Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vmvitutia:tutoria_1r_batxillerat [2019/10/02 21:43]
vmvitutia
vmvitutia:tutoria_1r_batxillerat [2019/10/02 21:44] (actual)
vmvitutia
Línia 2: Línia 2:
  
  
-   [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=tutor:1btxc:1btxcini|Informació sobre les PAU i Cicles Formatius de Grau Superior.]]   +[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=tutor:1btxc:1btxcini|Informació tutoria 1r batxillerat]]