Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vvidal:2_eso_2018-19 [2018/09/06 17:26]
vvidal
vvidal:2_eso_2018-19 [2018/09/11 23:59] (actual)
vvidal
Línia 1: Línia 1:
 [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:vvidalini|Volver a la página principal]] [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:vvidalini|Volver a la página principal]]
  
-<note>Puedes consultar los criterios de materia: (en preparación)</note>+<note>Puedes consultar los criterios de materia: {{:vvidal:criteris_materia_2neso_18-19.pdf|aquí}}</note>
  
 [[DIMENSIÓN COMUNICATIVA Y LITERARIA 2º ESO 18-19]] [[DIMENSIÓN COMUNICATIVA Y LITERARIA 2º ESO 18-19]]