TUTORIA 2n batx

Projecte de recerca i Treball de recerca

PAU i Cicles

Document projectat en la presentació dels pares i mares del dia 3 d'octubre de 2019, on s'explica l'estructura de la prova PAU i com es calcula la nota del batxillerat: CLICKAR AQUÍ

TAULA DE PONDERACIONS DE MATÈRIES DE FASE ESPECÍFICA, any 2021

WEB DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB TOTA LA INFORMACIÓ GENERAL DE LES PROVES PAU

Web de la Generalitat amb tota la informació sobre cadascuna de les proves específiques de les PAU

TOTES LES PROVES DE TOTES LES MATÈRIES DE LES CONVOCATÒRIES DELS DARRERS TRES ANYS

Notes de tall per accés als estudis universitaris, accés 2020, referència vàida per juny 2021(les notes de tall de les PAU 2021, es publiquen un cop s'han acabat les proves; per tant,la referència vàlida per al curs 20-21 és el document que teniu en aquesta wiki)

WEB de la Generalitat sobre ensenyaments de grau mig i superior de Catalunya (proves 2019, centres,...)

Informació sobre les proves PAP per accedir a determinats graus

Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya

Atenció: les dates de preinscripció de cicles superiors pels qui aprovin batxillerat, són del 25 al 31 de maig

ATENCIÓ: EN ELS SEGÜENTS ENLLAÇOS ACCEDIU A DOCUMENTS AMB TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER AL CURS 21-22, AMB DATES DE PREMATRÍCULA I MATRÍCULA PAU, PAP, I ALTRES, I TAMBÉ A LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA SOBRE REVISIONS DE NOTES PAU, I PROCÉS DE MATRICULACIÓ A LA UNIVERSITAT PRÈVIA ASSIGNACIÓ DE PLACES SEGONS PREFERÈNCIES

RESUM D'INFORMACIÓ ACTUALITZADA ACCÉS A LA UNIVERSITAT PAU I PAP, 2021

INFORMACIÓ OFICIAL COMPLETA SOBRE PREFERÈNCIES DE GRAU I ASSIGNACIÓ DE PLACES, WEB DE LA GENERALITAT

DOCUMENT DE L'OFICINA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT AMB EXPLICACIONS MOLT PLANERES SOBRE PROVES PAU I PROCÉS D'ASSIGNACIÓ DE PLACES, JUNY I JULIOL 2021

Documents 2n batx