Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:professors [2019/09/05 20:15]
administrador
wiki:professors [2019/10/12 10:56] (actual)
administrador
Línia 25: Línia 25:
 |GARCÍA, Dolors|[[dgarcia:dgarciaini|EWC]]|dgarcia| |GARCÍA, Dolors|[[dgarcia:dgarciaini|EWC]]|dgarcia|
 |GARCÍA, Raquel|[[rgarcia:rgarciaini|EWC]]|rgarcia| |GARCÍA, Raquel|[[rgarcia:rgarciaini|EWC]]|rgarcia|
 +|GÁZQUEZ, Lídia|[[lgazquez:lgazquezini|EWC]]|lgazquez|
 |GONZALEZ, Montserrat|[[mgonzalez:mgonzalezini|EWC]]|mgonzalez| |GONZALEZ, Montserrat|[[mgonzalez:mgonzalezini|EWC]]|mgonzalez|
 |IGLESIAS, Manel|[[miglesias:miglesiasini|EWC]]|miglesias| |IGLESIAS, Manel|[[miglesias:miglesiasini|EWC]]|miglesias|
Línia 46: Línia 47:
 |PASCUAL, Josep|[[jpascual:jpascualini|EWC]]|jpascual| |PASCUAL, Josep|[[jpascual:jpascualini|EWC]]|jpascual|
 |PASCUAL, Sònia|[[spascual:spascualini|EWC]]|spascual| |PASCUAL, Sònia|[[spascual:spascualini|EWC]]|spascual|
-|PEREZ, Teresa|[[tperez:tperezini|EWC]]|tperez| 
 |PINTO, Lluis|[[lpinto:lpintoini|EWC]]|lpinto| |PINTO, Lluis|[[lpinto:lpintoini|EWC]]|lpinto|
 |PIÑOL, Sergi|[[spinol:spinolini|EWC]]|spinol| |PIÑOL, Sergi|[[spinol:spinolini|EWC]]|spinol|