TASQUES CONFINAMENT

1r ESO. COMPETÈNCIES

MATÈRIA: MATEMÀTIQUES.

UNITAT 3. NOMBRE ENTERS.

Per treballar el tema 3 utilitzarem els recursos d’aprenentatge que teniu a continuació.

Recursos d´aprenentatge. 1r_dossiercb_enters_01.docx

SETMANA 1.Aquesta setmana teniu que fer les 3 primeres activitats del dossier. DATA MÀXIMA ENTREGA 17 d´abril
SETMANA 2. Data màxima entrega 26 d´abril activitats_setmana20_24.docx
SETMANA 3. Data màxima entrega 3 DE MAIG activitats_setmana27_30.docx
SETMANA 4. Data màxima entrega 10 DE MAIG activitats_setmana5_10.docx
SETMANA 5. Data màxima entrega 17 DE MAIG activitats_setmana11_17.docx
SETMANA 6. Data màxima entrega 24 DE MAIG setmana18_24.docx
PROJECTE FINAL. Us proposo un projecte on treballarem els continguts donats durant el curs. Duració del projecte: del 3 al 19 de juny. projecte_viatge_valencia.docx
PASSATEMPS MATEMÀTICS. Us proposo una sèrie de passatemps matemàtics. Espero que us agradin!. passatemps_matematics_1cb.docx

DOSSIERS REPÀS 1ER ESO CB!=)

TEMA 1) NOMBRES NATURALS

Us proposo repassar les operacions amb nombres naturals. Podeu regular el nivell de dificultat (esquerra pantalla)

https://www.thatquiz.org/es-1/?-j4g0f-la-mpnv600-p0

thatquiz.docx

FITXES NOMBRES NATURALS

{{:clopez:cb1_nombres_naturals_dossier1.docx|}}

dossier_cb_nombres_naturals2.docx

TEMA 2) MÚLTIPLES I DIVISORS

dossier_cb_multiples1.docx

TEMA 3)NOMBRES ENTERS

{{:clopez:dossiercb_enters0.docx|}}

{{:clopez:dossiercb_enters2.docx|}}

https://www.thatquiz.org/ca-o/?-j12-l2-mpnv600-nk-p0

https://www.thatquiz.org/ca-1/?-jh01-l2-mpnv600-nk-p0

https://www.thatquiz.org/ca-o/?-j14-l3-mpnv600-nk-p0

https://www.thatquiz.org/ca-8/?-j10-la-mpnv600-nk-p0

2n ESO.

MATÈRIA: MATEMÀTIQUES.

UNITAT 6. ESTADÍSTICA.

Per treballar el tema 6 utilitzarem els recursos d’aprenentatge que teniu a continuació. Cada setmana us penjaré un Word indicant quins punts treballarem i les tasques setmanals que heu de fer.

Recursos d´aprenentatge. tema_6_estadistica.pptx tema6_estadistica_activitats.docx

FITXER SETMANA 1. Aquí teniu les orientacions per aquesta primera setmana.ÉS MOLT IMPORTANT QUE ABANS DE COMENÇAR AMB LA MATÈRIA OBRIU AQUEST FITXER! tasques_14_17_mod_2_.docx.
FITXER SETMANA 2. Aquí teniu les orientacions per aquesta segona setmana. tasques_20_24.docx.
SOLUCIÓ ACTIVITATS 2a SETMANA correccio_exercicis_4_8.docx
FITXER SETMANA 3. Aquí teniu les orientacions per aquesta tercera setmana. tasques_27_30_mates2eso.docx.
SOLUCIÓ ACTIVITATS 3a SETMANA correccions_5_6.docx
FITXER SETMANA 4. Aquí teniu les orientacions per aquesta quarta setmana. tasques_5_8_mates2eso.docx.
FITXER SETMANA 5. Aquí teniu les orientacions per aquesta 5a setmana. tasques_11_17_mates2eso.docx
FITXER SETMANA 6. Aquí teniu les orientacions per aquesta 6a setmana. Farem una Kahoot! kahoot.docx
PROJECTE FINAL. Us proposo un projecte on treballarem els continguts donats durant el curs. Duració del projecte: del 2 al 19 de juny. projecte_marxemdeviatge.docx
DOSSIER D´ESTIU! Us proposo aquest dossier per anar practicant durant les vacances. dossier_estiu_2020_mat.docx

1r BATXILLERAT

MATÈRIA: ECONOMIA

Setmana 1. Del 14 al 17 d´abril.

UNITAT 5. TIPUS DE MERCAT.

Per treballar el tema 5 utilitzarem els recursos d’aprenentatge que teniu a continuació. Cada setmana us penjaré un Word indicant quins punts treballarem i les tasques setmanals que heu de fer.

Recursos d´aprenentatge. tema_5_tipus_de_mercat.pptx

FITXER SETMANA 1. Aquí teniu les orientacions per aquesta primera setmana i les activitats que teniu que fer.

tasques_14_17_eco.docx.

FITXER SETMANA 2. Aquí teniu les orientacions per aquesta segona setmana i les activitats que teniu que fer.

tasques_20_24_eco.docx.

FITXER SETMANA 3 i 4. Aquí teniu les orientacions per aquesta tercera setmana i les activitats que teniu que fer.

tasques_26_05_eco.docx.

FITXER SETMANA 5. Aquí teniu les orientacions per aquesta tercera setmana i les activitats que teniu que fer.

tasques_11_17_eco.docx.

FITXER SETMANA 6. Aquí teniu les orientacions per aquesta sisena setmana i les activitats que teniu que fer.

tasques_18_24_eco.docx.

FITXER SETMANA 7. Aquí teniu les orientacions per aquesta 7a setmana.

tasques_25_31_eco.docx.

RECUPERACIÓ ECONOMIA
  • Alumnes amb els 2 trimestres aprovats: les activitats d’aquest 3r trimestre us serviran per pujar nota.
  • Els alumnes amb 1 trimestre suspès: tindreu que fer obligatòriament les activitats proposades en aquest 3r trimestre. Si durant aquest 3r trimestre no aconseguiu aprovar el trimestre suspès fareu una recuperació dels continguts del 1r o 2n trimestre durant el període destinat a les recuperacions o millores.
  • Els alumnes amb els 2 trimestres suspesos: tindreu que fer un dossier de cadascun dels temes que hem donat durant el curs. Si no aconseguiu aprovar la matèria durant aquest 3r trimestre fareu una recuperació dels continguts del 1r i 2n trimestre durant el període destinat a les recuperacions o millores.
ACTIVITATS DE MILLORA (del 3 al 15 de juny) Els alumnes que estiguin interessats en pujar nota que es fiquin en contacte amb mi.