Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:matdeps [2015/07/13 18:33]
administrador
wiki:matdeps [2015/12/21 20:58] (actual)
administrador
Línia 10: Línia 10:
 |Castellà|VIDAL IGLESIAS, Vinyet|[[deps:capdepcast:capdepcast|EWC del departament]]| |Castellà|VIDAL IGLESIAS, Vinyet|[[deps:capdepcast:capdepcast|EWC del departament]]|
 |Català|REGAL, Salvador|[[deps:capdepcata:capdepcata|EWC del departament]]| |Català|REGAL, Salvador|[[deps:capdepcata:capdepcata|EWC del departament]]|
-|Ciències Naturals|COLILLES CALVETMontserrat|[[deps:capdepnatu:capdepnatu|EWC del departament]]|+|Ciències Naturals|MARGARITRosa|[[deps:capdepnatu:capdepnatu|EWC del departament]]|
 |Ciències Socials|BIELSA, Toni|[[deps:capdepsoci:capdepsoci|EWC del departament]]| |Ciències Socials|BIELSA, Toni|[[deps:capdepsoci:capdepsoci|EWC del departament]]|
 |Educació Visual i Plàstica|CARANDELL GOTTSCHEWSKY, Juli|[[deps:capdepplas:capdepplas|EWC del departament]]| |Educació Visual i Plàstica|CARANDELL GOTTSCHEWSKY, Juli|[[deps:capdepplas:capdepplas|EWC del departament]]|
Línia 17: Línia 17:
 |Matemàtiques|NUÑEZ, Montse |[[deps:capdepmate:capdepmate|EWC del departament]]| |Matemàtiques|NUÑEZ, Montse |[[deps:capdepmate:capdepmate|EWC del departament]]|
 |Tecnologia|DOMINGO MEDINA, Ivan|[[deps:capdeptecn:capdeptecn|EWC del departament]]| |Tecnologia|DOMINGO MEDINA, Ivan|[[deps:capdeptecn:capdeptecn|EWC del departament]]|
-|Expressió|CAMPAÑÀ BARCELÓ, Estela|[[deps:capdepexpr:capdepexpr|EWC del departament]]| 
 |PQPI|Estrella del Mar Nuñez i Manel Iglesias|[[deps:capdeppqpi:capdeppqpi|EWC del departament]]| |PQPI|Estrella del Mar Nuñez i Manel Iglesias|[[deps:capdeppqpi:capdeppqpi|EWC del departament]]|
 +|Educació Física|Estela Campañà i Lluís Pinto|[[deps:capdepefis:capdepefis|EWC del departament]]|
 +|Educació Musica|PUERTAS, David|[[deps:capdepmusi:capdepmusi|EWC del departament]]|