Activitats competències del Departament de Llengua Castellana