Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:dir_seg [2008/09/08 18:47]
admin
wiki:dir_seg [2011/08/04 20:29] (actual)
Línia 1: Línia 1:
-**//SORTSYSTEMS. EWC.//**+====== SORTSYSTEMS. EWC. PRINCIPIS I DIRECTIVES DE SEGURETAT ======
  
-**//PRINCIPIS DIRECTIVES DE SEGURETAT//**+• La configuració per defecte ha estat prevista per a facilitar la màxima flexibilitat i operativitat amb el menor temps de manteniment. El nostre propòsit ha estat habilitar un sistema que d'inici respongui a les necessitats d'intercanvi documental docent. Amb la instal·lació facilitem un aplicatiu desenvolupat en JAVA que permet establir les directives de seguretat per defecte que expliquem a continuació. Cada vegada que s'introdueixen nous usuaris és necessari executar el programa PHPCREATOR, per a refer les directives, incloent als nous usuaris activats. El sistema ofereix a més una utilitat d'administració mitjançant la qual l'administrador pot establir permisos específics, amb tot detall sobre les diferents àrees de treball creades i per crear. **//PERÒ HA DE TENIR-SE EN COMPTE QUE LA GESTIÓ NO AUTOMATITZADA DE PERMISOS DE PROFESSORS I ALUMNES, SOBRE ÀREES DE TREBALL MOLT DIVERSIFICADES, IMPLICA UNA DEDICACIÓ QUANTIOSA DE TEMPS D'ESFORÇ PER ALS QUI S'ENCARREGUIN DE TASQUES ADMINISTRATIVES //**. El nostre consell és que el centre intenti ajustar-se, en la mesura del possible, al model que proposem, encara que queda en la seva mà administrar, si ho desitja i troba justificada la dedicació addicional, altres opcions de seguretat. El model que proposem no requereix l'ús de la utilitat d'administració Super ACL Management, és la solució mes còmoda.
  
-·La configuració per defecte ha estat prevista per a facilitar la màxima flexibilitat i operativitat amb el menor temps de mantenimentEl nostre propòsit ha estat habilitar un sistema que d'inici respongui a les necessitats d'intercanvi documental docentAmb la instal·lació facilitem un aplicatiu desenvolupat en JAVA que permet establir les directives de seguretat per defecte que expliquem a continuació. Cada vegada que s'introdueixen nous usuaris és necessari executar el programa PHPCREATOR, per a refer les directives, incloent als nous usuaris activats. El sistema ofereix a més una utilitat d'administració mitjançant la qual l'administrador pot establir permisos específics, amb tot detall sobre les diferents àrees de treball creades i per crear. **//PERÒ HA DE TENIR-SE EN COMPTE QUE LA GESTIÓ NO AUTOMATITZADA DE PERMISOS DE PROFESSORS I ALUMNES, SOBRE ÀREES DE TREBALL MOLT DIVERSIFICADES, IMPLICA UNA DEDICACIÓ QUANTIOSA DE TEMPS I D'ESFORÇ PER ALS QUI S'ENCARREGUIN DE TASQUES ADMINISTRATIVES//**. El nostre consell és que el centre intenti ajustar-se, en la mesura del possible, al model que proposem, encara que queda en la seva mà administrar, si ho desitja i troba justificada la dedicació addicional, altres opcions de seguretat. El model que proposem no requereix l’ús de la utilitat d’administració Super ACL Management, és la solució mes còmoda.+{{ http://www.sortsystems.es/images/stories/superACL.jpg?600x270 }}
  
-{{:surop:image001.jpg|}}+• Els professors disposen d'un àrea pública individual i també d'un àrea privada. Aquesta última destinada a prendre notes personals sobre els alumnes i sobre les activitats docents. Cada professor té permisos exclusius d'escriptura sobre la seva pròpia àrea i de lectura sobre les pàgines públiques dels seus col·legues. Cap professor està autoritzat a editar les pàgines d'altre professor.
  
-·Els professors disposen d'un àrea pública individual també d'un àrea privada. Aquesta última destinada prendre notes personals sobre els alumnes i sobre les activitats docentsCada professor té permisos exclusius d'escriptura sobre la seva pròpia àrea i de lectura sobre les pàgines públiques dels seus col·legues. Cap professor està autoritzat a editar les pàgines d'altre professor.+• Existeixen àrees de grup-classe (2B, AC, etc). És una zona en la qual els professors centralitzen la informació i tasques de cada grup-classe i a la qual accedeixen els alumnes que corresponQualsevol professor pot editar les pàgines dels diversos grups-classe d'alumnes.
  
-·Existeixen àrees de grup-classe (2B, 3C, etc). És una zona en la qual els professors centralitzen la informació i tasques de cada grup-classe i a la qual accedeixen els alumnes que correspon. Qualsevol professor pot editar les pàgines dels diversos grups-classe d'alumnes.+• Existeix un àrea per a aportar documentació de cadascun dels departaments didàctics. És un àrea amb permisos d'escriptura per al Cap de Departament, encara que resulta llegible per a la resta de la comunitat educativa.
  
-·Existeix un àrea per a aportar documentació de cadascun dels departaments didàcticsÉs un àrea amb permisos d'escriptura per al Cap de Departament, encara que resulta llegible per la resta de la comunitat educativa.+• Existeix un àrea de tutoriaEl tutor del grup inclou allà la informació, programa d'activitats i propostes de treball que considera necessàries per al grup de tutorats. Aquesta informació només queda l'abast dels alumnes als quals afecta i pot ser modificada només pel tutor responsable.
  
-·Existeix un àrea de tutoria. El tutor del grup inclou allà la informacióprograma d'activitats i propostes de treball que considera necessàries per al grup de tutorats. Aquesta informació només queda l'abast dels alumnes als quals afecta pot ser modificada només pel tutor responsable.+• Hem contemplat àrees addicionals d'interès comú pel seu contingutperò d'accés restringit per a la seva edició: Tauler d'anuncis de professors alumnes, revista escolar, etc. Més endavant podràs veure com s'estructuren els permisos d'accés de cadascuna d'elles.
  
-·Existeix un àrea de coordinacióÉs un àrea amb permisos d'escriptura per al coordinador encarregat de cada nivell o matèriaencara que resulta llegible per la resta de la comunitat educativa.+• És decisió de l'Equip de Gestió del centre si el EWC queda a l'abast o no del públic en generalOferix l'atractiu de permetre que els pares dels alumnes estiguin al tant de la interacció que es genera i de les tasques i programes que afecten als seus fills. En tot casaquests usuaris públics només podrien accedir a les àrees de lectura que estan l'abast de TOTS els alumnes i no necessitarien autenticar-se per a poder visualitzar les pàgines. Només caldria autenticar-se si es desitja canviar-les o afegir documentació. De totes maneres, els pares també podrien accedir a les àrees del grup-classe que correspongui utilitzant les dades d'autenticació del seu propi fill.
  
-·Hem contemplat àrees addicionals d'interès comú pel seu contingut, però d'accés restringit per la seva edició: Tauler d'anuncis de professors alumnesrevista escolar, etcMés endavant podràs veure com s'estructuren els permisos d'accés de cadascuna d'elles.+• La possibilitat de l'accés privat de l'alumnat l'àrea pròpia del curs, de la tutoria al quadern digital personalexigeix el manteniment de la base de dades de tots els discents i dels docentsNo només l'alta inicial, sinó l'atenció constant als oblits dels respectius identificadors d'accés.
  
-·És decisió de l'Equip de Gestió del centre si el EWC queda a l'abast o no del públic en general. Oferix l'atractiu de permetre que els pares dels alumnes estiguin al tant de la interacció que es genera i de les tasques i programes que afecten als seus fills. En tot cas, aquests usuaris públics només podrien accedir a les àrees de lectura que estan a l'abast de TOTS els alumnes i no necessitarien autenticar-se per a poder visualitzar les pàgines. Només caldria autenticar-se si es desitja canviar-les o afegir documentació. De totes maneres, els pares també podrien accedir a les àrees del grup-classe que correspongui utilitzant les dades d'autenticació del seu propi fill.+• L'autenticació es porta a terme prement el botó **Entra ** que es troba en el cantó superior dreta de la pàgina d'inici de l'EWC.
  
-·La possibilitat de l'accés privat de l'alumnat a l'àrea pròpia del curs, de la tutoria i al quadern digital personal, exigeix el manteniment de la base de dades de tots els discents i dels docents. No només l'alta inicialsinó l'atenció constant als oblits dels respectius identificadors d'accés.+• També és aconsellable abandonar formalment la connexió una vegada que s'han portat terme les modificacions. **Mantenir una connexió autenticada quan no estàs treballant en l'ordinador deixa la teva pàgina en mans de qualsevol usuari que arribi amb posterioritat **. Abandona amb seguretat la teva connexió prement el botó **Surt **. Recorda que **encara que t'hagis autenticat en la pàgina web de l'institutcaldrà que tornis a fer-lo si vols modificar l'EWC **. Les claus d'accés a l'EWC són exactament les mateixes que les quals utilitzes per a poder entrar en la web del centre.
  
 +• Per defecte, als alumnes no se'ls atorga la possibilitat de pujar fitxers a les seves pàgines personals. És una manera d'evitar la saturació del servidor i d'assegurar-nos enfront de l'ús abusiu de les possibilitats que s'ofereixen. És recomanable fer-lo així en una fase inicial, sense perjudici que una vegada fixades i assumides les bones pràctiques, es decideixi permetre'l.
  
 +• D'acord amb les directives de seguretat establertes, quan un professor se situa sobre una pàgina que ell està autoritzat a modificar, li apareixerà una pestanya etiquetada com **Edita aquesta pàgina **. En cas contrari la pestanya duu el títol de **Mostrar codi **. Ni la pàgina d'inici ni les pàgines d'ajuda són modificables. Els canvis en aquestes últimes pàgines només estan a l'abast de l'administrador del sistema.
  
 +• L'historial de totes les actuacions d'edició (incloent esborrat, pujada d'arxius, etc) queda registrat. Qualsevol versió prèvia d'una pàgina pot revertir-se a voluntat de l'autor en un termini de 20 dies (pot configurar-se un període major, a voluntat). També es grava la identificació de l'ordinador que realitza els canvis, el nom d'usuari i el moment que es porta a terme l'actualització. **Per a reconstruir una versió anterior, l'autor deu situar-se sobre la pàgina corresponent, prémer el botó Revisions anteriors i visualitzar la variant que desitgi reconstruir. Quan la tinguis a la vista, prem el botó d'edició i la graves. Quedarà com versió actual. **
 +\\
  
  
-·L'autenticació es porta a terme prement el botó **Entra** que es troba en el cantó superior dreta de la pàgina d'inici de l’EWC.+====== QUADRE DE CARPETES I FITXERS ======
  
-·També és aconsellable abandonar formalment la connexió una vegada que s'han portat terme les modificacions. **Mantenir una connexió autenticada quan no estàs treballant en l'ordinador deixa la teva pàgina en mans de qualsevol usuari que arribi amb posterioritat**. Abandona amb seguretat la teva connexió prement el botó **Surt**. Recorda que **encara que t'hagis autenticat en la pàgina web de l’institutcaldrà que tornis a fer-lo si vols modificar l’EWC**. Les claus d'accés l’EWC són exactament les mateixes que les quals utilitzes per poder entrar en la web del centre.+| ** CARPETA ** | ** FITXERS ** | ** DESCRIPCIÓ ** | ** LECTURA ** | **ESCRIPTURA ** | 
 +| **/** | ** Inici.txt ** | **Pàgina d'inici. ** | **Professors, alumnes. ** | Administradors | 
 +| ** /Wiki ** | ** *.* ** | **Alberga fitxers d'ajuda i també els fitxers del menú lateral, un per cada bloc d'informació ** | **Todos ** | Només l'administrador | 
 +| ** /UsuarioProfesor/ ** | ** *.* ** | **Fitxers corresponents a la pàgina pública d'aquest professor. Haurà tantes carpetes com usuaris pertanyents al grup de professors. ** | **Todos ** | Professor propietari de la pàgina. | 
 +| ** /afolder/UsuarioAlumno ** | ** *.* ** | **Carpeta que acull a les subcarpetes pertanyents al quadern digital de l'alumne, si ho hagués. ** | **Professors ** | Tots els professors, cada alumne la seva pròpia carpeta. | 
 +| ** /deps ** | ** *.* ** | **Conté les carpetes corresponents a cadascun dels departaments didàctics. ** | **Todos, alumnes, professors ** | Capdep, cadascun al departament que correspongui. | 
 +| ** /deps/capdepangl ** | ** *.* ** | **Pàgines i subcarpetes corresponents al departament d'Anglès. La resta dels departaments s'articulen de la mateixa manera: CAPDEP + quatre lletres identificadores (inicials) del departament, àrea, seminari o secció que correspongui. ** | **Todos, alumnes, professors ** | CapdpanglEls noms dels grups departamentals coincideixen amb el nom de la carpeta que alberga les pàgines documentals del departament. | 
 +| ** /cursos *** *.* ** | **Alberga les carpetes que corresponen a cadascun dels grups-curs d'alumnes. Els cursos d'ESO s'identifiquen com 1A, 2B, 3C1, etc. Els cursos de batxillerat s'identifiquen com 11BAT12BAT, 21BAT, 22BAT, etc. ** | **Professors, [grup-curs que correspon, per exemple: 1ª] ** | Professors
 +| ** /cursos/1A ** | ** *.* ** | **Pàgines corresponents a les diferents matèries del grup 1A. Serà necessari elaborar una pàgina d'inici amb els enllaços a les pàgines que corresponguin les assignatures d'aquest grup-curs. ** | **Professors, 1ª ** | Professors. | 
 +| ** /tutor ** | ** *.* ** | **Alberga les pàgines corresponents al programa de cada tutoria. El tutor elaborarà una pàgina d'enllaços amb les diverses categories que intentarà abordar en aquesta secció. ** | **Professors, Alumnes del grup que correspon ** | Tutor que correspongui i alumnes del grup-curs que correspongui. | 
 +| ** /tutor/1A ** | ** *.* ** | **Pàgines de la tutoria del grup-curs 1A. ** | **Professors, 1A. ** | Tutor1A. | 
 +| ** /rev ** | ** *.* ** | **Subcarpetes i pàgines corresponents a la revista escolar ** | **Professors, alumnes ** | Professors, revalu. | 
 +| ** /pripro ** | ** *.* ** | **Conté una subcarpeta per cada usuari professor. Constituïx un diari de notes del professor, només accessible per a ell mateix. ** | **Propietari de la carpeta (usuari específic) ** | Propietari de la carpeta (usuari específic). | 
 +| ** /surop ** | ** *.* ** | **Alberga pàgines i subcarpetes corresponents al tauler d'anuncis dels professors (documentació docent d'accés corporatiu). ** | **Professors ** | Professors. | 
 +| **/suroa ** | ** *.* ** | **Alberga pàgines i subcarpetes corresponents al tauler d'anuncis dels alumnes. ** | Professors, alumnes | Professors, suroa|
  
-·Per defecte, als alumnes no se'ls atorga la possibilitat de pujar fitxers a les seves pàgines personals. És una manera d'evitar la saturació del servidor i d'assegurar-nos enfront de l'ús abusiu de les possibilitats que s'ofereixen. És recomanable fer-lo així en una fase inicial, sense perjudici que una vegada fixades i assumides les bones pràctiques, es decideixi permetre'l.+\\
  
-·D'acord amb les directives de seguretat establertes, quan un professor se situa sobre una pàgina que ell està autoritzat a modificar, li apareixerà una pestanya etiquetada com **Edita aquesta pàgina**. En cas contrari la pestanya duu el títol de **Mostrar codi**. Ni la pàgina d'inici ni les pàgines d'ajuda són modificables. Els canvis en aquestes últimes pàgines només estan a l'abast de l'administrador del sistema. 
  
-·L'historial de totes les actuacions d'edició (incloent esborrat, pujada d'arxius, etc) queda registrat. Qualsevol versió prèvia d'una pàgina pot revertir-se a voluntat de l'autor en un termini de 20 dies (pot configurar-se un període major, a voluntat). També es grava la identificació de l'ordinador que realitza els canvis, el nom d'usuari i el moment que es porta a terme l'actualització. **Per a reconstruir una versió anterior, l'autor deu situar-se sobre la pàgina corresponent, prémer el botó Revisions anteriors i visualitzar la variant que desitgi reconstruir. Quan la tinguis a la vista, prem el botó d'edició i la graves. Quedarà com versió actual.** 
  
-**//QUADRE DE CARPETES I FITXERS //** 
  
-| CARPETA | FITXERS | DESCRIPCIÓ | LECTURA | **ESCRIPTURA** | 
-| / | **Inici.txt** | **Pàgina d’inici.** | **Professors, alumnes.** | Administradors | 
-| /Wiki | ***.*** | **Alberga fitxers d'ajuda i també els fitxers del menú lateral, un per cada bloc d'informació** |  | Només l’administrador | 
-| /UsuarioProfesor/ | ***.* ** | **Fitxers corresponents a la pàgina pública d'aquest professor. Haurà tantes carpetes com usuaris pertanyents al grup de professors.** | **Tots** | Professor propietari de la pàgina. | 
-| /afolder/UsuarioAlumno | ***.*** | **Carpeta que acull a les subcarpetes pertanyents al quadern digital de l'alumne, si ho hagués.** | **Professors** | Tots els professors, cada alumne a la seva pròpia carpeta. | 
-| /deps | ***.*** | **Conté les carpetes corresponents a cadascun dels departaments didàctics. ** | **Tots, alumnes, professors** | Capdep, cadascun al departament que correspongui. | 
-| /deps/capdepangl | ***.*** | **Pàgines i subcarpetes corresponents al departament d'Anglès. La resta dels departaments s'articulen de la mateixa manera: CAPDEP + quatre lletres identificadores (inicials) del departament, àrea, seminari o secció que correspongui.** | **Tots, alumnes, professors** | Capdpangl. Els noms dels grups departamentals coincideixen amb el nom de la carpeta que alberga les pàgines documentals del departament. | 
-| /cursos | ***.*** | **Alberga les carpetes que corresponen a cadascun dels grups-curs d'alumnes. Els cursos d'ESO s'identifiquen com 1A, 2B, 3C1, etc. Els cursos de batxillerat s'identifiquen com 11BAT, 12BAT, 21BAT, 22BAT, etc. ** | **Professors** | Professors. | 
-| /cursos/1A | ***.*** | **Pàgines corresponents a les diferents matèries del grup 1A. Serà necessari elaborar una pàgina d'inici amb els enllaços a les pàgines que corresponguin a les assignatures d'aquest grup-curs.** | **Professors, alumnes de 1A (1er ESO A)** | Professors. | 
-| /tutor | ***.*** | **Alberga les pàgines corresponents al programa de cada tutoria. El tutor elaborarà una pàgina d'enllaços amb les diverses categories que intentarà abordar en aquesta secció. ** | **Professors, Alumnes del grup que correspon** | Tutor que correspongui i alumnes del grup-curs que correspongui. | 
-| /tutor/1A | ***.*** | **Pàgines de la tutoria del grup-curs 1A. ** | **Professors, alumnes de 1A (1 ESO A)** | Tutor1A. | 
-| /coordina | ***.*** | **Conté les carpetes corresponents a cadascun dels departaments didàctics.** | **Tots, alumnes, professors** | Coordinador, cadascun en la coordinació que correspongui. | 
-| /coordina/coordina1ESO | ***.*** | **Pàgines i subcarpetas corresponents a la coordinació de 1º d'ESO. La resta de les coordinacions s'articulen de la mateixa manera: COORDINA + lletres identificadores del departament, àrea, seminari o secció que correspongui.** | **Tots, alumnes, professors** | Coordina1ESO. Els noms dels grups de coordinació coincideixen amb el nom de la carpeta que alberga les pàgines documentals de la coordinació. | 
-| /rev | ***.*** | **Subcarpetes i pàgines corresponents a la revista escolar** | **Professors,\\  alumnes** | Professors, revalu. | 
-| /pripro | ***.*** | **Conté una subcarpeta per cada usuari professor. Constiteix un diari de notes del professor, només accessible per a ell mateix.** | **Propietari de la carpeta (usuari específic)** | **Propietari de la carpeta (usuari específic)** | 
-| /surop | ***.*** | **Alberga pàgines i subcarpetes corresponents al tauler d'anuncis dels professors (documentació docent d'accés corporatiu).** | **Professors** | professors. | 
-| **/**suroa | *.* | **Alberga pàgines i subcarpetes corresponents al tauler d'anuncis dels alumnes. ** | **Professors, alumnes del grup alusuro** | professors, alusuro | 
-| **/**gc | *.* | **Alberga pàgines i subcarpetes corresponents als grups de cooperació. Serà necessari elaborar una pàgina d'inici amb els enllaços als grups de cooperació.** | **Tots,\\  alumnes,\\  professors** | administrador | 
-| /gc/gcteatre | *.* | **Alberga pàgines i subcarpetes corresponents al grups de cooperació de teatre.** | **Tots,\\  alumnes,\\  professors** | gcteatre (alumnes i professors es tracten per igual; han de pertànyer al grup per poder escriure) | 
  
-**//QUADRE BÀSIC DE GRUPS DE TREBALL I PERMISOS PREVISTOS//** 
  
-****+====== QUADRE BÀSIC DE GRUPS DE TREBALL I PERMISOS PREVISTOS ======
  
-Identific. | Descripció | LECTURA | **ESCRIPTURA** | +** IDENTIFIC.** ** DESCRIPCIÓ ** ** LECTURA ** | **ESCRIPTURA **               
-| Professors | **Tots els docents. Alguns d'ells poden formar part ocasional o permanent-ment d'altres grups.** | **P****OT LLEGIR: ****Totes les pàgines del EWC, excepte en les quals corresponen a l'àrea privada d'altres professors. ****NO POT LLEGIR:** | POT ESCRIURE:\\  La seva pàgina personal pública. Accessible a tots, alumnes i professors.\\  La seva pàgina personal privada (anotacions del diari). Accessible a ell mateix.\\  Les diverses pàgines del grup (matemàtiques de 1A, matemàtiques de 12bat, etc. Són accessibles per als alumnes del grup específic i per a tots els professors. \\  A la pàgina de la tutoria del grup que li correspon, si fos el cas. \\  Les pàgines del tauló d'anunci dels professors. \\  Les pàgines del tauló d'anunci dels alumnes. \\  - Les pàgines de la revista escolar. \\  Les pàgines d'un alumne determinat.NO POT ESCRIURE:\\  A les pàgines de documentació general dels departaments (reservades al Cap de Departament). \\  A les pàgines públiques d'altre professor. \\  A les pàgines d'ajuda i de menús generals del EWC. \\  A les pàgines corresponents a la tutoria dels grups dels quals no és tutor.\\ \\ +** Professors ** | **Tots els docents. Alguns d'ells poden formar part ocasional o permanentment d'altres grups. ** | **POT LLEGIR: **\\  * Totes les pàgines del EWC, excepte en les quals corresponen a l'àrea privada d'altres professors. **POT ESCRIURE:**\\  La seva pàgina personal pública. Accessible a tots, alumnes i professors.\\  La seva pàgina personal privada (anotacions del diari). Accessible a ell mateix.\\  Les diverses pàgines del grup (matemàtiques de 1A, matemàtiques de 12bat, etc. Són accessibles per als alumnes del grup específic i per a tots els professors.\\  A la pàgina de la tutoria del grup que li correspon, si fos el cas.\\  Les pàgines del tauló d'anunci dels professors.\\  Les pàgines del tauló d'anunci dels alumnes.\\    * Les pàgines de la revista escolar.\\  Les pàgines d'un alumne determinat.\\  **NO POT ESCRIURE: **\\  A les pàgines de documentació general dels departaments (reservades al Cap de Departament).\\  A les pàgines públiques d'altre professor.\\  A les pàgines d'ajuda i de menús generals del EWC.\\  A les pàgines corresponents a la tutoria dels grups dels quals no és tutor. | 
-| Alumnes | **Tots els alumnes del centre. Tots ells, a més pertanyen a un grup-curs (1A, 4B, etc). Alguns d'ells pertanyeran a més a altres grups com el grup revista (revalu) ** | **ON POT LLEGIR:\\  Pàgina pròpia si la tingués. \\  Pàgina de documentació dels diversos departaments. \\  Pàgina d'informació del grup al que pertany (1A, 2B, etc). \\  Pàgina de la tutoria que li afecta.\\  Pàgina del Tauler d'anuncis dels alumnes. \\  Pàgines d'informació genèrica destinades als alumnes (Ajuda). ****ON NO POT LLEGIR: \\  Les pàgines d'altres alumnes. \\  A les pàgines corresponents als grups classe als quals no pertany. \\  A les pàgines de les tutories d'altres grups. \\  A les pàgines del Tauler d'anuncis de professors. \\  A les pàgines d'ajuda destinades al professorat. \\  A les pàgines d'informació privada del professorat.\\ \\ ** | **ON POT ESCRIURE:**A les pàgines específiques del seu perfil.En /suroa (tauler d'anuncis d'alumnes), si forma part d'aquest grup d'alumnes.En /rev (Revista), si forma part del grup. | +** Alumnes ** | **Tots els alumnes del centre. Tots ells, a més pertanyen a un grup-curs (1A, 4B, etc). Alguns d'ells pertanyeran a més a altres grups com el grup revista (revalu) ** | **ON POT LLEGIR: **\\  Pàgina pròpia si la tingués.\\  Pàgina de documentació dels diversos departaments.\\  Pàgina d'informació del grup al que pertany (1A, 2B, etc).\\  Pàgina de la tutoria que li afecta.\\  Pàgina del Tauler d'anuncis dels alumnes.\\  Pàgines d'informació genèrica destinades als alumnes (Ajuda).\\  **ON NO POT LLEGIR: **\\  Les pàgines d'altres alumnes.\\  A les pàgines corresponents als grups classe als quals no pertany.\\  A les pàgines de les tutories d'altres grups.\\  A les pàgines del Tauler d'anuncis de professors.\\  A les pàgines d'ajuda destinades al professorat.\\  A les pàgines d'informació privada del professorat. | **ON POT ESCRIURE: **\\  * A les pàgines específiques del seu perfil.\\  * En /suroa (tauler d'anuncis d'alumnes), si forma part d'aquest grup d'alumnes.\\  * En /rev (Revista), si forma part del grup. | 
-| Capdep, capdepangl, capdepcast, etc. | **Els caps de departament. Cadascun d'ells té un identificador específic de 4 lletres que s'afegix al grup genèric\\ \\ ** | **Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos de lectura. ** | Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos d'escriptura. A més disposen de permisos exclusius sobre la pàgina documental del departament que correspongui. | +** Capdep, capdepangl, capdepcast, etc. ** | **Els caps de departament. Cadascun d'ells té un identificador específic de 4 lletres que s'afegix al grup genèric ** | Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos de lectura. | Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos d'escriptura. A més disposen de permisos exclusius sobre la pàgina documental del departament que correspongui. | 
-| Tutor, tutor1B, tutor22bat, etc. | **Són els responsables de tutoria dels diversos grups-curs. A l'identificador “tutor” s'afegeixen les lletres d'identificació del grup-curs.\\ \\ ** | **Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos de lectura.** | Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos d'escriptura. A més disposen de permisos exclusius sobre la pàgina de tutoria del grup-curs que els correspon. | +** Tutor, tutor1B, tutor22bat, etc. ** | **Són els responsables de tutoria dels diversos grups-curs. A l'identificador “tutor” s'afegeixen les lletres d'identificació del grup-curs. ** | Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos de lectura. | Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos d'escriptura. A més disposen de permisos exclusius sobre la pàgina de tutoria del grup-curs que els correspon. | 
-| coordina1B,\\  coordinainfo, etc. | **Els coordina-dors. A l'identificador “coordina” s'afegixen les lletres d'iden-tificació de la coordinació.\\ \\ ** | **Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura. ** | Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos d'escriptura. A més disposen de permisos exclusius sobre la pàgina de coordinació que correspongui. | +| ** Revalu ** | **Grup d'alumnes que s'encarrega de l'edició de la revista del centre. ** | Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura. | Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos d'escriptura. A més tenen permisos d'escriptura, compartits amb professors, sobre les pàgines de la revista (/rev). | 
-| revalu | **Grup d'alumnes que s'encarrega de l'edició de la revista del centre.\\ \\ ** | **Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura. ** | Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos d'escriptura. A més tenen permisos d'escriptura, compartits amb professors, sobre les pàgines de la revista (/rev). | +** Suroa ** | **Grup d'alumnes encarregats de mantenir el tauler d'anuncis. ** | Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura. | A més dels permisos d'escriptura que corresponen al grup alumnes genèric, poden escriure en les pàgines que pengen de /suroa, prerrogativa que comparteixen també amb tots els professors. | 
-alusuro | **Grup d'alumnes encarregats de mantenir el tauler d'anuncis.** | **Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura.** | A més dels permisos d'escriptura que corresponen al grup alumnes genèric, poden escriure en les pàgines que pengen de /suroa, prerrogativa que comparteixen també amb tots els professors.\\ \\ +**1B, 2C , 3B, 11BAT, 22BAT, etc ** | ** Corresponen als grups-curs. ** | Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura. \\  A més disposen de permisos de lectura específic per a les pàgines del grup-curs que pertanyen i també per a les pàgines de tutoria que els correspongui. | Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos d'escriptura. Els seus permisos d'escriptura, tret que formin part dels grups suroa o revalu, es restringeixen a la seva pròpia pàgina personal (/afolder/xxx). |
-| 1B, 2C, 3B, 11BAT, 22BAT, etc | **Corresponen als grups-curs. ** | **Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura. \\  A més disposen de permisos de lectura específic per a les pàgines del grup-curs que pertanyen i també per a les pàgines de tutoria que els correspongui.\\ \\ ** | Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos d'escriptura. Els seus permisos d'escriptura, tret que formin part dels grups alusuro o revalu, es restringeixen a la seva pròpia pàgina personal (/afolder/xxx). +
-| gcteatre, gcpoesia, gcastrologia,etc. | **Corresponen als diferents grups de cooperació de l’institut.** | **Tots els usuaris poden llegir aquestes pàgines.** | Ja siguien alumnes o professors, només els usuaris que pertanyin al grup de cooperació podran escriure a la carpeta de /gc corresponent. Per exemple, un usuari del grup gcteatre podrà escriure a la carpeta del grup de cooperació de teatre: /gc/gcteatre |+
  
-**RECOMANACIONS PER QUAN S'ENTREN ELS NOMS DELS GRUPS I ES REALITZEN ALTRES TASQUES D'ADMINISTRACIÓ D'USUARIS A L’ EWC:**+\\ 
 +**RECOMANACIONS PER QUAN S'ENTREN ELS NOMS DELS GRUPS I ES REALITZEN ALTRES TASQUES D'ADMINISTRACIÓ D'USUARIS A LEWC: **
  
-·Els noms dels grups van separats per comes, excepte l'últim grup a que pertany un usuari, al que no ha de seguir cap signe de puntuació. No deuen col·locar-se espais entre grup i grup. Exemple de grups al que pot pertànyer un alumne: alumnes,1A,rev,suroa+• Els noms dels grups van separats per comes, excepte l'últim grup a que pertany un usuari, al que no ha de seguir cap signe de puntuació. No deuen col·locar-se espais entre grup i grup. Exemple de grups al que pot pertànyer un alumne: alumnes,1A,rev,suroa
  
-·Els noms dels grups referents als cursos han de començar amb signe numèric, a més qualsevol altre grup que no sigui referent als cursos mai començarà amb signe numèric. Per exemple, el curs 1ESO A, haurà de començar per “…1 .”. En canvi si tenim dos grups de teatre no podem cridar-los 1gcteatre i 2gcteatre, seguint la regla proposada els noms d'aquests grups seran: gcteatre1 i gcteatre2 .+• Els noms dels grups s'escriuran sempre en minúscula.
  
-·Un professor ha de pertànyer obligadamente al grup professors, però si és tutor també al grup que identifica la tutoria que li correspon (per exemple: tutor1B). Si és Cap de Departament pertanyerà al grup que identifica el departament (per exemple: capdepangl). Si és Coordinador pertanyerà al grup que identifica la coordinació (per exemple: coordina1ESO). També pot pertànyer a altres grups com rev,surop i, excepcionalment, al grup d'administradors.+• Un professor ha de pertànyer obligadament al grup professors, però si és tutor també al grup “tutor” i al que identifica la tutoria que li correspon (per exemple: tutor,tutor1B). Si és Cap de Departament pertanyerà al grup capdep. Un mateix professor no pot ser tutor i cap de departament al mateix temps, normalment. També pot pertànyer a altres grups com rev,surop i, excepcionalment, al grup d'administradors.
  
-·Els noms d'usuari de professor i d'alumne és convenient que segueixin un criteri uniforme. Mai pot haver dos noms d'usuaris coincidents. Una regla podria ser: INICIAL-DEL-NOM + PRIMER-COGNOM. En cas de coincidència, podria agregar-se la inicial del segon cognom. No pot haver espais en blanc en els noms dels usuaris, però es poden posar guions mitjos o bé guions de subratllat (underscore), encara que vam aconsellar que s'evitin en la mesura del possible. Evitem també els accents. Per regla general, el nom d'usuari ha de ser fàcil de recordar i no deu donar lloc a confusió. Si el nom d'usuari és segur i fàcil del recordar els titubejos i frustracions a l'hora d'entrar en el EWC seran menors.+• Els noms d'usuari de professor i d'alumne és convenient que segueixin un criteri uniforme. Mai pot haver dos noms d'usuaris coincidents. Una regla podria ser: INICIAL-DEL-NOM + PRIMER-COGNOM. En cas de coincidència, podria agregar-se la inicial del segon cognom. No pot haver espais en blanc en els noms dels usuaris, però es poden posar guions mitjos o bé guions de subratllat (underscore), encara que vam aconsellar que s'evitin en la mesura del possible. Evitem també els accents. Per regla general, el nom d'usuari ha de ser fàcil de recordar i no deu donar lloc a confusió. Si el nom d'usuari és segur i fàcil del recordar els titubejos i frustracions a l'hora d'entrar en el EWC seran menors.
  
-·El nom complet dels usuaris ha de seguir el següent format: 1er. Cognom 2doCognomNomD'aquesta manera facilitem l'ordenació d'usuaris en els llistats.+• La contrasenya és personal, privadaPer a mantenir la privadesa és millor la combinació de majúscules i minúscules en la mateixaaixí com una extensió superior a 6 caràctersPoden incloure's espais en blanc. Insistim en la necessitat que resulti fàcilment recordable per part de l'usuari, d'una altra manera la càrrega de treball correctiu sobre el professor o administrador serà excessiva.
  
-·La contrasenya és personalprivada. Per a mantenir la privadesa és millor la combinació de majúscules minúscules en la mateixa, així com una extensió superior a 6 caràctersPoden incloure's espais en blanc. Insistim en la necessitat que resulti fàcilment recordable per part de l'usuari, d'una altra manera la càrrega de treball correctiu sobre el professor o administrador serà excessiva.+• Les contrasenyes no es poden reconstruirel sistema d'administració no les recorda. Per això és convenient mantenir una taula auxiliar (Excel o Access poden servir) amb els noms dels usuaris del centre actualitzar-la cada vegada que es realitzen canvisUna alternativa és que l'administrador canviï la contrasenya corresponent cada vegada que un alumne o altre professor s'oblidi de la mateixa. Però l'administrador no sempre està a l'abast i no tots els professors deurien ser administradors.
  
-·Les contrasenyes no es poden reconstruir, el sistema d'administració no les recorda. Per això és convenient mantenir una taula auxiliar (Excel o Access poden servir) amb els noms dels usuaris del centre i actualitzar-la cada vegada que es realitzen canvis. Una alternativa és que l'administrador canviï la contrasenya corresponent cada vegada que un alumne o altre professor s'oblidi de la mateixa. Però l'administrador no sempre està a l'abast i no tots els professors deurien ser administradors. +• Els noms dels grups de treball departamentals, tutorials i de cursos només són importants a l'efecte d'establir adequadament els enllaços que corresponguin en el menú lateral, perquè els permisos els genera el PHPCREATOR i en conseqüència, s'ha de mantenir un document amb els noms dels grups-curs, nom de les tutories específiques, noms dels departaments. Aquests NAMESPACES són els quals determinen els enllaços i el seu canvi o ampliació determinarà també un canvi en els enllaços del menú lateral (TUTORIES, DEPARTAMENTS, CURSOS): NO T'OBLIDIS DE MANTENIR UN DOCUMENT SEPARAT I ACTUALITZAT AMB AQUESTES REFERÈNCIES.
- +
-·Els noms dels grups de treball departamentals, tutorials i de cursos només són importants a l'efecte d'establir adequadament els enllaços que corresponguin en el menú lateral, perquè els permisos els genera el PHPCREATOR i en conseqüència, s'ha de mantenir un document amb els noms dels grups-curs, nom de les tutories específiques, noms dels departaments. Aquests NAMESPACES són els quals determinen els enllaços i el seu canvi o ampliació determinarà també un canvi en els enllaços del menú lateral (TUTORIES, DEPARTAMENTS, CURSOS): NO TOBLIDIS DE MANTENIR UN DOCUMENT SEPARAT I ACTUALITZAT AMB AQUESTES REFERÈNCIES.+