Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:professors [2020/04/08 09:58]
administrador
wiki:professors [2020/09/23 19:48] (actual)
administrador
Línia 1: Línia 1:
 ====== Llistat de tots els professors ====== ====== Llistat de tots els professors ======
-====== CURS 2019 - 2020 ======+====== CURS 2020 - 2021 ======
  
 ^ Nom ^Espai Web Compartit ^ Username ^ ^ Nom ^Espai Web Compartit ^ Username ^
Línia 6: Línia 6:
 |ALONSO, Emilio|[[ealonso:ealonsoini|EWC]]|ealonso| |ALONSO, Emilio|[[ealonso:ealonsoini|EWC]]|ealonso|
 |ALONSO, Lluis|[[lalonso:lalonsoini|EWC]]|lalonso| |ALONSO, Lluis|[[lalonso:lalonsoini|EWC]]|lalonso|
-|ARQUEDRocio|[[rarqued:rarquedini|EWC]]|rarqued+|ALTEROZaida|[[zaltero:zalteroini|EWC]]|zaltero
-|AYMERIC, Jordi|[[jaymeric:jaymericini|EWC]]|jaymeric+|AYMERICH, Jordi|[[jaymeric:jaymericini|EWC]]|jaymeric| 
-|BARBER, Toni|[[tbarber:tbarberini|EWC]]|tbarber+|BAUÇÀ, Gabriel|[[gabauca:gabaucaini|EWC]]|gabauca|
-|BAUÇÀ, Gabriel angel|[[gabauca:gabaucaini|EWC]]|gabauca|+
 |BELTRAN, Marta|[[mbeltran:mbeltranini|EWC]]|mbeltran| |BELTRAN, Marta|[[mbeltran:mbeltranini|EWC]]|mbeltran|
 |BIELSA, Toni|[[tbielsa:tbielsaini|EWC]]|tbielsa| |BIELSA, Toni|[[tbielsa:tbielsaini|EWC]]|tbielsa|
 |BURGELL, Cristina|[[cburgell:cburgellini|EWC]]|cburgell| |BURGELL, Cristina|[[cburgell:cburgellini|EWC]]|cburgell|
-|CAMBARA, Nuria|[[ncambara:ncambaraini|EWC]]|ncambara| +|CAMBARA, Núria|[[ncambara:ncambaraini|EWC]]|ncambara| 
-|CAMPAÑAEstela|[[ecampana:ecampanaini|EWC]]|ecampana+|CASANASDavid|[[dcasanas:dcasanasini|EWC]]|dcasanas
-|CASAÑASDavid|[[dcasanas:dcasanasini|EWC]]|dcasanas|+|CASTILLOYolanda|[[ycastillo:ycastilloini|EWC]]|ycastillo|
 |CAVA, Neus|[[ncava:ncavaini|EWC]]|ncava| |CAVA, Neus|[[ncava:ncavaini|EWC]]|ncava|
-|CERVERA, Pere|[[pcervera:pcerveraini|EWC]]|pcervera| 
 |CHOMSKI, Débora|[[dchomski:dchomskiini|EWC]]|dchomski| |CHOMSKI, Débora|[[dchomski:dchomskiini|EWC]]|dchomski|
 |DEL POZO, Lola|[[ldelpozo:ldelpozoini|EWC]]|ldelpozo| |DEL POZO, Lola|[[ldelpozo:ldelpozoini|EWC]]|ldelpozo|
-|DIEZBarbara|[[bdiez:bdiezini|EWC]]|bdiez|+|DÍEZBàrbara|[[bdiez:bdiezini|EWC]]|bdiez|
 |DOMINGO, Ivan|[[idomingo:idomingoini|EWC]]|idomingo| |DOMINGO, Ivan|[[idomingo:idomingoini|EWC]]|idomingo|
-|FENOLLARLaura|[[lfenollar:lfenollarini|EWC]]|lfenollar+|FRANCOMarià|[[mfranco:mfrancoini|EWC]]|mfranco
-|FRANCOMaria|[[mfranco:mfrancoini|EWC]]|mfranco+|GARCIADolors|[[dgarcia:dgarciaini|EWC]]|dgarcia
-|GARCÍADolors|[[dgarcia:dgarciaini|EWC]]|dgarcia+|GARCIARaquel|[[rgarcia:rgarciaini|EWC]]|rgarcia
-|GARCÍARaquel|[[rgarcia:rgarciaini|EWC]]|rgarcia+|GARRIGAAlba|[[agarriga:agarrigaini|EWC]]|agarriga
-|GÁZQUEZLídia|[[lgazquez:lgazquezini|EWC]]|lgazquez| +|GAZQUEZLidia|[[lgazquez:lgazquezini|EWC]]|lgazquez| 
-|GONZALEZMontserrat|[[mgonzalez:mgonzalezini|EWC]]|mgonzalez|+|GIL, Marta|[[mgil:mgilini|EWC]]|mgil| 
 +|GONZÁLEZGemma|[[ggonzalez:ggonzalezini|EWC]]|ggonzalez|
 |IGLESIAS, Manel|[[miglesias:miglesiasini|EWC]]|miglesias| |IGLESIAS, Manel|[[miglesias:miglesiasini|EWC]]|miglesias|
 |INGLADA, Neus|[[ninglada:ningladaini|EWC]]|ninglada| |INGLADA, Neus|[[ninglada:ningladaini|EWC]]|ninglada|
-|JANEInes|[[ijane:ijaneini|EWC]]|ijane+|JARQUEPilar|[[pjarque:pjarqueini|EWC]]|pjarque
-|JOANJordi|[[jjoan:jjoanini|EWC]]|jjoan|+|JIMÉNEZPatricia|[[pjimenez:pjimenezini|EWC]]|pjimenez|
 |JUAN, Marc|[[mjuan:mjuanini|EWC]]|mjuan| |JUAN, Marc|[[mjuan:mjuanini|EWC]]|mjuan|
-|LANASPA, Lluis|[[llanaspa:llanaspaini|EWC]]|llanaspa|+|LANASPA, Lluís|[[llanaspa:llanaspaini|EWC]]|llanaspa|
 |LOPEZ, Cati|[[clopez:clopezini|EWC]]|clopez| |LOPEZ, Cati|[[clopez:clopezini|EWC]]|clopez|
 |LUQUE, Sònia|[[sluque:sluqueini|EWC]]|sluque| |LUQUE, Sònia|[[sluque:sluqueini|EWC]]|sluque|
 +|MANZANO, Laura|[[lmanzano:lmanzanoini|EWC]]|lmanzano|
 |MARGARIT, Rosa|[[rmargarit:rmargaritini|EWC]]|rmargarit| |MARGARIT, Rosa|[[rmargarit:rmargaritini|EWC]]|rmargarit|
 +|MATAMOROS, Jordi|[[jmatamoros:jmatamorosini|EWC]]|jmatamoros|
 |MATARÓ, Roser|[[rmataro:rmataroini|EWC]]|rmataro| |MATARÓ, Roser|[[rmataro:rmataroini|EWC]]|rmataro|
 |MESTRE, Jordi|[[jmestre:jmestreini|EWC]]|jmestre| |MESTRE, Jordi|[[jmestre:jmestreini|EWC]]|jmestre|
 +|MILLAN, Sara|[[smillan:smillanini|EWC]]|smillan|
 +|MIRÓ, Saray|[[smiro:smiroini|EWC]]|smiro|
 |MONTEAGUDO, Laia|[[lmonteagudo:lmonteagudoini|EWC]]|lmonteagudo| |MONTEAGUDO, Laia|[[lmonteagudo:lmonteagudoini|EWC]]|lmonteagudo|
-|MONTGÉ, Laia|[[lmontge:lmontgeini|EWC]]|lmontge| +|MONTGE, Laia|[[lmontge:lmontgeini|EWC]]|lmontge| 
-|MOSCARDÓFrancisco|[[fmoscardo:fmoscardoini|EWC]]|fmoscardo|+|MONZORafa|[[rmonzo:rmonzoini|EWC]]|rmonzo| 
 +|MOYA, Sofia|[[smoya:smoyaini|EWC]]|smoya|
 |NAVARRO, José|[[jnavarro:jnavarroini|EWC]]|jnavarro| |NAVARRO, José|[[jnavarro:jnavarroini|EWC]]|jnavarro|
-|NUÑEZ, Estrella del mar|[[enunez:enunezini|EWC]]|enunez|+|NÚÑEZ MINICUCCI, Estrella Del Mar|[[enunez:enunezini|EWC]]|enunez|
 |OSETE, Pilar|[[posete:poseteini|EWC]]|posete| |OSETE, Pilar|[[posete:poseteini|EWC]]|posete|
 |PARDINES, Manel|[[mpardines:mpardinesini|EWC]]|mpardines| |PARDINES, Manel|[[mpardines:mpardinesini|EWC]]|mpardines|
 |PASCUAL, Josep|[[jpascual:jpascualini|EWC]]|jpascual| |PASCUAL, Josep|[[jpascual:jpascualini|EWC]]|jpascual|
-|PASCUAL, Sònia|[[spascual:spascualini|EWC]]|spascual| +|PINTO, Lluís|[[lpinto:lpintoini|EWC]]|lpinto|
-|PINTO, Lluis|[[lpinto:lpintoini|EWC]]|lpinto|+
 |PIÑOL, Sergi|[[spinol:spinolini|EWC]]|spinol| |PIÑOL, Sergi|[[spinol:spinolini|EWC]]|spinol|
 |PONZ, Daniel|[[dponz:dponzini|EWC]]|dponz| |PONZ, Daniel|[[dponz:dponzini|EWC]]|dponz|
 |PRIETO, Gregoria|[[gprieto:gprietoini|EWC]]|gprieto| |PRIETO, Gregoria|[[gprieto:gprietoini|EWC]]|gprieto|
 |PUERTAS, David|[[dpuertas:dpuertasini|EWC]]|dpuertas| |PUERTAS, David|[[dpuertas:dpuertasini|EWC]]|dpuertas|
-|PUIGPINOS, Núria|[[npuigpinos:npuigpinosini|EWC]]|npuigpinos| +|PUIGPINOS, Nuria|[[npuigpinos:npuigpinosini|EWC]]|npuigpinos| 
-|RAVENTOSMireia|[[mraventos:mraventosini|EWC]]|mraventos|+|RAYAMònica|[[mraya:mrayaini|EWC]]|mraya|
 |REGAL, Salvador|[[sregal:sregalini|EWC]]|sregal| |REGAL, Salvador|[[sregal:sregalini|EWC]]|sregal|
 |RESA, Sergi|[[sresa:sresaini|EWC]]|sresa| |RESA, Sergi|[[sresa:sresaini|EWC]]|sresa|
-|REY, Eva|[[erey:ereyini|EWC]]|erey| 
-|RODRÍGUEZ, Jenery|[[jrodriguez:jrodriguezini|EWC]]|jrodriguez| 
 |ROMANYÓ, Gemma|[[gromanyo:gromanyoini|EWC]]|gromanyo| |ROMANYÓ, Gemma|[[gromanyo:gromanyoini|EWC]]|gromanyo|
-|RUIZ, Belem|[[bruiz:bruizini|EWC]]|bruiz| +|ROVIRA, Lluís|[[llrovira:llroviraini|EWC]]|llrovira| 
-|RUSIÑOL, Susanna|[[srussinol:srussinolini|EWC]]|srussinol|+|RUIZ, Belen|[[bruiz:bruizini|EWC]]|bruiz| 
 +|RUSCALLEDA, Carla|[[cruscalleda:cruscalledaini|EWC]]|cruscalleda| 
 +|RUSSIÑOL, Susanna|[[srussinol:srussinolini|EWC]]|srussinol
 +|SALO, Anna|[[asalo:asaloini|EWC]]|asalo|
 |SALVADOR, Rosa|[[rsalvador:rsalvadorini|EWC]]|rsalvador| |SALVADOR, Rosa|[[rsalvador:rsalvadorini|EWC]]|rsalvador|
-|SAMPIETROVanina|[[vsampietro:vsampietroini|EWC]]|vsampietro| +|SÀNCHEZMª Antònia|[[msanchez:msanchezini|EWC]]|msanchez|
-|SANCHEZ, Antonia|[[msanchez:msanchezini|EWC]]|msanchez|+
 |SANT HILL, Pol|[[psanthill:psanthillini|EWC]]|psanthill| |SANT HILL, Pol|[[psanthill:psanthillini|EWC]]|psanthill|
-|SAURA, Gerard|[[gsaura:gsauraini|EWC]]|gsaura| +|SEGUÍ, Joan Carles|[[jcsegui:jcseguiini|EWC]]|jcsegui| 
-|SEGUI, Joan carles|[[jcsegui:jcseguiini|EWC]]|jcsegui| +|SOLEYIsabel|[[isoley:isoleyini|EWC]]|isoley|
-|SEWELL, Amber|[[asewell:asewellini|EWC]]|asewell| +
-|SOSPEDRA, Jorge|[[jsospedra:jsospedraini|EWC]]|jsospedra| +
-|TARANOEugenia|[[etarano:etaranoini|EWC]]|etarano|+
 |TEJERO, Pilar|[[ptejero:ptejeroini|EWC]]|ptejero| |TEJERO, Pilar|[[ptejero:ptejeroini|EWC]]|ptejero|
 |TENT, Nàdia|[[ntent:ntentini|EWC]]|ntent| |TENT, Nàdia|[[ntent:ntentini|EWC]]|ntent|
 |VALDIVIA, Cati|[[cvaldivia:cvaldiviaini|EWC]]|cvaldivia| |VALDIVIA, Cati|[[cvaldivia:cvaldiviaini|EWC]]|cvaldivia|
-|VIDAL, Elisenda|[[evidal:evidalini|EWC]]|evidal| +|VITUTIA, Víctor|[[vmvitutia:vmvitutiaini|EWC]]|vmvitutia|
-|VIDAL, Vinyet|[[vvidal:vvidalini|EWC]]|vvidal| +
-|VILLARUBIA, Sílvia|[[svillarubia:svillarubiaini|EWC]]|svillarubia| +
-|VITUTIA, Victor|[[vmvitutia:vmvitutiaini|EWC]]|vmvitutia|+
 |WIDMER, Anna|[[awidmer:awidmerini|EWC]]|awidmer| |WIDMER, Anna|[[awidmer:awidmerini|EWC]]|awidmer|
-|ZORRILLAGuillem|[[gzorrilla:gzorrillaini|EWC]]|gzorrilla|+|YSAMATSilvia|[[sysamat:sysamatini|EWC]]|sysamat| 
 +|ZARAGOZA, Isaac|[[izaragoza:izaragozaini|EWC]]|izaragoza|