Aquesta és una revisió antiga del document —-

====== Llistat d
e Tutors. CURS 2013-2014

Tutor Curs Espai Web Compartit
Montse López1aEnllaç a la tutoria
Joan Carles Seguí1bEnllaç a la tutoria
Joan Canals1cEnllaç a la tutoria
Susanna Rusiñol- Antònia Aviñó1dEnllaç a la tutoria
Tutor Curs Espai Web Compartit
Teresa Pérez2aEnllaç a la tutoria
Teresa Ros2bEnllaç a la tutoria
Patrícia Pedrola2cEnllaç a la tutoria
Goretti Guzmán2dEnllaç a la tutoria
Tutor Curs Espai Web Compartit
Sergi Resa3aEnllaç a la tutoria
Gregoria Prieto3bEnllaç a la tutoria
Neus Inglada3cEnllaç a la tutoria
Lluis Alonso3dEnllaç a la tutoria
Tutor Curs Espai Web Compartit
Pilar Osete4aEnllaç a la tutoria
Montserrat Colilles4bEnllaç a la tutoria
Amber Sewell4cEnllaç a la tutoria
Dolores Escobar4dEnllaç a la tutoria
TEJERO, Pilar4eEnllaç a la tutoria
Tutor Curs Espai Web Compartit
Víctor Manuel Vitutia1btxaEnllaç a la tutoria
Pilar Tejero1btxbEnllaç a la tutoria
Toni Bielsa1btxcEnllaç a la tutoria
Tutor Curs Espai Web Compartit
Josep Pascual2btxaEnllaç a la tutoria
Sergi Piñol2btxbEnllaç a la tutoria
Toni Bielsa2btxcEnllaç a la tutoria
Tutor Curs Espai Web Compartit
CÀMBARA SAAVEDRA, Núria1gadminEnllaç a la tutoria
LANASPA, Lluís 2gadminEnllaç a la tutoria