Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2019/10/07 00:34]
vmvitutia
vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2020/08/10 23:24] (actual)
vmvitutia
Línia 1: Línia 1:
  
-<fc #800080>//"No saber el que ha succeït abans de nosaltres és com ser incessantment infants"// </fc>//  Ciceróescriptororador y polític romà (106 AC-43 AC)//+{{:vmvitutia:portada-eslava-galan.png?200|}} 
 +**<fs large><fc #800000>"No saber el que ha succeït abans de nosaltres és com ser incessantment infants";,  Ciceró, escriptor, orador y polític romà (106 AC-43 AC) 
 +<;/fc></fs>** 
 + 
 +<fs larger><fc #808000>Fem una ullada a l'evolució històrica dels grans imperis mundials:</fc>;<;/fs> 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=4tR3s424ipA&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=5|Les grans potències mundials al llarg de la Història]] 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +<note warning> 
 + 
 +<fc #FF0000><fs large>**PROCÉS DE RECUPERACIÓ SETEMBRE 2020 
 +**</fs></fc> 
 +- La nota de final de curs sortirà de la valoració del curs i les activitats d’avaluaió. 
 +- L'assistència a les classes per videoconferència, formen part d'aquest procès d'avaluació i recuperación. 
 +- Les feines han de ser totes entregades per mail a vvitutia@xtec.cat 
 + 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>L’ÉPOCA  DEL FEIXISME 
 +</fc>**</fs> 
 + 
 +1.  Resum del video [[https://www.youtube.com/watch?v=EDEifMe66UA|L'ascens del feixisme]] 
 + 
 +2. Expliqueu (màxim 1 full) quins elements feia servir la propaganda nazi per desprestigiar la raça jueva al documental [[https://www.youtube.com/watch?v=4HYLX81GBEU|El jueu eternun documentalde propaganda nazirealitzat per Hitler, a instàncies de Goebbels, per "ensenyar" els alemanys a odiar i menysprear els jueus.]] 
 + 
 + 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>LA GRAN DEPRESSIÓ 
 +</fc>**</fs> 
 +1. Resum del video del crack del 29.   [[https://www.youtube.com/watch?v=oqfNgt6bzfc|Wall Street, el gran Crack del 1929]] 
 + 
 +2. Resum del video d'Alcapone.  [[https://www.youtube.com/watch?v=Vdxyooz18v0&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=17|Al Capone, un personatge de l'època de la "llei seca"]] 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>L’ESTALINISME 
 +</fc>**</fs> 
 + 
 +Apunts del video  "Stalin, l'imperi del mal".  [[https://www.youtube.com/watch?v=PwWQ_awFtMk&t=1585s|Stalin, l'imperi del mal]] 
 + 
 + 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000> IMPERIALISME I PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 +</fc>**</fs> 
 + 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU|La primera guerra mundial en 7 minuts]] 
 + 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=8thRw0fJIRY|Video de l'Imperialisme]] 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I EL MOVIMENT OBRER 
 +</fc>**</fs> 
 + 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0&t=36s|La Revolució Industrial en 7 minuts (excellent documental-resum)]] 
 + 
 +[[https://zoowoman.website/wp/movies/germinal-2/|Germinal, film basat en la novel·la d´Emile Zola]] 
 + 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>LA REVOLUCI’O FRANCESA 
 +</fc>**</fs> 
 + 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=UA65uWBWdrE|Documental La Revolució Francesa]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0&t=106s|La Revolució Francesa en 14 minuts]] 
 + 
 + 
 +</note> 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +<note warning> 
 + 
 +<fc #FF0000><fs large>**PROCÉS D'AVALUACIÓ ABRIL-MAIG 2020 
 +**</fs></fc> 
 +- La nota de final de curs sortirà de la valoració del 1r i 2n trimestre. 
 +- Les activitats d'avaluació realizadas durant el 3r trimestre servirán per a recuperar la matèria.  En el cas de l'alumnat que ja ha aprovat la matèria, aquestes activitats poden servir per apujar la nota global de final de curs. 
 +- L'alumnat que ha de recuperar alguna part de la matèria ha d'entregar totes les feines demanades en aquesta wiki des del 13 d'abril.   
 +- L'assistència a les classes per videoconferència, formen part d'aquest procès d'avaluació i recuperación. 
 +- Les feines han de ser totes entregades per mail a vvitutia@xtec.cat 
 + 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>SETMANA DEL18 AL 24 DE MAIG 
 +</fc>**</fs> 
 + 
 +1.  Resum del video [[https://www.youtube.com/watch?v=EDEifMe66UA|L'ascens del feixisme]] 
 + 
 +2. Expliqueu (màxim 1 full) quins elements feia servir la propaganda nazi per desprestigiar la raça jueva al documental [[https://www.youtube.com/watch?v=4HYLX81GBEU|El jueu etern, un documentalde propaganda nazi, realitzat per Hitler, a instàncies de Goebbels, per "ensenyar" els alemanys a odiar i menysprear els jueus.]] 
 + 
 + 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>SETMANA DE L'11 AL 17 DE MAIG 
 +</fc>**</fs> 
 +1. Resum del video del crack del 29.   [[https://www.youtube.com/watch?v=oqfNgt6bzfc|Wall Street, el gran Crack del 1929]] 
 + 
 +2. Resum del video d'Alcapone.  [[https://www.youtube.com/watch?v=Vdxyooz18v0&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=17|Al Capone, un personatge de l'època de la "llei seca"]] 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>SETMANA DEL 5 AL 10 DE MAIG 
 +</fc>**</fs> 
 + 
 +1. Apunts del video  "Stalin, l'imperi del mal".  [[https://www.youtube.com/watch?v=PwWQ_awFtMk&t=1585s|Stalin, l'imperi del mal]] 
 + 
 +2. Valoración personal crítica, reflexiva i argumentada de les diferents etapas de la unitat de la Revolución Russa: el tsarisme, la revolució de 1917, la guerra civil, la NEP i el stalinisme. 
 +Les feines han de ser enviades per mail, i teniu de termini fins diumenge dia 10 de maig. 
 + 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>SETMANA DEL 20 AL 26 D'ABRIL 
 +</fc>**</fs> 
 + 
 +**Durant aquesta setmana heu d'elaborar l'esquema (un full A4 per les dures cares) de la 1a Guerra Mundial per a la prova d'avaluació de dijous dia 24 d'abril.  L'esquema ha de ser fet a mà i enviar-lo al professor el mateix dia de la prova. 
 +** 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +<fs large>**<fc #808000>SETMANA DEL 14 AL 19 D'ABRIL 
 +</fc>**</fs> 
 + 
 + 
 +Les **classes** les farem segons l'horari establert per direcció **mitjançant videoconferència amb el programa ZOOM**.  D'aquesta manera explicaré la matèria i podrem resoldre dubtes i qüestions que vagin sorgint.   
 + 
 +Les classes d'aquesta setmana per videoconferència es dedicaran a l'explicació de la Revolución Russa. 
 + 
 +**Durant aquesta primera setmana de classe, haureu de fer a casa les activitats 1 i 2 de la pàgina 170. 
 +** 
 + 
 + 
 + 
 +</note> 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
 {{:vmvitutia:antiguo_regimen_caricatura.jpg?200|}} {{:vmvitutia:antiguo_regimen_caricatura.jpg?200|}}
Línia 29: Línia 163:
 [[http://www.youtube.com/watch?v=JzYkGIaZdjg|Documental Napoleó Bonaparte]] [[http://www.youtube.com/watch?v=JzYkGIaZdjg|Documental Napoleó Bonaparte]]
 {{:vmvitutia:napoleon_bonaparte.doc|Qüestionari sobre el documental de Napoleó Bonaparte}} {{:vmvitutia:napoleon_bonaparte.doc|Qüestionari sobre el documental de Napoleó Bonaparte}}
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=eGc-084eNZ4|La conquesta de l'Oest americà]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revoluciones.html|Mapa conceptual de l´època de les revolucions]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revoluciones.html|Mapa conceptual de l´època de les revolucions]]
 [[https://es.slideshare.net/mcarmearanda/art-neoclssic|Art neoclàssic]] [[https://es.slideshare.net/mcarmearanda/art-neoclssic|Art neoclàssic]]
  
 +<note tip>[[https://www.youtube.com/watch?v=UoP_mSIHqTY&t=7s|Què és la DEMOCRÀCIA?]]</note>
  
 +
 +{{:vmvitutia:monet_train.jpg?200|}}
 **<fc #808000>3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>** **<fc #808000>3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>**
 +**<fc #808000> ... i 4. LA 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>**
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0&t=36s|La Revolució Industrial en 7 minuts (excellent documental-resum)]]
 {{:vmvitutia:2._la_revolucio_industrial.pdf|La primera Revolució Industrial}} {{:vmvitutia:2._la_revolucio_industrial.pdf|La primera Revolució Industrial}}
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionindustrial.html|Mapa conceptual de la industrialització]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionindustrial.html|Mapa conceptual de la industrialització]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=XFs0LCnW-lM|Germinal, film basat en la novel·la d´Emile Zola]] +[[https://zoowoman.website/wp/movies/germinal-2/|Germinal, film basat en la novel·la d´Emile Zola]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=z3wOILI5_DQ|Què va fer la revolució industrial per nosaltres? (Canal Història)  Interessen els capítols 2 i 3.]] +
-{{:vmvitutia:que_va_fer_la_revolucio_industrial_per_nosaltres.pdf|Qüesstionari Què va fer la Revolució Industrial per nosaltres (Capítol 2 de 6)}} +
- +
- +
-**<fc #808000>4. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>**+
 {{:vmvitutia:2a_revolucio_industrial.ppt|La Segona Revolució Industrial ppt}} {{:vmvitutia:2a_revolucio_industrial.ppt|La Segona Revolució Industrial ppt}}
 [[http://www.youtube.com/watch?v=zagYh8XCrY4|La 2a Revolució Industrial 1880-1914 (Educatina)]] [[http://www.youtube.com/watch?v=zagYh8XCrY4|La 2a Revolució Industrial 1880-1914 (Educatina)]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=NIPj6POZaNo|Tiempos Modernos, de Charles Chaplin]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4&t=1554s|Tiempos Modernos, de Charles Chaplin]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=Et3C2o5Ujyg|Titanic, produït per la 2a Revolució Industrial]]
  
 +
 +{{:vmvitutia:germinal_illustre.jpg?200|}}
 **<fc #808000>5. CANVIS SOCIALS EN EL SEGLE XIX I MOVIMENT OBRER</fc>** **<fc #808000>5. CANVIS SOCIALS EN EL SEGLE XIX I MOVIMENT OBRER</fc>**
-{{:vmvitutia:moviment_obrer.ppt|El moviment obrer}}+ 
 +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/moviment-obre-i-socialismes|Powerpoint El moviment obrer]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html|Mapa conceptual dels canvis socials en el segle XIX: el moviment obrer]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html|Mapa conceptual dels canvis socials en el segle XIX: el moviment obrer]]
-[[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html|Mapa conceptual del socialisme]] +[[https://www.youtube.com/watch?v=nxIcXeGDNd8|La Comuna de París de 1871 explicada pel mateix Karl Marx!]] 
-[[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-marxismo.html|Mapa conceptual del marxisme]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g|Història del moviment feminista]]
  
 +{{:vmvitutia:1200px-china_imperialism_cartoon.jpg?200|}}
 **<fc #808000>6. L´IMPERIALISME</fc>** **<fc #808000>6. L´IMPERIALISME</fc>**
 +
 +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/unitat-imperialisme-icolonialisme|Powerpoint de l'Imperialisme]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperialismo.html|Mapa conceptual de l´Imperialisme]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperialismo.html|Mapa conceptual de l´Imperialisme]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=8thRw0fJIRY|Video de l'Imperialisme]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperios.html|Mapa conceptual dels imperis colonials]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperios.html|Mapa conceptual dels imperis colonials]]
-{{:vmvitutia:imperialisme.ppt|L´Imperialisme ppt}} +[[https://www.youtube.com/watch?v=FY3ckOFCIuc|Les guerres de l'opi]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=Vyp6PcxLHWk|Causes de l´Imperialisme (Educatina)]]+
  
 +
 +
 +
 +{{:vmvitutia:christmasmiracle.jpg?200|}}
 **<fc #808000>7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL</fc>** **<fc #808000>7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL</fc>**
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=8JoFLY9Qrlo|Causes de la guerra]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU|La primera guerra mundial en 7 minuts]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=hOhrT_li6u8|Christmas Eve 1914]] and [[https://www.youtube.com/watch?v=6KHoVBK2EVE|an English advertisment]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-1guerramundial.html|Mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-1guerramundial.html|Mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial]]
 [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Camins_de_gl%C3%B2ria|Camins de Glòria, una pel·lícula ambientada en la Primera Guerra Mundial (1914-1918)]] [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Camins_de_gl%C3%B2ria|Camins de Glòria, una pel·lícula ambientada en la Primera Guerra Mundial (1914-1918)]]
-{{:vmvitutia:1a_guerra_mundial.ppt|La Primera Guerra Mundial ppt}} +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/la-primera-guerra-mundial-15222991|Powerpoint de la unitat]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=UHunlqyaYpo|Orígens de la Primera Guerra Mundial (Educatina)]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=X4vlYneZ2V8|Resum de la unitat en 15 minuts!]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=tHhClx9UIzg&t=201s|Camins de Glòria (1957), la batalla en les trinxeres.]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=1n-u-FnbPiQ&list=PL2qmiGis4KnJnOTEQ12PR_-YZuFfkcGRr|La primera guerra mundial en color 1/6 (documental de 6 capítulos de 45 minuts)]]
  
 +{{:vmvitutia:r.jpeg?200|}}
 **<fc #808000>8. LA REVOLUCIÓ RUSSA</fc>** **<fc #808000>8. LA REVOLUCIÓ RUSSA</fc>**
-{{:vmvitutia:la_revolucio_russa.ppt|La Revolució Russa ppt}}+ 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc|La Revolució Russa en 7 minuts]]
 [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionrusa.html|Mapa conceptual de la Revolució Russa]] [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionrusa.html|Mapa conceptual de la Revolució Russa]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=y2pLuHa02kc|La Revolució Russa de 1905 (Educatina)]] +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/rev-russa-13|Powerpoint de la unitat]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=3UvqdukBRTM|Rússsiaterra de tsars (History Channel).]] +[[https://www.youtube.com/watch?v=cJJgs-vSs4s&t=1325s|Documental "La Revolució Russa (45')]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=CU50sfedLx4|La Revolució Russa en color 1 i 2 (History Channel)]] +[[http://ca.wikipedia.org/wiki/El_cuirassat_Potiomkin|El cuirassat Potemkin.  Fitxa tècnicaargument i film.]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=GUKWyAG8-t4|Stalin, el tirano rojo (TVE)]] +[[https://www.youtube.com/watch?v=JZa2G-Dssvc|Escena dels cucs]] 
-[[http://video.google.com/videoplay?docid=2948488997906312709#|El cuirassat Potemkin (1925)]][[http://ca.wikipedia.org/wiki/El_cuirassat_Potiomkin|Fitxa d'El cuirassat Potemkin]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=a3BpFbsJd7Q|Escena de l'escala d'Odessa]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=PwWQ_awFtMk&t=1585s|Stalin, l'imperi del mal]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=TEFPTs7_Slw|Els totalitarismes. L'Estalinisme.]]
  
 +
 +
 +{{:vmvitutia:crack_del_29-economia-bolsa-empresas_437718760_135572006_1706x960.jpg?200|}}
 **<fc #808000>9. L´ÈPOCA DE LA GRAN DEPRESSIÓ</fc>** **<fc #808000>9. L´ÈPOCA DE LA GRAN DEPRESSIÓ</fc>**
-{{:vmvitutia:el-crac-del-29-y-la-depresin-120464681382505-2.ppt|La depressió dels anys 30 ppt}} + 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=y80NRgYNPFA|1929, el gran Crack]] +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/el-crac?ref=https://armandfiguera.jimdofree.com/|Powerpoint de la unitat]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=TemyaIlpy2E|La crisi económica de 1929]] +
-[[http://www.youtube.com/watch?v=bMbSPOU_MA8|The US before the Great Depression, from WWI to the 1920s]]+
 [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-entreguerras.html|Mapa conceptual L´economia d´entreguerres]] [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-entreguerras.html|Mapa conceptual L´economia d´entreguerres]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo&t=25s|El crack del 29 en 7 minutos]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=Vdxyooz18v0&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=17|Al Capone, un personatge de l'època de la "llei seca"]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=oqfNgt6bzfc|Wall Street, el gran Crack del 1929]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ZXKNKKyOuWg&t=115s|Las uvas de la ira, fotografies d'una època]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=utP1wvV4_9w&list=WL&index=12&t=47s|Escenes del film "Las uvas de la ira" (1940)]]
  
  
 +{{:vmvitutia:mussolini-510.gif?200|}}
 **<fc #808000>10. L´ÈPOCA DELS FEIXISMES</fc>** **<fc #808000>10. L´ÈPOCA DELS FEIXISMES</fc>**
-{{:vmvitutia:regims_totalitaris_09.ppt|Els règims totalitaris ppt}} + 
 +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/regims-totalitaris-13|Powerpoint de la unitat]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=vLpWdZj7Rps|El període d'Entreguerres]]
 [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-fascismos.html|Mapa conceptual L´ascens dels feixismes]] [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-fascismos.html|Mapa conceptual L´ascens dels feixismes]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=09ITj4kRot4|El gran dictador, film còmic protagonitzat per Charles Chaplin el 1940]] +[[https://www.youtube.com/watch?v=Sdiynpf5n8E&t=105s|Els feixismes italà i alemany]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=SwQQPgS-6GE|El jueu etern, un documentalde propaganda nazi, realitzat per Hippler, a instàncies de Goebbels, per "ensenyar" als alemanys a odiar i menysprear els jueus.]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=EDEifMe66UA|L'ascens del feixisme]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=fLVFNoGiDIg|Els totalitarismes: estalinisme i nazisme, característiques.]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=CiC4ayDiKSo|El gran dictador, film còmic protagonitzat per Charles Chaplin el 1940]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=4HYLX81GBEU|El jueu etern, un documentalde propaganda nazi, realitzat per Hitler, a instàncies de Goebbels, per "ensenyar" els alemanys a odiar i menysprear els jueus.]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=YK4gPZZFj-k&t=230s|L'estètica feixista al cinema de Leni Riefenstahl]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=9sOw_5X1njg&has_verified=1|Els camps de concentració al descobert]] 
 + 
  
 +{{:vmvitutia:maxresdefault.jpg?200|}}
 **<fc #808000>11. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL</fc>** **<fc #808000>11. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL</fc>**
-{{:vmvitutia:la_ii_guerra_mundial_09.ppt|La Segona Guerra Mundial ppt}} 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=Zbe-yWhor-k|Audiovisual: Apocalipsis. La Segona Guerra Mundial (6 capítols de 45 min.).]][[http://www.youtube.com/watch?v=C-5YCkRP7NA|Audiovisual: Los campos de concentració al descubierto (La Shoah) 48 min.]] 
  
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&t=4s|La Segunda Guerra Mundial en 17 minuts]]
 +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/la-segona-guerra-mundial-17325233|Powerpoint de la unitat]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=uga2D2wziNI&list=PLhGDrIpue3iI4dhOwfxoGdqSeWaRtw3uZ| Apocalipsi, la Segona Guerra Mundial 1 /6 (6 capítols de 45 min.).]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=fss0VVJB10A&has_verified=1|Audiovisual: Los campos de concentració al descubierto (La Shoah) 48 min.]]  
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=iSiTFMpc5l0&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=20|El pla secret del Führer en 16 minuts.]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=3TT_ZVxxiQk&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=30| El Desembarco de Normandia.  El dia D.]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=hbkLDyenyb4&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=15| La Batalla de Midway]]
  
-**<fc #808000>12. LA POSTGUERRA (1945-1973)</fc>** 
-{{:vmvitutia:la_guerra_freda.ppt|L´època de la Guerra Freda ppt}} 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=jheKgoIZs78&list=PL6DAFE54B2E3E9ABA|La Guerra Freda (24 documentals per seleccionar el capítol del vostre interès)]] 
  
  
 +{{:vmvitutia:coldwar2.jpg?200|}}
 +**<fc #808000>12. L'ÈPOCA DE LA GUERRA FREDA</fc>**
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8&t=1s|La Guerra Freda en 8 minuts]]
 +{{https://www.slideshare.net/armandfiguera/postguerra-i-guerra-freda-19451973|L'època de la Guerra Freda (powerpoint de la unitat)}}
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=1lGA1F2ooVk|La guerra freda i els seus conflictes I (1945-1962)]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=LKNizsDiWRk|La guerra freda i els seus conflictes II (1962-1991)]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=xz4aKhYBluk|La ONU]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=weP1g_HkbSQ|El bloqueig de Berlín]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=S4P95NdlN0c|El Pla Marshall]]
 +[[http://www.youtube.com/watch?v=jheKgoIZs78&list=PL6DAFE54B2E3E9ABA|La Guerra Freda (23 documentals per seleccionar el capítol del vostre interès)]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=qNA823WbyyA&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=3|Che Guevara: la fabricació d'un mite]]
 +
 +
 +{{:vmvitutia:af6itjlthnaqrk6v24k2h74yju.jpg?200|}}
 **<fc #808000>13. El MÓN ACTUAL (1973-2012)</fc>** **<fc #808000>13. El MÓN ACTUAL (1973-2012)</fc>**
-{{:vmvitutia:3monavui1973-2009.ppt|El món d´avui ppt}} 
  
 +{{https://www.slideshare.net/armandfiguera/2-monavui1973-2013|Construïnt el mon actual (powerpoint de la unitat)}}
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=IZd1CCER98s&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=2|Quina és la teva generació?]]
  
  
 +{{:vmvitutia:consultar-alquiler-de-coches-por-la-web.jpg?200|}}
 **<fc #808000>WEBS DE CONSULTA</fc>** **<fc #808000>WEBS DE CONSULTA</fc>**
  
-<note>[[http://www.claseshistoria.com/general/temario.htm|CLASESHISTORIA, la web que farem servir a l'aula mentre no comptem amb el llibre de text.]]</note> 
  
-[[http://www.historiasiglo20.org/HM/|HISTORIASIGLO20]]+[[https://armandfiguera.jimdo.com/història-del-món-contemporani-1r-de-batx/|1. Web del professor ARMAND FIGUERA.  Molt recomanada per la qualitat de les presentacions prezi de cada unitat, pels esquemes-resum i pel material de suport per a la preparació de les proves i les PAU.]] 
 + 
 + 
 +[[http://www.claseshistoria.com/general/temario.htm|2. CLASESHISTORIA, la web que farem servir a l'aula mentre no comptem amb el llibre de text.]] 
 + 
 + 
 +[[http://www.historiasiglo20.org/HM/|3. HISTORIASIGLO20]] 
 + 
 + 
 +[[http://bachiller.sabuco.com/historia/hre.htm|4. SABUCO]] 
 + 
  
-[[http://bachiller.sabuco.com/historia/hre.htm|SABUCO]]