Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2019/07/18 22:25]
vmvitutia
vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2020/01/24 02:33] (actual)
vmvitutia
Línia 2: Línia 2:
 <fc #800080>//"No saber el que ha succeït abans de nosaltres és com ser incessantment infants"// </fc>//  Ciceró, escriptor, orador y polític romà (106 AC-43 AC)// <fc #800080>//"No saber el que ha succeït abans de nosaltres és com ser incessantment infants"// </fc>//  Ciceró, escriptor, orador y polític romà (106 AC-43 AC)//
  
 +{{:vmvitutia:antiguo_regimen_caricatura.jpg?200|}}
 **<fc #808000>1. LA CRISI DE L´ANTIC RÈGIM</fc>** **<fc #808000>1. LA CRISI DE L´ANTIC RÈGIM</fc>**
 +
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-antiguoregimen.html|Mapa conceptual de l´Antic Règim]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-antiguoregimen.html|Mapa conceptual de l´Antic Règim]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=y575Ynkvv6Q|Dangerous liaisons, trailer.]]
 {{:vmvitutia:amistades_peligrosas.odt|Fitxa pel·lícula "Dangerous Liaisons"}} {{:vmvitutia:amistades_peligrosas.odt|Fitxa pel·lícula "Dangerous Liaisons"}}
  
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM|Història d'Europa en 10 minuts]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ge1xCQ5wAus| L'Antic Règim en 1 minut]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=FWj7ygL7yiI|Què és l'Antic Règim (6 min.)]]
 +[[https://issuu.com/claseshistoria/docs/antiguoregimen?showFlipBtn=true|Powerpoint Antic Règim]]
 +[[http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/antiguoregimen/test1.htm|Quiz conceptes generals]]
 +[[http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/cuestionario.htm|Qüestionari]]
 +[[https://es.slideshare.net/carlesolmedo/pintura-rococ-segle-xviii?from_action=save|Art Rococó(powepoint)]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=WQS-ZMBoPLs|L'art Rococó (video)]]
  
 +
 +{{:vmvitutia:e8b78485a3e302037b5ba98411b175c7_w650_h400.jpg?200|}}
 **<fc #808000>2. LES REVOLUCIONS BURGESES</fc>** **<fc #808000>2. LES REVOLUCIONS BURGESES</fc>**
-{{:vmvitutia:1._la_revolucio_francesa_a.ppt|La Revolució Francesa}} + 
-{{:vmvitutia:6._restauracio_liberalisme_i_nacionalisme_a.ppt|Restauració, liberalisme i nacionalisme (1815-1870)}} +[[https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I|La independència dels EUA]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=aj_WSJJgVeA&feature=gv|Documental La Revolució Francesa]]+[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/revolucions-burgeses|Powerpoint Revolucions Liberals Burgeses]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=UA65uWBWdrE|Documental La Revolució Francesa]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0&t=106s|La Revolució Francesa en 14 minuts]]
 {{:vmvitutia:audiovisuals_questionari.doc|Qüestionari sobre el documental de la Revolució Francesa}} {{:vmvitutia:audiovisuals_questionari.doc|Qüestionari sobre el documental de la Revolució Francesa}}
 [[http://www.youtube.com/watch?v=JzYkGIaZdjg|Documental Napoleó Bonaparte]] [[http://www.youtube.com/watch?v=JzYkGIaZdjg|Documental Napoleó Bonaparte]]
-{{:vmvitutia:napoleon_bonaparte.doc|Qüestionari sobre el documental de Napoleó Bonaparte}}+{{:vmvitutia:napoleon_bonaparte.doc|[[http://example.com|Enllaç extern]]Qüestionari sobre el documental de Napoleó Bonaparte}} 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=eGc-084eNZ4|La conquesta de l'Oest americà]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revoluciones.html|Mapa conceptual de l´època de les revolucions]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revoluciones.html|Mapa conceptual de l´època de les revolucions]]
 +[[https://es.slideshare.net/mcarmearanda/art-neoclssic|Art neoclàssic]]
  
  
 +{{:vmvitutia:monet_train.jpg?200|}}
 **<fc #808000>3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>** **<fc #808000>3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>**
 +**<fc #808000>4. ... i LA 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>**
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0&t=36s|La Revolució Industrial en 7 minuts (excellent documental-resum)]]
 {{:vmvitutia:2._la_revolucio_industrial.pdf|La primera Revolució Industrial}} {{:vmvitutia:2._la_revolucio_industrial.pdf|La primera Revolució Industrial}}
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionindustrial.html|Mapa conceptual de la industrialització]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionindustrial.html|Mapa conceptual de la industrialització]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=XFs0LCnW-lM|Germinal, film basat en la novel·la d´Emile Zola]] +[[https://zoowoman.website/wp/movies/germinal-2/|Germinal, film basat en la novel·la d´Emile Zola]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=z3wOILI5_DQ|Què va fer la revolució industrial per nosaltres? (Canal Història)  Interessen els capítols 2 i 3.]] +
-{{:vmvitutia:que_va_fer_la_revolucio_industrial_per_nosaltres.pdf|Qüesstionari Què va fer la Revolució Industrial per nosaltres (Capítol 2 de 6)}} +
- +
- +
-**<fc #808000>4. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>**+
 {{:vmvitutia:2a_revolucio_industrial.ppt|La Segona Revolució Industrial ppt}} {{:vmvitutia:2a_revolucio_industrial.ppt|La Segona Revolució Industrial ppt}}
 [[http://www.youtube.com/watch?v=zagYh8XCrY4|La 2a Revolució Industrial 1880-1914 (Educatina)]] [[http://www.youtube.com/watch?v=zagYh8XCrY4|La 2a Revolució Industrial 1880-1914 (Educatina)]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=NIPj6POZaNo|Tiempos Modernos, de Charles Chaplin]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4&t=1554s|Tiempos Modernos, de Charles Chaplin]]
  
 +
 +{{:vmvitutia:germinal_illustre.jpg?200|}}
 **<fc #808000>5. CANVIS SOCIALS EN EL SEGLE XIX I MOVIMENT OBRER</fc>** **<fc #808000>5. CANVIS SOCIALS EN EL SEGLE XIX I MOVIMENT OBRER</fc>**
-{{:vmvitutia:moviment_obrer.ppt|El moviment obrer}}+ 
 +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/moviment-obre-i-socialismes|Powerpoint El moviment obrer]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html|Mapa conceptual dels canvis socials en el segle XIX: el moviment obrer]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html|Mapa conceptual dels canvis socials en el segle XIX: el moviment obrer]]
-[[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html|Mapa conceptual del socialisme]] +[[https://www.youtube.com/watch?v=nxIcXeGDNd8|La Comuna de París de 1871 explicada pel mateix Karl Marx!]] 
-[[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-marxismo.html|Mapa conceptual del marxisme]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g|Història del moviment feminista]]
  
 +{{:vmvitutia:1200px-china_imperialism_cartoon.jpg?200|}}
 **<fc #808000>6. L´IMPERIALISME</fc>** **<fc #808000>6. L´IMPERIALISME</fc>**
 +
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperialismo.html|Mapa conceptual de l´Imperialisme]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperialismo.html|Mapa conceptual de l´Imperialisme]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperios.html|Mapa conceptual dels imperis colonials]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperios.html|Mapa conceptual dels imperis colonials]]
 {{:vmvitutia:imperialisme.ppt|L´Imperialisme ppt}} {{:vmvitutia:imperialisme.ppt|L´Imperialisme ppt}}
 [[http://www.youtube.com/watch?v=Vyp6PcxLHWk|Causes de l´Imperialisme (Educatina)]] [[http://www.youtube.com/watch?v=Vyp6PcxLHWk|Causes de l´Imperialisme (Educatina)]]
 +
  
 **<fc #808000>7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL</fc>** **<fc #808000>7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL</fc>**
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-1guerramundial.html|Mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-1guerramundial.html|Mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial]]
 +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/unitat-imperialisme-icolonialisme|Powerpoint de l'Imperialisme]]
 [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Camins_de_gl%C3%B2ria|Camins de Glòria, una pel·lícula ambientada en la Primera Guerra Mundial (1914-1918)]] [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Camins_de_gl%C3%B2ria|Camins de Glòria, una pel·lícula ambientada en la Primera Guerra Mundial (1914-1918)]]
-{{:vmvitutia:1a_guerra_mundial.ppt|La Primera Guerra Mundial ppt}} 
 [[http://www.youtube.com/watch?v=UHunlqyaYpo|Orígens de la Primera Guerra Mundial (Educatina)]] [[http://www.youtube.com/watch?v=UHunlqyaYpo|Orígens de la Primera Guerra Mundial (Educatina)]]
  
Línia 88: Línia 110:
 **<fc #808000>WEBS DE CONSULTA</fc>** **<fc #808000>WEBS DE CONSULTA</fc>**
  
-[[http://www.xtec.cat/~cgonza2/|Web de la professora Caty Gonález]]+<note tip>[[https://armandfiguera.jimdo.com/història-del-món-contemporani-1r-de-batx/|Web del professor ARMAND FIGUERA.  Molt recomanada per la qualitat de les presentacions prezi de cada unitat, pels esquemes-resum i pel material de suport per a la preparació de les proves i les PAU.]]</note>
  
-[[http://www.buxaweb.cat/|Buxaweb]] +<note>[[http://www.claseshistoria.com/general/temario.htm|CLASESHISTORIA, la web que farem servir a l'aula mentre no comptem amb el llibre de text.]]</note>
- +
-[[http://www.claseshistoria.com/general/temario.htm|CLASESHISTORIA]]+
  
 [[http://www.historiasiglo20.org/HM/|HISTORIASIGLO20]] [[http://www.historiasiglo20.org/HM/|HISTORIASIGLO20]]
  
 [[http://bachiller.sabuco.com/historia/hre.htm|SABUCO]] [[http://bachiller.sabuco.com/historia/hre.htm|SABUCO]]
- 
-[[http://www.xtec.net/~aguiu1/socials/index.htm|Web de les ciències socials amb múltiples recursos]]