Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vvidal:2_eso_2018-19 [2018/09/11 23:59]
vvidal
vvidal:2_eso_2018-19 [2019/06/16 19:09] (actual)
vvidal
Línia 9: Línia 9:
 [[LECTURAS OBLIGATORIAS 2º ESO 18-19]] [[LECTURAS OBLIGATORIAS 2º ESO 18-19]]
  
 +<note tip>PROPUESTA DE LECTURAS PARA EL VERANO: {{:vvidal:propuesta_de_lectures_de_verano_2_eso.pdf|aquí}}</note>