Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2020/02/18 23:22]
vmvitutia
vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2020/02/20 01:23] (actual)
vmvitutia
Línia 73: Línia 73:
 **<fc #808000>7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL</fc>** **<fc #808000>7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL</fc>**
  
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU|La primera guerra mundial en 7 minuts]]
 [[https://www.youtube.com/watch?v=hOhrT_li6u8|Christmas Eve 1914]] and [[https://www.youtube.com/watch?v=6KHoVBK2EVE|an English advertisment]] [[https://www.youtube.com/watch?v=hOhrT_li6u8|Christmas Eve 1914]] and [[https://www.youtube.com/watch?v=6KHoVBK2EVE|an English advertisment]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-1guerramundial.html|Mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-1guerramundial.html|Mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial]]