Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vvidal:el_romanc_de_tristany_i_isolda_de_joseph_bedier [2019/10/06 13:01]
vvidal
vvidal:el_romanc_de_tristany_i_isolda_de_joseph_bedier [2019/10/06 13:02] (actual)
vvidal
Línia 4: Línia 4:
  
 {{:vvidal:bedier.jpeg?200|}} Charles Marie Joseph Bédier (1864-1938), romanista francès, especialista en critica textual i literatura medieval. {{:vvidal:bedier.jpeg?200|}} Charles Marie Joseph Bédier (1864-1938), romanista francès, especialista en critica textual i literatura medieval.
 +
 +1.