Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vvidal:vvidalini [2019/07/22 10:52]
vvidal
vvidal:vvidalini [2019/07/22 10:53] (actual)
vvidal
Línia 133: Línia 133:
 [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:1_bachillerato_2017-18|{{:vvidal:letraf.gif|}}]] [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:1_bachillerato_2017-18|{{:vvidal:letraf.gif|}}]]
 [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:literatura_2_bachillerato_2018-19|{{:vvidal:letra_e.gif|}}]] [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:literatura_2_bachillerato_2018-19|{{:vvidal:letra_e.gif|}}]]
-{{:vvidal:letra-d.gif|}}+[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=vvidal:2_eso_2018-19|{{:vvidal:letra-d.gif|}}]]
 {{:vvidal:punto_y_coma.jpg|}} {{:vvidal:punto_y_coma.jpg|}}
 {{:vvidal:letra_c.gif|}} {{:vvidal:letra_c.gif|}}