Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vmvitutia:historia_2n_batxillerat [2018/05/17 07:17]
vmvitutia
vmvitutia:historia_2n_batxillerat [2018/06/05 00:06] (actual)
vmvitutia
Línia 363: Línia 363:
  
 {{:vmvitutia:pau.jpg?200|}} {{:vmvitutia:pau.jpg?200|}}
-**<fc #808000>PREPARACIÓ DE LA SELECTIVITAT 2015</fc>**+**<fc #808000>PREPARACIÓ DE LA SELECTIVITAT</fc>**
  
  
Línia 372: Línia 372:
 {{:vmvitutia:histo_ria_criteris_pau.pdf|Document amb resum criteris PAU}} {{:vmvitutia:histo_ria_criteris_pau.pdf|Document amb resum criteris PAU}}
  
-<note tip>[[https://armandfiguera.jimdo.com/preparant-la-selectivitat-d-hist%C3%B2ria/proves-per-temes/|Proves PAU resoltes per unitats temàtiques ]]</note> 
  
 {{:vmvitutia:esquema_continguts_pau.pdf|Esquema dels continguts de cada unitat (PAU)}} {{:vmvitutia:esquema_continguts_pau.pdf|Esquema dels continguts de cada unitat (PAU)}}
Línia 390: Línia 389:
 {{:vmvitutia:transicio_llibre_text.pdf|Transició i democràcia (llibre de text)}} {{:vmvitutia:transicio_llibre_text.pdf|Transició i democràcia (llibre de text)}}
  
-<note warning>{{:vmvitutia:pau_hist17jl.pdf|Prova PAU: Poseu-vos a prova amb l'opció B que tracta sobre el decret de la Reina Maria Cristina (període de la Restauració fins al 1898)}}</note>+{{:vmvitutia:el_govern_socialista_1982-1986_.pdf|El govern socialista (1982-1986)}} 
 + 
 +{{:vmvitutia:catalunya_auto_noma_1982-1986_.pdf|La Catalunya autonòmica (1982-1986)}} 
 + 
 +<note warning>{{:vmvitutia:pau_hist17jl.pdf|Prova PAU: Poseu-vos a prova amb l'opció B que tracta sobre el decret de la Reina Maria Cristina (període de la Restauració fins al 1898)}} 
 + 
 +{{:vmvitutia:pau_hist16jl.pdf| Per corregir dimecres 23 de maig.  Cal fer la prova que té com a font la pintura de Ramon Casas i els temes a desenvolupar de l'etapa d'Alfons XIII}} 
 + 
 +{{:vmvitutia:pau_hist12sl.pdf|Per corregir dijous 24 de maig.  Cal fet tot l'exercici 1 de l'opció A, que tracta sobre l'economia i societat durant la Restauració.}} 
 + 
 +{{:vmvitutia:pau_hist17jl.pdf|Per corregir dilluns 28 de maig.  Cal fer tota l'opció A, la qual tracta del catalanisme polític (text de Torres i Bages) i la transició (els atemptats d'Atocha).  Pel que fa als temes a desenvolupar, feu-ne tots dos de cada exercici. }} 
 + 
 +{{:vmvitutia:pau_hist17jl.pdf|Per corregir dilluns 4 de juny.  Cal fer tota l'opció B del final del document. És la prova que té a l'exercici 1 un text de la Constitució republicana de 1931, i a l'exercici 2 una fotografia de Josep Tarradelles al balcó de la Generalitat.  Pel que fa als temes a desenvolupar, feu-ne tots dos de cada exercici.}} 
 + 
 + 
 +{{:vmvitutia:pau_hist17jl.pdf|Per corregir dimarts 5 de juny. Cal fer els exercicis del període de la Guerra Civil (cartell) i la taula estadística de l'economia de l'època del franquisme. Pel que fa als temes a desenvolupar, feu-ne tots dos de cada exercici.}} 
 +</note> 
 + 
 +<note tip>[[https://armandfiguera.jimdo.com/preparant-la-selectivitat-d-hist%C3%B2ria/proves-per-temes/|Proves PAU resoltes per unitats temàtiques (web Armand Figuera) ]]</note> 
 + 
 + 
  
  
Línia 412: Línia 432:
  
 {{:vmvitutia:pau_hist15jl.pdf|PAU 15J}} {{:vmvitutia:pau_hist15jl.pdf|PAU 15J}}
 +{{:vmvitutia:pau_hist15jp.pdf|Correcció 15J}}
 {{:vmvitutia:pau_hist15sl.pdf|PAU 15S}} {{:vmvitutia:pau_hist15sl.pdf|PAU 15S}}
 +{{:vmvitutia:pau_hist15sp.pdf|Correcció 15S}}
  
  
 {{:vmvitutia:pau_hist16jl.pdf|PAU 16J}} {{:vmvitutia:pau_hist16jl.pdf|PAU 16J}}
 +{{:vmvitutia:pau_hist16jp.pdf|Correcció 16J}}
 {{:vmvitutia:pau_hist16sl.pdf|PAU 16S}} {{:vmvitutia:pau_hist16sl.pdf|PAU 16S}}
 +{{:vmvitutia:pau_hist16sp.pdf|Correcció 16S}}
  
  
-{{:vmvitutia:pau_hist17jl.pdf|PAU 17}}+{{:vmvitutia:pau_hist17jl.pdf|PAU 17J}} 
 +{{:vmvitutia:pau_hist17jp.pdf|Correcció 17J}}
 {{:vmvitutia:pau_hist17sl.pdf|PAU 17S}} {{:vmvitutia:pau_hist17sl.pdf|PAU 17S}}
 +{{:vmvitutia:pau_hist17sp.pdf|Correcció 17S}}