Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vvidal:literatura_universal_1r_btx_2019-20 [2019/07/22 10:51]
vvidal creat
vvidal:literatura_universal_1r_btx_2019-20 [2019/09/08 12:01] (actual)
vvidal
Línia 1: Línia 1:
-Per preparar+[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:vvidalini|Volver a la página principal]] 
 + 
 +<note> Pots consultar els CRITERIS DE MATÈRIA:  {{:vvidal:criteris_materia_lit_uni_19-20.pdf|aquí}}</note> 
 + 
 +<note tip>1r Batxillerat 
 +Lectures prescriptives de la matèria: **LITERATURA UNIVERSAL** 
 +Promoció 2019-21 
 + 
 +-//Antologia de poesia universal//, edició de Miquel Desclot, Ed. Educació 62, Educaula ISBN: 9788492672837  
 +-//Antígona// (Èdip Rei i Antígona), Sòfocles, Col. Aula Literària nº 36, Ed. Vicens Vives ISBN: 9788468207575  
 +-//El romanç de Tristany i Isolda//, Joseph Bédier, Quaderns Crema nº 3 ISBN: 9788485704163 
 +-//Hamlet//, William Shakespeare, Ed. Vicens Vives ISBN: 9788431680817  
 +-//Frankenstein//, Mary Shelley, Ed. Vicens Vives ISBN: 9788431671198  
 +-//La metamorfosi//, Franz Kafka, Les Eines nº65, Ed. Educaula ISBN: 97884926772011</note> 
 + 
 +[[Denominació de la matèria]] 
 + 
 +[[TEORIA LITERARIA 1r Btx 19-20]] 
 + 
 +[[CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL 1r Btx 19-20]] 
 + 
 +[[ESTUDI LECTURES 1r Btx 19-20]] 
 + 
 +[[CINEMA I LITERATURA 1r Btx 19-20]] 
 + 
 +[[TALLER LITERARI 1r Btx 19-20]] 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +