Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vmvitutia:ciencies_socials_3r_eso [2018/04/10 01:06]
vmvitutia
vmvitutia:ciencies_socials_3r_eso [2018/07/03 14:05] (actual)
vmvitutia
Línia 95: Línia 95:
  
  
 +<note>DOSSIER D'ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ.  És imprescindible entregar-lo al professor el dia de la prova de recuperació de setembre.  No s'ha de realitzar el tema 12 referent a l'art del Renaixement i del Barroc.
  
 +{{:vmvitutia:recuperacio_setembre_-_curs_2017-18_dossier.pdf|Dossier per descarregar.}}</note>