Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vvidal:3_eso_2019-20 [2019/07/22 10:47]
vvidal creat
vvidal:3_eso_2019-20 [2019/09/08 12:06] (actual)
vvidal
Línia 1: Línia 1:
-En preparación+[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:vvidalini|Volver a la página principal]] 
 + 
 +<note>Puedes consultar los criterios de materia: {{:vvidal:criteris_materia_3r_eso_19-20.pdf|aquí}}</note> 
 + 
 +[[LENGUA 3º ESO 19-20]] 
 + 
 +[[LITERATURA 3º ESO 19-20]] 
 + 
 +[[LECTURAS OBLIGATORIAS 3º ESO 19-20]]