Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:matdeps [2011/09/26 09:51]
admin
wiki:matdeps [2015/12/21 20:58] (actual)
administrador
Línia 1: Línia 1:
-====== Materials dels Departaments i Caps de Departament . 2011-2012======+====== Materials dels Departaments i Caps de Departament . 2015-2016======
  
 Recordeu que només els caps de departament poden editar els continguts dels respectius departaments. Recordeu que només els caps de departament poden editar els continguts dels respectius departaments.
Línia 7: Línia 7:
  
 ^ Departament ^ Cap de Departament           ^ Espai Web Compartit ^ ^ Departament ^ Cap de Departament           ^ Espai Web Compartit ^
-|Castellà|SERRANOLídia|[[deps:capdepmate:capdepmate|EWC del departament]]| +|Atenció Qualitativa|RUSSIÑOLSusana|[[deps:capdepaten:capdepaten|EWC del departament]]| 
-|Català|VIDAL IGLESIAS, Vinyet|[[deps:capdepcata:capdepcata|EWC del departament]]| +|Castellà|VIDAL IGLESIAS, Vinyet|[[deps:capdepcast:capdepcast|EWC del departament]]| 
-|Llengües Estrangeres|BONET FARRANNeus|[[deps:capdepestr:capdepestr|EWC del departament]]|+|Català|REGAL, Salvador|[[deps:capdepcata:capdepcata|EWC del departament]]| 
 +|Ciències Naturals|MARGARITRosa|[[deps:capdepnatu:capdepnatu|EWC del departament]]|
 |Ciències Socials|BIELSA, Toni|[[deps:capdepsoci:capdepsoci|EWC del departament]]| |Ciències Socials|BIELSA, Toni|[[deps:capdepsoci:capdepsoci|EWC del departament]]|
-|Matemàtiques|SERRANOLídia|[[deps:capdepmate:capdepmate|EWC del departament]]| +|Educació Visual i Plàstica|CARANDELL GOTTSCHEWSKYJuli|[[deps:capdepplas:capdepplas|EWC del departament]]| 
-|Ciències Naturals|COLILLES CALVETMontserrat|[[deps:capdepnatu:capdepnatu|EWC del departament]]| +|Gestió Administrativa|CÀMBARA SAAVEDRANúria / ALBERT, Anna|[[deps:capdepgadm:capdepgadm|EWC del departament]]| 
-|Tecnologia|OSETE VIDALPilar|[[deps:capdeptecn:capdeptecn|EWC del departament]]| +|Llengües Estrangeres|SEWELLÀmber|[[deps:capdepestr:capdepestr|EWC del departament]]| 
-|Expressió|CAMPAÑÀ BARCELÓEstela|[[deps:capdepexpr:capdepexpr|EWC del departament]]| +|Matemàtiques|NUÑEZMontse |[[deps:capdepmate:capdepmate|EWC del departament]]| 
-|Gestió Administrativa|CÀMBARA SAAVEDRANúria|[[deps:capdepgadm:capdepgadm|EWC del departament]]| +|Tecnologia|DOMINGO MEDINAIvan|[[deps:capdeptecn:capdeptecn|EWC del departament]]| 
-|Atenció Qualitativa|RUSSIÑOL, Susana|[[deps:capdepaten:capdepaten|EWC del departament]]| +|PQPI|Estrella del Mar Nuñez i Manel Iglesias|[[deps:capdeppqpi:capdeppqpi|EWC del departament]]| 
- +|Educació Física|Estela Campañà i Lluís Pinto|[[deps:capdepefis:capdepefis|EWC del departament]]| 
 +|Educació Musica|PUERTAS, David|[[deps:capdepmusi:capdepmusi|EWC del departament]]|