wiki:professors - Espai Web Cooperatiu IES CAN PUIG

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:professors [2018/03/21 18:13]
administrador
wiki:professors [2018/07/16 18:29] (actual)
administrador
Línia 1: Línia 1:
 ====== Llistat de tots els professors ====== ====== Llistat de tots els professors ======
-====== CURS 2017 - 2018 ======+====== CURS 2018 - 2019 ======
  
 ^ Nom ^Espai Web Compartit ^ Username ^ ^ Nom ^Espai Web Compartit ^ Username ^
Línia 11: Línia 11:
 |BARBER, Toni|[[tbarber:tbarberini|EWC]]|tbarber| |BARBER, Toni|[[tbarber:tbarberini|EWC]]|tbarber|
 |BAUÇÀ, Gabriel angel|[[gabauca:gabaucaini|EWC]]|gabauca| |BAUÇÀ, Gabriel angel|[[gabauca:gabaucaini|EWC]]|gabauca|
 +|BELTRAN, Marta|[[mbeltran:mbeltranini|EWC]]|mbeltran|
 |BESORA, Elisenda|[[ebesora:ebesoraini|EWC]]|ebesora| |BESORA, Elisenda|[[ebesora:ebesoraini|EWC]]|ebesora|
 |BIELSA, Toni|[[tbielsa:tbielsaini|EWC]]|tbielsa| |BIELSA, Toni|[[tbielsa:tbielsaini|EWC]]|tbielsa|
Línia 36: Línia 37:
 |MARGARIT, Rosa|[[rmargarit:rmargaritini|EWC]]|rmargarit| |MARGARIT, Rosa|[[rmargarit:rmargaritini|EWC]]|rmargarit|
 |MARTÍNEZ, David|[[dmartinez:dmartinezini|EWC]]|dmartinez| |MARTÍNEZ, David|[[dmartinez:dmartinezini|EWC]]|dmartinez|
 +|MATARÓ, Roser|[[rmataro:rmataroini|EWC]]|rmataro|
 |MESTRE, Jordi|[[jmestre:jmestreini|EWC]]|jmestre| |MESTRE, Jordi|[[jmestre:jmestreini|EWC]]|jmestre|
 |MIRALLES, Monica|[[mmiralles:mmirallesini|EWC]]|mmiralles| |MIRALLES, Monica|[[mmiralles:mmirallesini|EWC]]|mmiralles|
Línia 53: Línia 55:
 |REGAL, Salvador|[[sregal:sregalini|EWC]]|sregal| |REGAL, Salvador|[[sregal:sregalini|EWC]]|sregal|
 |RESA, Sergi|[[sresa:sresaini|EWC]]|sresa| |RESA, Sergi|[[sresa:sresaini|EWC]]|sresa|
 +|ROMANYÓ, Gemma|[[gromanyo:gromanyoini|EWC]]|gromanyo|
 |RUIZ, Belem|[[bruiz:bruizini|EWC]]|bruiz| |RUIZ, Belem|[[bruiz:bruizini|EWC]]|bruiz|
 |RUSCALLEDA, Carla|[[cruscalleda:cruscalledaini|EWC]]|cruscalleda| |RUSCALLEDA, Carla|[[cruscalleda:cruscalledaini|EWC]]|cruscalleda|