“No saber el que ha succeït abans de nosaltres és com ser incessantment infants”, Ciceró, escriptor, orador y polític romà (106 AC-43 AC)

Fem una ullada a l'evolució històrica dels grans imperis mundials: Les grans potències mundials al llarg de la Història

PROCÉS DE RECUPERACIÓ SETEMBRE 2020
- La nota de final de curs sortirà de la valoració del curs i les activitats d’avaluaió.
- L'assistència a les classes per videoconferència, formen part d'aquest procès d'avaluació i recuperación.
- Les feines han de ser totes entregades per mail a vvitutia@xtec.cat

L’ÉPOCA DEL FEIXISME

1. Resum del video L'ascens del feixisme

2. Expliqueu (màxim 1 full) quins elements feia servir la propaganda nazi per desprestigiar la raça jueva al documental El jueu etern, un documentalde propaganda nazi, realitzat per Hitler, a instàncies de Goebbels, per "ensenyar" els alemanys a odiar i menysprear els jueus.

LA GRAN DEPRESSIÓ
1. Resum del video del crack del 29. Wall Street, el gran Crack del 1929

2. Resum del video d'Alcapone. Al Capone, un personatge de l'època de la "llei seca"

L’ESTALINISME

Apunts del video “Stalin, l'imperi del mal”. Stalin, l'imperi del mal

IMPERIALISME I PRIMERA GUERRA MUNDIAL

La primera guerra mundial en 7 minuts

Video de l'Imperialisme

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I EL MOVIMENT OBRER

La Revolució Industrial en 7 minuts (excellent documental-resum)

Germinal, film basat en la novel·la d´Emile Zola

LA REVOLUCI’O FRANCESA

Documental La Revolució Francesa La Revolució Francesa en 14 minuts

PROCÉS D'AVALUACIÓ ABRIL-MAIG 2020
- La nota de final de curs sortirà de la valoració del 1r i 2n trimestre.
- Les activitats d'avaluació realizadas durant el 3r trimestre servirán per a recuperar la matèria. En el cas de l'alumnat que ja ha aprovat la matèria, aquestes activitats poden servir per apujar la nota global de final de curs.
- L'alumnat que ha de recuperar alguna part de la matèria ha d'entregar totes les feines demanades en aquesta wiki des del 13 d'abril.
- L'assistència a les classes per videoconferència, formen part d'aquest procès d'avaluació i recuperación.
- Les feines han de ser totes entregades per mail a vvitutia@xtec.cat

SETMANA DEL18 AL 24 DE MAIG

1. Resum del video L'ascens del feixisme

2. Expliqueu (màxim 1 full) quins elements feia servir la propaganda nazi per desprestigiar la raça jueva al documental El jueu etern, un documentalde propaganda nazi, realitzat per Hitler, a instàncies de Goebbels, per "ensenyar" els alemanys a odiar i menysprear els jueus.

SETMANA DE L'11 AL 17 DE MAIG
1. Resum del video del crack del 29. Wall Street, el gran Crack del 1929

2. Resum del video d'Alcapone. Al Capone, un personatge de l'època de la "llei seca"

SETMANA DEL 5 AL 10 DE MAIG

1. Apunts del video “Stalin, l'imperi del mal”. Stalin, l'imperi del mal

2. Valoración personal crítica, reflexiva i argumentada de les diferents etapas de la unitat de la Revolución Russa: el tsarisme, la revolució de 1917, la guerra civil, la NEP i el stalinisme.
Les feines han de ser enviades per mail, i teniu de termini fins diumenge dia 10 de maig.

SETMANA DEL 20 AL 26 D'ABRIL

Durant aquesta setmana heu d'elaborar l'esquema (un full A4 per les dures cares) de la 1a Guerra Mundial per a la prova d'avaluació de dijous dia 24 d'abril. L'esquema ha de ser fet a mà i enviar-lo al professor el mateix dia de la prova.

SETMANA DEL 14 AL 19 D'ABRIL

Les classes les farem segons l'horari establert per direcció mitjançant videoconferència amb el programa ZOOM. D'aquesta manera explicaré la matèria i podrem resoldre dubtes i qüestions que vagin sorgint.

Les classes d'aquesta setmana per videoconferència es dedicaran a l'explicació de la Revolución Russa.

Durant aquesta primera setmana de classe, haureu de fer a casa les activitats 1 i 2 de la pàgina 170.

1. LA CRISI DE L´ANTIC RÈGIM

Mapa conceptual de l´Antic Règim Dangerous liaisons, trailer. Fitxa pel·lícula "Dangerous Liaisons"

Història d'Europa en 10 minuts L'Antic Règim en 1 minut Què és l'Antic Règim (6 min.) Powerpoint Antic Règim Quiz conceptes generals Qüestionari Art Rococó(powepoint) L'art Rococó (video)

2. LES REVOLUCIONS BURGESES

La independència dels EUA Powerpoint Revolucions Liberals Burgeses Documental La Revolució Francesa La Revolució Francesa en 14 minuts Qüestionari sobre el documental de la Revolució Francesa Documental Napoleó Bonaparte Qüestionari sobre el documental de Napoleó Bonaparte La conquesta de l'Oest americà Mapa conceptual de l´època de les revolucions Art neoclàssic

3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL … i 4. LA 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

La Revolució Industrial en 7 minuts (excellent documental-resum) La primera Revolució Industrial Mapa conceptual de la industrialització Germinal, film basat en la novel·la d´Emile Zola La Segona Revolució Industrial ppt La 2a Revolució Industrial 1880-1914 (Educatina) Tiempos Modernos, de Charles Chaplin Titanic, produït per la 2a Revolució Industrial

5. CANVIS SOCIALS EN EL SEGLE XIX I MOVIMENT OBRER

Powerpoint El moviment obrer Mapa conceptual dels canvis socials en el segle XIX: el moviment obrer La Comuna de París de 1871 explicada pel mateix Karl Marx! Història del moviment feminista

6. L´IMPERIALISME

Powerpoint de l'Imperialisme Mapa conceptual de l´Imperialisme Video de l'Imperialisme Mapa conceptual dels imperis colonials Les guerres de l'opi

7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Causes de la guerra La primera guerra mundial en 7 minuts Christmas Eve 1914 and an English advertisment Mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial Camins de Glòria, una pel·lícula ambientada en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) Powerpoint de la unitat Resum de la unitat en 15 minuts! Camins de Glòria (1957), la batalla en les trinxeres. La primera guerra mundial en color 1/6 (documental de 6 capítulos de 45 minuts)

8. LA REVOLUCIÓ RUSSA

La Revolució Russa en 7 minuts Mapa conceptual de la Revolució Russa Powerpoint de la unitat Documental "La Revolució Russa (45') El cuirassat Potemkin. Fitxa tècnica, argument i film. Escena dels cucs Escena de l'escala d'Odessa Stalin, l'imperi del mal Els totalitarismes. L'Estalinisme.

9. L´ÈPOCA DE LA GRAN DEPRESSIÓ

Powerpoint de la unitat Mapa conceptual L´economia d´entreguerres El crack del 29 en 7 minutos Al Capone, un personatge de l'època de la "llei seca" Wall Street, el gran Crack del 1929 Las uvas de la ira, fotografies d'una època Escenes del film "Las uvas de la ira" (1940)

10. L´ÈPOCA DELS FEIXISMES

Powerpoint de la unitat El període d'Entreguerres Mapa conceptual L´ascens dels feixismes Els feixismes italà i alemany L'ascens del feixisme Els totalitarismes: estalinisme i nazisme, característiques. El gran dictador, film còmic protagonitzat per Charles Chaplin el 1940 El jueu etern, un documentalde propaganda nazi, realitzat per Hitler, a instàncies de Goebbels, per "ensenyar" els alemanys a odiar i menysprear els jueus. L'estètica feixista al cinema de Leni Riefenstahl Els camps de concentració al descobert

11. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

La Segunda Guerra Mundial en 17 minuts Powerpoint de la unitat Apocalipsi, la Segona Guerra Mundial 1 /6 (6 capítols de 45 min.). Audiovisual: Los campos de concentració al descubierto (La Shoah) 48 min. El pla secret del Führer en 16 minuts. El Desembarco de Normandia. El dia D. La Batalla de Midway

12. L'ÈPOCA DE LA GUERRA FREDA

La Guerra Freda en 8 minuts L'època de la Guerra Freda (powerpoint de la unitat) La guerra freda i els seus conflictes I (1945-1962) La guerra freda i els seus conflictes II (1962-1991) La ONU El bloqueig de Berlín El Pla Marshall La Guerra Freda (23 documentals per seleccionar el capítol del vostre interès) Che Guevara: la fabricació d'un mite

13. El MÓN ACTUAL (1973-2012)

Construïnt el mon actual (powerpoint de la unitat) Quina és la teva generació?

WEBS DE CONSULTA

1. Web del professor ARMAND FIGUERA. Molt recomanada per la qualitat de les presentacions prezi de cada unitat, pels esquemes-resum i pel material de suport per a la preparació de les proves i les PAU.

2. CLASESHISTORIA, la web que farem servir a l'aula mentre no comptem amb el llibre de text.

3. HISTORIASIGLO20

4. SABUCO