Materials Didàctics del Departament de Llengua Catalana

Documentació i materials del Departament de Català

ESO

  • Si voleu accedir al material d'ESO cliqueu aquí

Batxillerat

  • Si voleu accedir al material de Batxillerat cliqueu aquí

===== Criteris de correcc ió del Departament

Si vols accedir als criteris de correcció del departament cliqueu aquí

===== Material i plantilla per a programacions

  • Si voleu consultar la plantilla de programació cliqueu aquí
  • Per accedir als criteris d'avaluació d'ESO cliqueu el que us interessi: 1r, 2n, 3r,4t
  • Recordeu que els criteris de 1r i 3r no són els d'aquests fitxers sinó els decidits pel Departament en aquest curs:!:

====== MATERIALS PER A ALUMNES NOUVINGUTS

  • Si vols accedir als materials de què disposem per a nouvinguts clica aquí

LECTURES