Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2019/10/07 00:34]
vmvitutia
vmvitutia:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2020/04/03 00:49] (actual)
vmvitutia
Línia 1: Línia 1:
  
 <fc #800080>//"No saber el que ha succeït abans de nosaltres és com ser incessantment infants"// </fc>//  Ciceró, escriptor, orador y polític romà (106 AC-43 AC)// <fc #800080>//"No saber el que ha succeït abans de nosaltres és com ser incessantment infants"// </fc>//  Ciceró, escriptor, orador y polític romà (106 AC-43 AC)//
 +
 +
 +
 +<note>
 +
 +<fs x-large><fc #FF0000>CONFINAMENT REPÀS MARÇ-ABRIL 2020</fc>
 +</fs>
 +
 +<fc #808000>ACTIVITAT 1: Mireu com es fa un mapa conceptual i feu-ne un de tot el temari estudiat, des de la caiguda de l'Antic Règim fins a la 1a Guerra mundial.   Màxim un full A4 a doble cara.  
 +</fc>
 +[[http://www.claseshistoria.com/general/confeccionmapaconceptual.htm|Com realitzar un mapa conceptual.]]
 +
 +<fc #808000>ACTIVITAT 2. Visualitzeu els següents videos, són un resum dels continguts del temari de socials de 4t d'ESO.  Us ayudaran a introduir-vos en els propers temes de la matèria.  Després seleccioneu la dada política més important per a vosaltres de cada període.  Feu-ho igual amb els aspectes econòmic, social i cultural.
 +</fc>
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc|La Revolució Russa en 7 minuts]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo|El crac del 29 i la Gran Depressió]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=Sdiynpf5n8E|L'època dels feixixmes]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE|La Segunda Guerra MundiaL]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8|La Guerra Freda]]
 +
 +</note>
 +
 +
 +
 +
 +<fs larger><fc #808000>Fem una ullada a l'evolució històrica dels grans imperis mundials:</fc></fs>
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=4tR3s424ipA&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=5|Les grans potències mundials al llarg de la Història]]
 +
 +
 +
  
 {{:vmvitutia:antiguo_regimen_caricatura.jpg?200|}} {{:vmvitutia:antiguo_regimen_caricatura.jpg?200|}}
Línia 29: Línia 63:
 [[http://www.youtube.com/watch?v=JzYkGIaZdjg|Documental Napoleó Bonaparte]] [[http://www.youtube.com/watch?v=JzYkGIaZdjg|Documental Napoleó Bonaparte]]
 {{:vmvitutia:napoleon_bonaparte.doc|Qüestionari sobre el documental de Napoleó Bonaparte}} {{:vmvitutia:napoleon_bonaparte.doc|Qüestionari sobre el documental de Napoleó Bonaparte}}
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=eGc-084eNZ4|La conquesta de l'Oest americà]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revoluciones.html|Mapa conceptual de l´època de les revolucions]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revoluciones.html|Mapa conceptual de l´època de les revolucions]]
 [[https://es.slideshare.net/mcarmearanda/art-neoclssic|Art neoclàssic]] [[https://es.slideshare.net/mcarmearanda/art-neoclssic|Art neoclàssic]]
  
 +<note tip>[[https://www.youtube.com/watch?v=UoP_mSIHqTY&t=7s|Què és la DEMOCRÀCIA?]]</note>
  
 +
 +{{:vmvitutia:monet_train.jpg?200|}}
 **<fc #808000>3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>** **<fc #808000>3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>**
 +**<fc #808000> ... i 4. LA 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>**
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0&t=36s|La Revolució Industrial en 7 minuts (excellent documental-resum)]]
 {{:vmvitutia:2._la_revolucio_industrial.pdf|La primera Revolució Industrial}} {{:vmvitutia:2._la_revolucio_industrial.pdf|La primera Revolució Industrial}}
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionindustrial.html|Mapa conceptual de la industrialització]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionindustrial.html|Mapa conceptual de la industrialització]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=XFs0LCnW-lM|Germinal, film basat en la novel·la d´Emile Zola]] +[[https://zoowoman.website/wp/movies/germinal-2/|Germinal, film basat en la novel·la d´Emile Zola]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=z3wOILI5_DQ|Què va fer la revolució industrial per nosaltres? (Canal Història)  Interessen els capítols 2 i 3.]] +
-{{:vmvitutia:que_va_fer_la_revolucio_industrial_per_nosaltres.pdf|Qüesstionari Què va fer la Revolució Industrial per nosaltres (Capítol 2 de 6)}} +
- +
- +
-**<fc #808000>4. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</fc>**+
 {{:vmvitutia:2a_revolucio_industrial.ppt|La Segona Revolució Industrial ppt}} {{:vmvitutia:2a_revolucio_industrial.ppt|La Segona Revolució Industrial ppt}}
 [[http://www.youtube.com/watch?v=zagYh8XCrY4|La 2a Revolució Industrial 1880-1914 (Educatina)]] [[http://www.youtube.com/watch?v=zagYh8XCrY4|La 2a Revolució Industrial 1880-1914 (Educatina)]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=NIPj6POZaNo|Tiempos Modernos, de Charles Chaplin]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4&t=1554s|Tiempos Modernos, de Charles Chaplin]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=Et3C2o5Ujyg|Titanic, produït per la 2a Revolució Industrial]]
  
 +
 +{{:vmvitutia:germinal_illustre.jpg?200|}}
 **<fc #808000>5. CANVIS SOCIALS EN EL SEGLE XIX I MOVIMENT OBRER</fc>** **<fc #808000>5. CANVIS SOCIALS EN EL SEGLE XIX I MOVIMENT OBRER</fc>**
-{{:vmvitutia:moviment_obrer.ppt|El moviment obrer}}+ 
 +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/moviment-obre-i-socialismes|Powerpoint El moviment obrer]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html|Mapa conceptual dels canvis socials en el segle XIX: el moviment obrer]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html|Mapa conceptual dels canvis socials en el segle XIX: el moviment obrer]]
-[[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html|Mapa conceptual del socialisme]] +[[https://www.youtube.com/watch?v=nxIcXeGDNd8|La Comuna de París de 1871 explicada pel mateix Karl Marx!]] 
-[[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-marxismo.html|Mapa conceptual del marxisme]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g|Història del moviment feminista]]
  
 +{{:vmvitutia:1200px-china_imperialism_cartoon.jpg?200|}}
 **<fc #808000>6. L´IMPERIALISME</fc>** **<fc #808000>6. L´IMPERIALISME</fc>**
 +
 +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/unitat-imperialisme-icolonialisme|Powerpoint de l'Imperialisme]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperialismo.html|Mapa conceptual de l´Imperialisme]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperialismo.html|Mapa conceptual de l´Imperialisme]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=8thRw0fJIRY|Video de l'Imperialisme]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperios.html|Mapa conceptual dels imperis colonials]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperios.html|Mapa conceptual dels imperis colonials]]
-{{:vmvitutia:imperialisme.ppt|L´Imperialisme ppt}} +[[https://www.youtube.com/watch?v=FY3ckOFCIuc|Les guerres de l'opi]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=Vyp6PcxLHWk|Causes de l´Imperialisme (Educatina)]]+ 
 + 
  
 +{{:vmvitutia:christmasmiracle.jpg?200|}}
 **<fc #808000>7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL</fc>** **<fc #808000>7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL</fc>**
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=8JoFLY9Qrlo|Causes de la guerra]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU|La primera guerra mundial en 7 minuts]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=hOhrT_li6u8|Christmas Eve 1914]] and [[https://www.youtube.com/watch?v=6KHoVBK2EVE|an English advertisment]]
 [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-1guerramundial.html|Mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial]] [[http://claseshistoria.com/c-maps/mapa-1guerramundial.html|Mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial]]
 [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Camins_de_gl%C3%B2ria|Camins de Glòria, una pel·lícula ambientada en la Primera Guerra Mundial (1914-1918)]] [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Camins_de_gl%C3%B2ria|Camins de Glòria, una pel·lícula ambientada en la Primera Guerra Mundial (1914-1918)]]
-{{:vmvitutia:1a_guerra_mundial.ppt|La Primera Guerra Mundial ppt}} +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/la-primera-guerra-mundial-15222991|Powerpoint de la unitat]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=UHunlqyaYpo|Orígens de la Primera Guerra Mundial (Educatina)]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=X4vlYneZ2V8|Resum de la unitat en 15 minuts!]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=tHhClx9UIzg&t=201s|Camins de Glòria (1957), la batalla en les trinxeres.]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=1n-u-FnbPiQ&list=PL2qmiGis4KnJnOTEQ12PR_-YZuFfkcGRr|La primera guerra mundial en color 1/6 (documental de 6 capítulos de 45 minuts)]]
  
 +{{:vmvitutia:r.jpeg?200|}}
 **<fc #808000>8. LA REVOLUCIÓ RUSSA</fc>** **<fc #808000>8. LA REVOLUCIÓ RUSSA</fc>**
-{{:vmvitutia:la_revolucio_russa.ppt|La Revolució Russa ppt}}+ 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc|La Revolució Russa en 7 minuts]]
 [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionrusa.html|Mapa conceptual de la Revolució Russa]] [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-revolucionrusa.html|Mapa conceptual de la Revolució Russa]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=y2pLuHa02kc|La Revolució Russa de 1905 (Educatina)]] +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/rev-russa-13|Powerpoint de la unitat]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=3UvqdukBRTM|Rússsia, terra de tsars (History Channel).]] +[[https://www.youtube.com/watch?v=cJJgs-vSs4s&t=1325s|Documental "La Revolució Russa (45')]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=CU50sfedLx4|La Revolució Russa en color 1 2 (History Channel)]] +[[http://ca.wikipedia.org/wiki/El_cuirassat_Potiomkin|El cuirassat Potemkin.  Fitxa tècnica, argument film.]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=GUKWyAG8-t4|Stalin, el tirano rojo (TVE)]] +[[https://www.youtube.com/watch?v=PwWQ_awFtMk&t=1585s|Stalin, l'imperi del mal]]
-[[http://video.google.com/videoplay?docid=2948488997906312709#|El cuirassat Potemkin (1925)]][[http://ca.wikipedia.org/wiki/El_cuirassat_Potiomkin|Fitxa d'El cuirassat Potemkin]]+
  
 +
 +
 +{{:vmvitutia:crack_del_29-economia-bolsa-empresas_437718760_135572006_1706x960.jpg?200|}}
 **<fc #808000>9. L´ÈPOCA DE LA GRAN DEPRESSIÓ</fc>** **<fc #808000>9. L´ÈPOCA DE LA GRAN DEPRESSIÓ</fc>**
 +
 {{:vmvitutia:el-crac-del-29-y-la-depresin-120464681382505-2.ppt|La depressió dels anys 30 ppt}} {{:vmvitutia:el-crac-del-29-y-la-depresin-120464681382505-2.ppt|La depressió dels anys 30 ppt}}
-[[http://www.youtube.com/watch?v=y80NRgYNPFA|1929, el gran Crack]] +[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/el-crac?ref=https://armandfiguera.jimdofree.com/|Powerpoint en la web]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=TemyaIlpy2E|La crisi económica de 1929]] +
-[[http://www.youtube.com/watch?v=bMbSPOU_MA8|The US before the Great Depression, from WWI to the 1920s]]+
 [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-entreguerras.html|Mapa conceptual L´economia d´entreguerres]] [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-entreguerras.html|Mapa conceptual L´economia d´entreguerres]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo&t=25s|El crack del 29 en 7 minutos]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=Vdxyooz18v0&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=17|Al Capone, un personatge de l'època de la "llei seca"]]
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=oqfNgt6bzfc|Wall Street, el gran Crack del 1929]]
  
  
 +{{:vmvitutia:mussolini-510.gif?200|}}
 **<fc #808000>10. L´ÈPOCA DELS FEIXISMES</fc>** **<fc #808000>10. L´ÈPOCA DELS FEIXISMES</fc>**
 +
 {{:vmvitutia:regims_totalitaris_09.ppt|Els règims totalitaris ppt}}  {{:vmvitutia:regims_totalitaris_09.ppt|Els règims totalitaris ppt}} 
 [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-fascismos.html|Mapa conceptual L´ascens dels feixismes]] [[http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-fascismos.html|Mapa conceptual L´ascens dels feixismes]]
-[[http://www.youtube.com/watch?v=09ITj4kRot4|El gran dictador, film còmic protagonitzat per Charles Chaplin el 1940]] +[[https://www.youtube.com/watch?v=Sdiynpf5n8E&t=105s|Els feixismes italà i alemany]] 
-[[http://www.youtube.com/watch?v=SwQQPgS-6GE|El jueu etern, un documentalde propaganda nazi, realitzat per Hippler, a instàncies de Goebbels, per "ensenyar" als alemanys a odiar i menysprear els jueus.]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=EDEifMe66UA|L'ascens del feixisme]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=CiC4ayDiKSo|El gran dictador, film còmic protagonitzat per Charles Chaplin el 1940]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=4HYLX81GBEU|El jueu etern, un documentalde propaganda nazi, realitzat per Hitler, a instàncies de Goebbels, per "ensenyar" els alemanys a odiar i menysprear els jueus.]]
  
 +
 +{{:vmvitutia:maxresdefault.jpg?200|}}
 **<fc #808000>11. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL</fc>** **<fc #808000>11. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL</fc>**
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&t=4s|La Segunda Guerra Mundial en 17 minuts]]
 {{:vmvitutia:la_ii_guerra_mundial_09.ppt|La Segona Guerra Mundial ppt}} {{:vmvitutia:la_ii_guerra_mundial_09.ppt|La Segona Guerra Mundial ppt}}
-[[http://www.youtube.com/watch?v=Zbe-yWhor-k|Audiovisual: Apocalipsis. La Segona Guerra Mundial (6 capítols de 45 min.).]][[http://www.youtube.com/watch?v=C-5YCkRP7NA|Audiovisual: Los campos de concentració al descubierto (La Shoah) 48 min.]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=uga2D2wziNI&list=PLhGDrIpue3iI4dhOwfxoGdqSeWaRtw3uZApocalipsi, la Segona Guerra Mundial 1 /6 (6 capítols de 45 min.).]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=fss0VVJB10A&has_verified=1|Audiovisual: Los campos de concentració al descubierto (La Shoah) 48 min.]]   
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=iSiTFMpc5l0&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=20|El pla secret del Führer en 16 minuts.]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=3TT_ZVxxiQk&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=30| El Desembarco de Normandia.  El dia D.]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=hbkLDyenyb4&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=15| La Batalla de Midway]]
  
  
-**<fc #808000>12. LA POSTGUERRA (1945-1973)</fc>**+ 
 +{{:vmvitutia:coldwar2.jpg?200|}} 
 +**<fc #808000>12. L'ÈPOCA DE LA GUERRA FREDA</fc>** 
 + 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8&t=1s|La Guerra Freda en 8 minuts]]
 {{:vmvitutia:la_guerra_freda.ppt|L´època de la Guerra Freda ppt}} {{:vmvitutia:la_guerra_freda.ppt|L´època de la Guerra Freda ppt}}
-[[http://www.youtube.com/watch?v=jheKgoIZs78&list=PL6DAFE54B2E3E9ABA|La Guerra Freda (24 documentals per seleccionar el capítol del vostre interès)]]+[[http://www.youtube.com/watch?v=jheKgoIZs78&list=PL6DAFE54B2E3E9ABA|La Guerra Freda (23 documentals per seleccionar el capítol del vostre interès)]] 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=qNA823WbyyA&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=3|Che Guevara: la fabricació d'un mite]]
  
  
 +{{:vmvitutia:af6itjlthnaqrk6v24k2h74yju.jpg?200|}}
 **<fc #808000>13. El MÓN ACTUAL (1973-2012)</fc>** **<fc #808000>13. El MÓN ACTUAL (1973-2012)</fc>**
 +
 {{:vmvitutia:3monavui1973-2009.ppt|El món d´avui ppt}} {{:vmvitutia:3monavui1973-2009.ppt|El món d´avui ppt}}
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=IZd1CCER98s&list=RDCMUCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ&index=2|Quina és la teva generació?]]
  
  
 +{{:vmvitutia:consultar-alquiler-de-coches-por-la-web.jpg?200|}}
 **<fc #808000>WEBS DE CONSULTA</fc>** **<fc #808000>WEBS DE CONSULTA</fc>**
  
-<note>[[http://www.claseshistoria.com/general/temario.htm|CLASESHISTORIA, la web que farem servir a l'aula mentre no comptem amb el llibre de text.]]</note> 
  
-[[http://www.historiasiglo20.org/HM/|HISTORIASIGLO20]]+[[https://armandfiguera.jimdo.com/història-del-món-contemporani-1r-de-batx/|1. Web del professor ARMAND FIGUERA.  Molt recomanada per la qualitat de les presentacions prezi de cada unitat, pels esquemes-resum i pel material de suport per a la preparació de les proves i les PAU.]] 
 + 
 + 
 +[[http://www.claseshistoria.com/general/temario.htm|2. CLASESHISTORIA, la web que farem servir a l'aula mentre no comptem amb el llibre de text.]] 
 + 
 + 
 +[[http://www.historiasiglo20.org/HM/|3. HISTORIASIGLO20]] 
 + 
 + 
 +[[http://bachiller.sabuco.com/historia/hre.htm|4. SABUCO]] 
 + 
  
-[[http://bachiller.sabuco.com/historia/hre.htm|SABUCO]]