pinto [2016/11/11 17:08] (actual)
tbielsa creat
Línia 1: Línia 1:
 +{{:tutor:1btxc:que_es_la_recerca.doc|Què és la recerca al batxillerat?}} 
 +{{:tutor:1btxc:hipotesi_de_recerca_ii.doc|Hipòtesis de recerca o especificació d'objectius}} 
 +{{:tutor:1btxc:avaluacio_de_la_recerca.doc|Avaluació de la recerca}}