Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:cursosini [2009/09/09 13:05]
admin
wiki:cursosini [2011/08/04 20:29] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ====== Grups classe ====== ====== Grups classe ======
 +
 +====== Grupos clase ======
 +
  
 ^Curs ^Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendari ^ ^Curs ^Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendari ^
-|[[cursos:1esoa:1esoa|1esoa]]|1er ESO A|[[gc:gccal1esoa:cal1esoashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1esoa:cal1esoa|Editar Calendari]]| +|[[cursos:1a:1a|1a]]|1er ESO A|[[gc:gccal1a:cal1ashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1a:cal1a|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:1esob:1esob|1esob]]|1er ESO B|[[gc:gccal1esob:cal1esobshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1esob:cal1esob|Editar Calendari]]| +|[[cursos:1b:1b|1b]]|1er ESO B|[[gc:gccal1b:cal1bshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1b:cal1b|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:1esoc:1esoc|1esoc]]|1er ESO C|[[gc:gccal1esoc:cal1esocshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1esoc:cal1esoc|Editar Calendari]]| +|[[cursos:1c:1c|1c]]|1er ESO C|[[gc:gccal1c:cal1cshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1c:cal1c|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:1esod:1esod|1esod]]|1er ESO D|[[gc:gccal1esod:cal1esodshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1esod:cal1esod|Editar Calendari]]| +|[[cursos:1d:1d|1d]]|1er ESO D|[[gc:gccal1d:cal1dshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1d:cal1d|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:1esoe:1esoe|1esoe]]|1er ESO E|[[gc:gccal1esoe:cal1esoeshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1esoe:cal1esoe|Editar Calendari]]| +|[[cursos:1e:1e|1e]]|1er ESO E|[[gc:gccal1e:cal1eshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1e:cal1e|Editar Calendari]]| 
-^Curs ^Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendari ^ +^Curs ^Descripció^Mostra Calendari^Edita Calendari^ 
-|[[cursos:2esoa:2esoa|2esoa]]|2on ESO A|[[gc:gccal2esoa:cal2esoashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2esoa:cal2esoa|Editar Calendari]]| +|[[cursos:2a:2a|2a]]|2on ESO A|[[gc:gccal2a:cal2ashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2a:cal2a|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:2esob:2esob|2esob]]|2on ESO B|[[gc:gccal2esob:cal2esobshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2esob:cal2esob|Editar Calendari]]| +|[[cursos:2b:2b|2b]]|2on ESO B|[[gc:gccal2b:cal2bshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2b:cal2b|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:2esoc:2esoc|2esoc]]|2on ESO C|[[gc:gccal2esoc:cal2esocshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2esoc:cal2esoc|Editar Calendari]]| +|[[cursos:2c:2c|2c]]|2on ESO C|[[gc:gccal2c:cal2cshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2c:cal2c|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:2esod:2esod|2esod]]|2on ESO D|[[gc:gccal2esod:cal2esodshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2esod:cal2esod|Editar Calendari]]| +|[[cursos:2d:2d|2d]]|2on ESO D|[[gc:gccal2d:cal2dshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2d:cal2d|Editar Calendari]]| 
-^Curs ^Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendari ^ +^Curs ^Descripció^Mostra Calendari^Edita Calendari^ 
-|[[cursos:3esoa:3esoa|3esoa]]|3er ESO A|[[gc:gccal3esoa:cal3esoashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal3esoa:cal3esoa|Editar Calendari]]| +|[[cursos:3a:3a|3a]]|3er ESO A|[[gc:gccal3a:cal3ashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal3a:cal3a|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:3esob:3esob|3esob]]|3er ESO B|[[gc:gccal3esob:cal3esobshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal3esob:cal3esob|Editar Calendari]]| +|[[cursos:3b:3b|3b]]|3er ESO B|[[gc:gccal3b:cal3bshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal3b:cal3b|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:3esoc:3esoc|3esoc]]|3er ESO C|[[gc:gccal3esoc:cal3esocshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal3esoc:cal3esoc|Editar Calendari]]| +|[[cursos:3c:3c|3c]]|3er ESO C|[[gc:gccal3c:cal3cshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal3c:cal3c|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:3esod:3esod|3esod]]|3er ESO D|[[gc:gccal3esod:cal3esodshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal3esod:cal3esod|Editar Calendari]]| +|[[cursos:3d:3d|3d]]|3er ESO D|[[gc:gccal3d:cal3dshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal3d:cal3d|Editar Calendari]]| 
-^Curs ^Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendari ^ +^Curs ^Descripció^Mostra Calendari^Edita Calendari^ 
-|[[cursos:4esoa:4esoa|4esoa]]|4rt ESO A|[[gc:gccal4esoa:cal4esoashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal4esoa:cal4esoa|Editar Calendari]]| +|[[cursos:4a:4a|4a]]|4rt ESO A|[[gc:gccal4a:cal4ashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal4a:cal4a|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:4esob:4esob|4esob]]|4rt ESO B|[[gc:gccal4esob:cal4esobshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal4esob:cal4esob|Editar Calendari]]| +|[[cursos:4b:4b|4b]]|4rt ESO B|[[gc:gccal4b:cal4bshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal4b:cal4b|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:4esoc:4esoc|4esoc]]|4rt ESO C|[[gc:gccal4esoc:cal4esocshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal4esoc:cal4esoc|Editar Calendari]]| +|[[cursos:4c:4c|4c]]|4rt ESO C|[[gc:gccal4c:cal4cshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal4c:cal4c|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:4esod:4esod|4esod]]|4rt ESO D|[[gc:gccal4esod:cal4esodshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal4esod:cal4esod|Editar Calendari]]| +|[[cursos:4d:4d|4d]]|4rt ESO D|[[gc:gccal4d:cal4dshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal4d:cal4d|Editar Calendari]]| 
-|[[cursos:4esoe:4esoe|4esoe]]|4rt ESO E|[[gc:gccal4esoe:cal4esoeshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal4esoe:cal4esoe|Editar Calendari]]| +^Curs ^Descripció^Mostra Calendari^Edita Calendari^
-^Curs ^Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendari ^+
 |[[cursos:1btxa:1btxa|1btxa]]|1er BATXILLERAT A|[[gc:gccal1btxa:cal1btxashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1btxa:cal1btxa|Editar Calendari]]| |[[cursos:1btxa:1btxa|1btxa]]|1er BATXILLERAT A|[[gc:gccal1btxa:cal1btxashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1btxa:cal1btxa|Editar Calendari]]|
 |[[cursos:1btxb:1btxb|1btxb]]|1er BATXILLERAT B|[[gc:gccal1btxb:cal1btxbshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1btxb:cal1btxb|Editar Calendari]]| |[[cursos:1btxb:1btxb|1btxb]]|1er BATXILLERAT B|[[gc:gccal1btxb:cal1btxbshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1btxb:cal1btxb|Editar Calendari]]|
 |[[cursos:1btxc:1btxc|1btxc]]|1er BATXILLERAT C|[[gc:gccal1btxc:cal1btxcshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1btxc:cal1btxc|Editar Calendari]]| |[[cursos:1btxc:1btxc|1btxc]]|1er BATXILLERAT C|[[gc:gccal1btxc:cal1btxcshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1btxc:cal1btxc|Editar Calendari]]|
-^Curs ^Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendari ^+^Curs ^Descripció^Mostra Calendari^Edita Calendari^
 |[[cursos:2btxa:2btxa|2btxa]]|2on BATXILLERAT A|[[gc:gccal2btxa:cal2btxashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2btxa:cal2btxa|Editar Calendari]]| |[[cursos:2btxa:2btxa|2btxa]]|2on BATXILLERAT A|[[gc:gccal2btxa:cal2btxashow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2btxa:cal2btxa|Editar Calendari]]|
 |[[cursos:2btxb:2btxb|2btxb]]|2on BATXILLERAT B|[[gc:gccal2btxb:cal2btxbshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2btxb:cal2btxb|Editar Calendari]]| |[[cursos:2btxb:2btxb|2btxb]]|2on BATXILLERAT B|[[gc:gccal2btxb:cal2btxbshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal2btxb:cal2btxb|Editar Calendari]]|
-^Curs ^Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendari ^ +^Curs ^Descripció^Mostra Calendari^Edita Calendari^ 
-|[[cursos:1cf:1cf|1cf]]|Cicle Formatiu|[[gc:gccal1cf:cal1cfshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1cf:cal1cf|Editar Calendari]]|+|[[cursos:1gadmin:1gadmin|1gadmin]]|Cicle Formatiu|[[gc:gccal1gadmin:cal1gadminshow|Veure Calendari]]|[[gc:gccal1gadmin:cal1gadmin|Editar Calendari]]|