Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2019/10/07 00:34]
vmvitutia
vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2019/10/07 00:34] (actual)
vmvitutia
Línia 23: Línia 23:
  
 [[https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I|La independència dels EUA]] [[https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I|La independència dels EUA]]
-{{:vmvitutia:1._la_revolucio_francesa_a.ppt|La Revolució Francesa}} 
 [[https://www.slideshare.net/armandfiguera/revolucions-burgeses|Powerpoint Revolucions Liberals Burgeses]] [[https://www.slideshare.net/armandfiguera/revolucions-burgeses|Powerpoint Revolucions Liberals Burgeses]]
 [[https://www.youtube.com/watch?v=UA65uWBWdrE|Documental La Revolució Francesa]] [[https://www.youtube.com/watch?v=UA65uWBWdrE|Documental La Revolució Francesa]]