CASA PE POMA PI LLENGUA I LITERATURA CATALANA 1r ESO CASA PE POMA PI HORARI DE CONTACTE: DILLUNS DE 9 A 9:45; DIMECRES DE 9:45 A 10:30; DIJOUS DE 13:15 A 14:00. CASA PE POMA PI


CASA PE POMA PI

ACTIVITATS 3r TRIMESTRE CASA PE POMA PI

PRIMERA QUINZENA: UNITAT 6 DEL LLIBRE. DATA D'ENTREGA 24 ABRIL Activitats Unitat 6 Unitat 6 no protecció UNITAT 6 EN PDF
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA DE LLENGUA: CONVERTIM-NOS EN BOOKTUBERS! DATA D'ENTREGA: 04/05/2020 En aquesta activitat us demanem que agafeu un llibre escrit en català, us el llegiu i el presenteu en format BOOKTUBE! Un cop tingueu la gravació feta i editada ens envieu el resultat; el podeu enviar al professor/a de Català del vostre grup. Tot seguit us adjuntem un pòster que us pot servir de guia per les vostres creacions audiovisuals. MOLTS ÀNIMS ARTISTES!!

CASA PI - -

Per últim, us adjuntem dos enllaços per saber-ne més sobre els booktube:

Booktube d’exemple (és simplement un exemple i no cal que seguiu ni el contingut ni el format): http://www.youtube.com/watch?v=IRvSGZlCtM8

Reportatge del programa de TV3 Generació Digital sobre els booktubers: http://www.youtube.com/watch?v=yHcZU6_2DHw

SOM-HI!

CASA PE POMA PI

- - - -


- - - -

CATALÀ 1r ESO: CONTINGUTS TREBALLATS I ACTIVITATS DE - REPÀS


Tipologies textuals: Text narratiu, descriptiu, conversacional i expositiu.

-

Web amb diferents recursos per treballar la comprensió i expressió. La darrera activitat de cada glop de lectura i comprensió és una expressió escrita. Si la feu, me la podeu enviar a cruscall@xtec.cat. - Autor / Patrocinador: Edu365 - - CASA PE POMA PI Gramàtica: L’oració; Complements del nom i del verb; el nom; l’adjectiu i els determinants.

-

Web interactiva per repassar diferents conceptes; podeu fer les activitats següents: Apartat de Morfologia: Morfologia nominal; Determinants. Apartat de Sintaxi: Categories; funcions; pronoms febles i combinació de pronoms febles. - Autor / Patrocinador: Marta Ibáñez - - CASABlack Colored Text * El senyor i la senyora paraula: http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/1eso/senyor/f1eso.htm. Web interactiva per jugar amb el gènere i el nombre de les paraules. Disposa de diccionari per fer consultes. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres paraules que surten aleatòriament. - Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003 CASA PE POMA PI Ortografia:La divisió sil·làbica; l’accentuació; l’accent diacrític; la dièresi i les vocals a/e i o/u àtones.</fs> - * Aventura't amb l'ortografia: http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html Web amb activitats interactives on podràs repassar els diferents conceptes treballats a l'aula i més. - Autor / Patrocinador: Educat365 - - * Posa't a punt!: http://www.xtec.cat/~mibanez1/exerci.html Web interactiva per repassar diferents conceptes treballats a l'aula. En l'apartat d'ortografia podeu fer activitats relacionades amb: Els dígrafs i els diftongs , l’accentuació, la dièresi, el vocalisme àton i el vocalisme tònic. - Autor / Patrocinador: Marta Ibáñez - - - Lèxic i semàntica: Estructura del mot; la derivació (sufixos i prefixos); la composició i el sentit propi i sentit figurat de les paraules. - - * La fàbrica de les paraules: http://www.edu365.cat/eso/catala/mudsmots/fabrica/exercicis.html Web amb exercicis interactius per treballar la derivació i la composició. - Autor / Patrocinador: Educat365 - - * Una llengua rica i plena: http://www.edu365.cat/eso/catala/mudsmots/rica/exercicis.html Web amb exercicis interactius per treballar el sentit figurat de les paraules, així com locucions i frases fetes, refranys, etc. - Autor / Patrocinador: Educat365 - - * Taller de semàntica: http://www.edu365.cat/eso/catala/mudsmots/taller/exercicis.html Web amb activitats interactives sobre mots formats per composició i derivació… i les estratègies per saber-ne el significat. - Autor / Patrocinador: Educat365 - - * La paraula perduda http:www.grec.net/home/cel/didac/bal/1eso/paraula/f1eso.htm Web amb exercicis interactius. S'han d'omplir els buits amb unes paraules proposades. Disposa de diccionari. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres paraules que surten aleatòriament. - Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. 2003. - - * Una de dues http: www.grec.net/home/cel/didac/bal/1eso/una/f1eso.htm Web amb exercicis interactius. S'ha de triar l'opció correcta d'entre dues proposades. Disposa de diccionari. Dona la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres parelles que surten aleatòriament. - Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. 2003.