Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:matdeps [2014/11/17 19:39]
administrador
wiki:matdeps [2015/12/21 20:58] (actual)
administrador
Línia 1: Línia 1:
-====== Materials dels Departaments i Caps de Departament . 2014-2015======+====== Materials dels Departaments i Caps de Departament . 2015-2016======
  
 Recordeu que només els caps de departament poden editar els continguts dels respectius departaments. Recordeu que només els caps de departament poden editar els continguts dels respectius departaments.
Línia 9: Línia 9:
 |Atenció Qualitativa|RUSSIÑOL, Susana|[[deps:capdepaten:capdepaten|EWC del departament]]| |Atenció Qualitativa|RUSSIÑOL, Susana|[[deps:capdepaten:capdepaten|EWC del departament]]|
 |Castellà|VIDAL IGLESIAS, Vinyet|[[deps:capdepcast:capdepcast|EWC del departament]]| |Castellà|VIDAL IGLESIAS, Vinyet|[[deps:capdepcast:capdepcast|EWC del departament]]|
-|Català|PEDROLAPatricia|[[deps:capdepcata:capdepcata|EWC del departament]]| +|Català|REGALSalvador|[[deps:capdepcata:capdepcata|EWC del departament]]| 
-|Ciències Naturals|COLILLES CALVETMontserrat|[[deps:capdepnatu:capdepnatu|EWC del departament]]|+|Ciències Naturals|MARGARITRosa|[[deps:capdepnatu:capdepnatu|EWC del departament]]|
 |Ciències Socials|BIELSA, Toni|[[deps:capdepsoci:capdepsoci|EWC del departament]]| |Ciències Socials|BIELSA, Toni|[[deps:capdepsoci:capdepsoci|EWC del departament]]|
 |Educació Visual i Plàstica|CARANDELL GOTTSCHEWSKY, Juli|[[deps:capdepplas:capdepplas|EWC del departament]]| |Educació Visual i Plàstica|CARANDELL GOTTSCHEWSKY, Juli|[[deps:capdepplas:capdepplas|EWC del departament]]|
-|Gestió Administrativa|CÀMBARA SAAVEDRA, Núria / VILLOROSònia|[[deps:capdepgadm:capdepgadm|EWC del departament]]| +|Gestió Administrativa|CÀMBARA SAAVEDRA, Núria / ALBERTAnna|[[deps:capdepgadm:capdepgadm|EWC del departament]]| 
-|Llengües Estrangeres|BONET FARRANNeus|[[deps:capdepestr:capdepestr|EWC del departament]]| +|Llengües Estrangeres|SEWELLÀmber|[[deps:capdepestr:capdepestr|EWC del departament]]| 
-|Matemàtiques| |[[deps:capdepmate:capdepmate|EWC del departament]]|+|Matemàtiques|NUÑEZ, Montse |[[deps:capdepmate:capdepmate|EWC del departament]]|
 |Tecnologia|DOMINGO MEDINA, Ivan|[[deps:capdeptecn:capdeptecn|EWC del departament]]| |Tecnologia|DOMINGO MEDINA, Ivan|[[deps:capdeptecn:capdeptecn|EWC del departament]]|
- 
-<html><!--  
-|Expressió|CAMPAÑÀ BARCELÓ, Estela|[[deps:capdepexpr:capdepexpr|EWC del departament]]| 
 |PQPI|Estrella del Mar Nuñez i Manel Iglesias|[[deps:capdeppqpi:capdeppqpi|EWC del departament]]| |PQPI|Estrella del Mar Nuñez i Manel Iglesias|[[deps:capdeppqpi:capdeppqpi|EWC del departament]]|
---></html>+|Educació Física|Estela Campañà i Lluís Pinto|[[deps:capdepefis:capdepefis|EWC del departament]]| 
 +|Educació Musica|PUERTAS, David|[[deps:capdepmusi:capdepmusi|EWC del departament]]|