Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vvidal:contexto_historico_18-19 [2018/09/16 18:06]
vvidal
vvidal:contexto_historico_18-19 [2018/09/16 18:22] (actual)
vvidal
Línia 19: Línia 19:
 {{:vvidal:jordi.png?200|}} San Jordi y la princesa  {{:vvidal:jordi.png?200|}} San Jordi y la princesa 
  
-1+1. Esquema de la literatura prerrenacentista, siglo XV: {{:vvidal:literatura-espaola-hasta-siglo-xv-2-638.jpg?200|}}
- +
- +
-3. Esquema de la literatura prerrenacentista, siglo XV: [[https://www.google.cat/search?tbm=isch&q=esquemas+siglo+XV+en+literatura+española&chips=q:esquemas+siglo+xv+en+literatura+española,online_chips:prerrenacimiento&sa=X&ved=0ahUKEwjZ3dyl87_dAhXMyYUKHWcRC9UQ4lYIKCgD&biw=1480&bih=928&dpr=1#imgrc=2CrcZ5nzbgbyuM:|aquí]] +
  
 ==== EL RENACIMIENTO, SIGLO XVI ==== ==== EL RENACIMIENTO, SIGLO XVI ====