Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

vvidal:vvidalini [2019/07/22 10:53]
vvidal
vvidal:vvidalini [2019/08/29 10:44] (actual)
vvidal
Línia 44: Línia 44:
  
  
 +{{:vvidal:abece_moderno.jpg?200|}}<fc #0000FF>LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA</fc> [[3º ESO 2019-20]]
  
 +<fc #0000FF>LITERATURA UNIVERSAL, matèria de modalitat</fc> [[Literatura universal 1r Btx 2019-20]] {{:vvidal:arbre.jpeg?200|}}
  
  
- +{{:vvidal:kandinsky.jpg?200|}}<fc #0000FF>TREBALL DE RECERCA 2n Batxillerat</fc> [[Recerca 19-20]]
- +
- +
- +
-{{:vvidal:alfabeto.jpg?200|}}  <fc #0000FF>LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA</fc> [[2º ESO 2018-19]]  +
- +
- +
- +
-<fc #0000FF>LITERATURA CASTELLANA, materia de modalidad</fc> [[Literatura 2º Bachillerato 2018-19]] {{:vvidal:books.jpg?200|}} +
- +
-<fc #0000FF>LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA</fc> [[3º ESO 2019-20]] +
- +
-<fc #0000FF>LITERATURA UNIVERSAL, matèria de modalitat</fc> [[Literatura universal 1r Btx 2019-20]] +
- +
- +
-{{:vvidal:kandinsky.jpg?200|}}<fc #0000FF>TREBALL DE RECERCA 2n Batxillerat</fc> [[Recerca 18-19]] +
- +