Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vmvitutia:english_3r_eso [2019/11/07 00:10]
vmvitutia
vmvitutia:english_3r_eso [2020/05/17 19:06] (actual)
vmvitutia
Línia 1: Línia 1:
  
-{{:vmvitutia:quieres-aprender-ingles-son-cursos-internet-mas-valorados.jpg?200|}}+{{:vmvitutia:getty_133970892_157811.jpg?200|}} 
 +<fs large><fc #800000>**WELCOME TO THE STUDY OF THIS FASCINATING LANGUAGE.  I HOPE YOU ENJOY IT!!!**  
 +</fc></fs>
  
-<fc #FF0000>//"If you can dream it, you can do it". – Walt Disney.      
  
  
-Walt Disney was well known as a man who made dreams come true, and you can, too. It just takes plenty of hard work..//</fc>  
  
 +<note important>
 +<fc #FF0000><fs large>**PROCÉS D'AVALUACIÓ ABRIL-MAIL 2020
 +**</fs></fc>
 +- La nota de final de curs sortirà de la valoració del 1r i 2n trimestre.
 +- Les activitats d'avaluació realizadas durant el 3r trimestre servirán per a recuperar la matèria.  En el cas de l'alumnat que ja ha aprovat la matèria, aquestes activitats poden servir per apujar la nota global de final de curs.
 +- L'alumnat que ha de recuperar alguna part de la matèria ha d'entregar totes les feines demanades en aquesta wiki des del 13 d'abril.  
 +- L'assistència a les classes per videoconferència, formen part d'aquest procès d'avaluació i recuperación.
 +- Les feines han de ser totes entregades per mail a vvitutia@xtec.cat
  
 +</note>
 +
 +
 +
 +
 +{{:vmvitutia:health_page_header_mobile.jpg?200|}}
 +<fs large><fc #800000>**UNIT 3. FOOD AND HEALTH** 
 +</fc></fs>
 +
 +
 +<note warning><fs large>**<fc #808000>FROM 4th to 24th MAY</fc>**</fs>
 +
 +STUDENT'S BOOK
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-05-07_a_les_13.08.03.png?200|}}
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-05-07_a_les_13.09.27.png?200|}}
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-05-07_a_les_13.11.14.png?200|}}
 +
 +WORKBOOK
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-05-07_a_les_13.23.09.png?200|}}
 +
 +</note>
 +
 +<note warning><fs large>**<fc #808000>3rd WEEK OF CONFINEMENT (26th-30th April)
 +</fc>**</fs>
 +
 +
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-05-07_a_les_13.12.56.png?200|}}
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-04-27_a_les_1.19.36.png?200|}}
 +STUDENTS BOOK: activitats 1, 4 i 6.  Les trobareu a les pagines 36 i 37.
 +
 +
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-04-27_a_les_1.17.13.png?200|}}
 +WORKBOOK: activitats 1, 2, 3, 4, 5b I 6, de les pàgines 26 i 27.
 +
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-05-06_a_les_2.27.23.png?200|}}
 +Correcció workbook pàgines 26 I 27
 +
 +
 +</note>
 +
 +
 +
 +<note warning><fs large>**<fc #808000>2nd WEEK OF CONFINEMENT (20th-26th April)
 +</fc>**</fs>
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=VhvpOkEFFEk|Learn 250+ Common Verbs in English in 25 Minutes]]
 +
 +**<fc #FF0000>Feu una composició escrita de 80-100 paraules fent servir el vocabulario i les accions que aparecen al video anterior.  Es valorarà la correcció i la creativitat.  Dia últim d'entrega per mail, diumenge 26 d'abril.
 +</fc>**
 +</note>
 +
 +
 +<note warning>
 +<fs large>**<fc #808000>1st WEEK OF CONFINEMENT (14th-19th April)
 +</fc>**</fs>
 +
 +
 +Les **classes** les farem segons l'horari establert per direcció **mitjançant videoconferència amb el programa ZOOM**.  D'aquesta manera podrem realitzar activitats de listening i resoldre dubtes i qüestions que demanin explicació del professor.  
 +
 +
 +Durant aquesta primera setmana de classe, <fs large>**haureu de fer a casa**</fs> les activitats que s'especifiquen a continuació.  Si algú no té els llibres, cliqueu sobre les imatges i amplieu-les.
 +
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-04-12_a_les_15.54.08.png?200|}}
 +STUDENTS BOOK: activitats 1b, 2a, 5c, 5d i 6.  Les trobareu a les pagines 34 i 35.
 +
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-04-12_a_les_16.19.27.png?200|}}
 +WORKBOOK: activitats 1, 2, 3 i 4.  Pàgines 24 i 25.
 +{{:vmvitutia:captura_de_pantalla_2020-04-27_a_les_9.17.17.png?200|}}
 +Correcció Workbook pàgines 24 i 25.
 +
 +<fc #FF0000>**Cal fer una foto de les activitats i enviar-me-les per mail a __vvitutia@xtec.cat__, teniu fins diumenge 19 d'abril.**
 +</fc>
 +
 +</note>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<fc #808000>**IF YOU WANT TO LEARN MORE ABOUT THIS UNIT...
 +**</fc>
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=Q793ho7TtAA|Types of food in English with images]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg|Countable & Uncountable FOOD in English | Food and Drinks Vocabulary]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=FccOg9rVr-U|Kitchen Tools: Useful List of Essential Kitchen Utensils in English with Pictures]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<note>
 +
 +{{:vmvitutia:d27b0199f43d74bf4a90f703430a1498_original.jpg?200|}}
 +<fs larger><fc #808000>**FIND YOUR LEVEL AND TEST YOURSELF**</fc></fs>
  
 [[https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar|English Grammar Reference and Exercises.  Posa't a prova!!!]] [[https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar|English Grammar Reference and Exercises.  Posa't a prova!!!]]
  
 [[https://www.grammarbank.com|English GrammarBank, web amb múltiples activitats de gramàtica, vocabulary...]] [[https://www.grammarbank.com|English GrammarBank, web amb múltiples activitats de gramàtica, vocabulary...]]
 +
 +[[https://www.ingles-practico.com/basico/nivel-basico.html|Practica anglès si el teu nivell és baix!]]
 +
 +[[https://agendaweb.org|Practise all types of exercises!!!]]
 +
 +
 +
 +{{:vmvitutia:abc-win-function.jpg?200|}}
 +<fs larger><fc #808000>**AUDIOBOOKS FOR HAVING FUN**</fc></fs>
 +
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=KDJvo4JB6U0|1. MULAN]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ZMbVzglV7lY&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=7|2. THE GREAT FIRE OF LONDON]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=h_peVYq6Y8A&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=8|3. CHANGING PLACES]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=vk_UfTWwSK8&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=11|4. BLACK BEARD]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=hPhxGFm8Z08&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=6|5. THE BIG STORY]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=dqKLYWGGl24&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=5|6. JOHNNY APLESEED]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=cV0Afqkw-qQ&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=3|7. DRIVE INTO DANGER]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=6zB85gLHKDo&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=12|8. KIDNAP]]
 +</note>
 +
 +
 +
 +
 +
 +{{:vmvitutia:51rfd-a5hsl._ac_.jpg?200|}}
 +<fc #FF0000>//"If you can dream it, you can do it". – Walt Disney.     
 +
 +
 +Walt Disney was well known as a man who made dreams come true, and you can, too. It just takes plenty of hard work..//</fc> 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +